Čeští výrobci zakládají Asociaci českého průmyslového designu

České firmy, které se dlouhodobě věnují oblasti průmyslového designu, společně založily Asociaci českého průmyslového designu. Nový útvar vznikl za účelem prosazování společných zájmů podnikatelů zabývajících se průmyslovým designem, propagace a podpory designu a inovací v oboru, podpory spolupráce s uměleckými školami, rozšiřování obecného povědomí o designu u široké veřejnosti a ochrany duševních práv jejich činnosti.

Asociace by měla dlouhodobě upevnit pozici ČR mezi evropskými průmyslovými výrobci a společně s orgány státní správy zlepšovat podmínky podnikatelům a podporovat oblast designu jako jedné ze silných oblastí českého exportu. Mezi dlouhodobé cíle uskupení patří podpora a propagace českého průmyslového designu, spolupráce se státními institucemi, odbornými a vysokými školami, rozvoj kooperace mezi členy asociace a v neposlední řadě vzdělávací činnost směrem k široké veřejnosti. 

Chceme dát jasně najevo, že český průmyslový design, společně s technologickými inovacemi, bude posouvat naši ekonomiku k vyspělému světu. Právě vysoká kreativita, výzkum a inovace budou definovat konkurenceschopnost naší země a budou hranici mezi vyspělým a rozvojovým světem. Chceme rozvíjet spolupráci se školami, státními institucemi a samozřejmě s co nejširším spektrem průmyslu. Chceme český průmyslový design rozvíjet, těžit z historie, a přitom se dívat dopředu,“ popsal Martin Wichterle, majitel firmy Bomma.

Zakládajícími členy Asociace jsou tradiční čeští výrobci nábytku Ton a mmcité, významné české sklárny Lasvit, Brokis, Bomma a Preciosa, dále porcelánka G. Benedikt Karlovy vary a firma Profil Media organizující největší tuzemskou výstavu designu Designblok. „Český design je důstojným reprezentantem naší země v globálním měřítku a má i velký potenciál do budoucna. Jsem rád, že vzniká nová platforma, která český průmyslový design podpoří, vyzdvihne jeho přidanou hodnotu a přispěje k rozvoji kreativních talentů,“ uvedl jednatel společnosti LASVIT, Aleš Stýblo.

Mezi první kroky patřilo zařazení Asociace českého průmyslového designu do Národní inovační platformy (NIP) v Kulturním a kreativním odvětví, jež bylo ustaveno MPO. Svoji činnost zahájila Asociace 31. 7. 2020 ustavující schůzí. Do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, byla Asociace zapsána 22. 9. 2020. Hned poté začala oslovovat další firmy podnikající v průmyslovém designu s nabídkou vstupu do Asociace. Zájem potvrdily firmy: POLSTRIN DESIGN, JANOŠÍK OKNA-DVEŘE, Ravak, USSPA, Moser, M&T, Egoé. Oslovování dalších subjektů bude probíhat v následujících týdnech.

 „S iniciativou založit Asociaci českého průmyslového designu jsme přišli v období jarního lockdownu. Uvědomili jsme si, že je nutné, aby náš obor, tedy design, měl pro stát a instituce reprezentativního zástupce, který bude pro obor pracovat. Oslovili jsme zakládající členy a začali pracovat. Na Designbloku jsme čerstvě vzniklou Asociaci představili ministru průmyslu a obchodu, panu Havlíčkovi, a tím zahájili i veřejnou prezentaci nově vzniklého uskupení. Před námi je spousta práce, ale český design uplatněný v českém průmyslu má tak silný potenciál, že věřím, že vynaložená energie přinese velké výsledky,“ doplnila Jana Zielinski, ředitelka Designbloku, iniciátora vzniku Asociace českého průmyslového designu.

tisková zpráva
foto: preciosalighting.com

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*