Faktografie

Pražský hrad, Praha 1-Hradčany, Jiřská 2
Investor / Client: Správa Pražského hradu, příspěvková organizace prezidenta republiky
Autor / Architect: DaM, s. r. o./ Petr Malinský, Richard Doležal, Gabriela Šatrová
Spoluautoři (na různých etapách) / Co-authors (during different phases): Petr Burian, Šárka Dlouhá, Pavel Cihelka, Jan Holna
Stavební řešení, koordinace / Structural design, Coordination: Deltaplan, s. r. o.
HIP / Chief engineer: Jan Korbel, Petr Kniha
Statika / Statics: Jiří Černý, PRINEX
Zdravotní technika / Sanitary engineering: Antonín Truhlář
Vytápění / Heating: Alexandr Šubrt
Vzduchotechnika / Air conditioning: Jiří Havránek, VENTO, Petr Matoušek
Elektro — silnoproud / Heavy-current engineering: Josef Kyselka, Daniel Noska, ELPROS
Elektro — slaboproud / Light-current engineering: Irena Sládková, PROIS
Měření a regulace / Instrumentation and control: Petr Rataj, ACON
Kuchyňské technologie / Kitchen technologies: Tomáš Ježek, Gastroprojekt
Požární ochrana / Fire safety project: Václav Tětek, Jarmila Kubínová
Geodetické zaměření / Geodesy: Miloslav Hrabě
Organizace výstavby / Building site logistics: Vladimír Halík, Zdenka Hejduková
Rozpočet / Bill of quantities: Jaroslav Hanuš, Petr Mučička, Vlastimil Střelba, Helena Kalivodová

Průběžný archeologický průzkum / Archaelogical research : Archeologický ústav AV ČR
Vedoucí výzkumu / Chief researcher: Jan Frolík
Stavebně technický průzkum / Structural engeneering survey: Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s. r. o.
Restaurátorský průzkum objektu / Restorational research: Vlastimil Berger, Tomáš Berger, Tomáš Záhoř
Památkový dohled / Conservationist: Petr Chotěbor, Petr Měchura

Generální dodavatelé / General contractors:
0. etapa / Zero phase: Energie Kladno
I., II. etapa / First and second phase: Metrostav, a. s., divize 9
III., IV. etapa / Third and fourth phase: Archatt, s. r. o.
V. etapa / Fifth phase: Stavokonzult Jesenice —Václav Sekyra
VI. etapa / Sixth phase: Konstruktiva Konsit, a. s.
VII. etapa / Seventh phase: Archatt, s. r. o.
VIII. etapa / Eighth phase: Stavitelství KRRO, s. r. o.

Uživatelé budovy / Building users: Správa Pražského hradu (Prague Castle Administration), Odbor nemovitého majetku SPH (dříve Rozvojová divize SPH), Hradní policie MV ČR (Prague Castle Police), Archiv KPR (Prague Castle Office Archive), Odd. uměleckých sbírek SPH, Archeologický ústav AV ČR (Institute of Archaeology AS CR, Prague, v.v.i.)

Studie využití / Utilization study: 1993
Studie / Study: 1994-1995
Zadání stavby / Building submission: 1995
Stavební povolení Building permission: 12/1996

projekt / project   stavba / construction
0. etapa 11/1995   1997
I. etapa 12/1996     1998-99
II. etapa 06/1998    1998-00
III. etapa 06/1999    2000-01
IV. etapa 08/2000    2002
V. etapa 12/2000    2001-02
VI. etapa 05/2001    2003-04
VII. etapa 01/2004   2005-06
VIII. etapa 11/2005  2006-07

Dokončení kaple (fresky, kruchty) bylo realizováno samostatně v roce 2003 z příspěvku německé nadace Messerschmittstiftung. The chapel (frescoes, galleries) was completed separetely with financial support from the Messerschmittstiftung in 2003.

Zastavěná plocha objektu / Built-up area (without courtyard): 4300 m² (bez nádvoří)
Obestavěný prostor / Building volume: 80 600 m³

Ceny etap (bez DPH) / Costs according to phases (net of VAT):
0. etapa: 9 000 000 Kč
I. etapa: 83 722 000 Kč
II. etapa: 101 724 000 Kč
III. etapa: 27 150 000 Kč
IV. etapa: 42 732 000 Kč
V. etapa: 5 450 449 Kč
VI. etapa: 21 700 000 Kč
VII.etapa: 8 889 811 Kč
VIII. etapa: 22 951 650 Kč
Celkové investiční náklady / Total costs: cca 380 mil. Kč, vč. DPH

Fotografie / Photographs:
© foto: Fototéka Pražského hradu, foto Jan Gloc
© Filip Šlapal 
Archiv DaM

Pražský hrad, Praha 1-Hradčany, Jiřská 2
Investor / Client: Správa Pražského hradu, příspěvková organizace prezidenta republiky
Autor / Architect: DaM, s. r. o./ Petr Malinský, Richard Doležal, Gabriela Šatrová
Spoluautoři (na různých etapách) / Co-authors (during different phases): Petr Burian, Šárka Dlouhá, Pavel Cihelka, Jan Holna
Stavební řešení, koordinace / Structural design, Coordination: Deltaplan, s. r. o.
HIP / Chief engineer: Jan Korbel, Petr Kniha
Statika / Statics: Jiří Černý, PRINEX
Zdravotní technika / Sanitary engineering: Antonín Truhlář
Vytápění / Heating: Alexandr Šubrt
Vzduchotechnika / Air conditioning: Jiří Havránek, VENTO, Petr Matoušek
Elektro — silnoproud / Heavy-current engineering: Josef Kyselka, Daniel Noska, ELPROS
Elektro — slaboproud / Light-current engineering: Irena Sládková, PROIS
Měření a regulace / Instrumentation and control: Petr Rataj, ACON
Kuchyňské technologie / Kitchen technologies: Tomáš Ježek, Gastroprojekt
Požární ochrana / Fire safety project: Václav Tětek, Jarmila Kubínová
Geodetické zaměření / Geodesy: Miloslav Hrabě
Organizace výstavby / Building site logistics: Vladimír Halík, Zdenka Hejduková
Rozpočet / Bill of quantities: Jaroslav Hanuš, Petr Mučička, Vlastimil Střelba, Helena Kalivodová

Průběžný archeologický průzkum / Archaelogical research : Archeologický ústav AV ČR
Vedoucí výzkumu / Chief researcher: Jan Frolík
Stavebně technický průzkum / Structural engeneering survey: Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s. r. o.
Restaurátorský průzkum objektu / Restorational research: Vlastimil Berger, Tomáš Berger, Tomáš Záhoř
Památkový dohled / Conservationist: Petr Chotěbor, Petr Měchura

Generální dodavatelé / General contractors:
0. etapa / Zero phase: Energie Kladno
I., II. etapa / First and second phase: Metrostav, a. s., divize 9
III., IV. etapa / Third and fourth phase: Archatt, s. r. o.
V. etapa / Fifth phase: Stavokonzult Jesenice —Václav Sekyra
VI. etapa / Sixth phase: Konstruktiva Konsit, a. s.
VII. etapa / Seventh phase: Archatt, s. r. o.
VIII. etapa / Eighth phase: Stavitelství KRRO, s. r. o.

Uživatelé budovy / Building users: Správa Pražského hradu (Prague Castle Administration), Odbor nemovitého majetku SPH (dříve Rozvojová divize SPH), Hradní policie MV ČR (Prague Castle Police), Archiv KPR (Prague Castle Office Archive), Odd. uměleckých sbírek SPH, Archeologický ústav AV ČR (Institute of Archaeology AS CR, Prague, v.v.i.)

Studie využití / Utilization study: 1993
Studie / Study: 1994-1995
Zadání stavby / Building submission: 1995
Stavební povolení Building permission: 12/1996

projekt / project   stavba / construction
0. etapa 11/1995   1997
I. etapa 12/1996     1998-99
II. etapa 06/1998    1998-00
III. etapa 06/1999    2000-01
IV. etapa 08/2000    2002
V. etapa 12/2000    2001-02
VI. etapa 05/2001    2003-04
VII. etapa 01/2004   2005-06
VIII. etapa 11/2005  2006-07

Dokončení kaple (fresky, kruchty) bylo realizováno samostatně v roce 2003 z příspěvku německé nadace Messerschmittstiftung. The chapel (frescoes, galleries) was completed separetely with financial support from the Messerschmittstiftung in 2003.

Zastavěná plocha objektu / Built-up area (without courtyard): 4300 m² (bez nádvoří)
Obestavěný prostor / Building volume: 80 600 m³

Ceny etap (bez DPH) / Costs according to phases (net of VAT):
0. etapa: 9 000 000 Kč
I. etapa: 83 722 000 Kč
II. etapa: 101 724 000 Kč
III. etapa: 27 150 000 Kč
IV. etapa: 42 732 000 Kč
V. etapa: 5 450 449 Kč
VI. etapa: 21 700 000 Kč
VII.etapa: 8 889 811 Kč
VIII. etapa: 22 951 650 Kč
Celkové investiční náklady / Total costs: cca 380 mil. Kč, vč. DPH

Fotografie / Photographs:
© foto: Fototéka Pražského hradu, foto Jan Gloc
© Filip Šlapal 
Archiv DaM

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*