Galerie EPO1 v Trutnově

Realizace oceněna titulem Stavba roku 2023.

V poměrně dobře zachovalých objektech parouhelné elektrárny z počátku 20. století v průmyslové východní části Trutnova budují manželé Kasperovi galerii současného umění. Jádrem výstavní činnosti budou velkorozměrné umělecké objekty. Konverze průmyslového areálu s industriální architekturou charakteristickou především režným cihelným zdivem probíhá etapovitě. V cílovém stavu nabídne galerie více než 4 000 m2 vnitřních výstavních ploch a více než 10 000 m2 open air expozice s uměleckými díly vystavenými v parku vedle budov ve vazbě na nábřeží říčky Ličná.

Architektonické řešení klade důraz na funkčnost provozu a jednoduchost. Původní stavební prvky, detaily a vybavení jsou v maximální míře zachovány a renovovány. Do stavby přicházíme i se zásahy soudobými, jako jsou výrazná přístřeší nad vstupy, ocelové schodiště z přízemí na ochoz turbínové haly, zábradlí ochozu, vyrovnávací schodiště a rampy, prosklené stěny a také námi vyvinutý systém přestavitelných výstavních panelů.

Pro ucelení výtvarného barevného a materiálového konceptu úprav a pro zachování barevně neutrálního pozadí pro exponáty pracujeme v interiéru s achromatickou škálou bílé, antracitové a odstínů šedi.

Pro dálkové pohledy byl areál původní Elektrárny Poříčí 1 charakteristický siluetou s mohutnými komíny. Pracujeme s tímto motivem a připravujeme ocelový převýšený objekt vyrůstající ze schodišťového tubusu. Nasvícený artefakt se stane zejména v dálkových pohledech, např. z budoucí estakády blízkého dálničního tělesa, výrazným prvkem galerie.
Autorská zpráva
Vyšlo v časopise Stavba 2/2022

Místo stavby / Building location: Elektrárenská 322, Trutnov
Autoři / Architects: Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička, Jan Řehák / Atelier Tsunami 
Spolupráce / Cooperation: Vít Zinga, Jiří Litoš, Stanislav Poslušný, Vlastislav Vlach, Jiří Nešněra, Jana Kuřátková 
Investor: manželé Kasperovi
Zastavěná plocha / Built-up area: cca 2444 m2 
Užitná plocha / Usable area: 4892 m2 
Plocha pozemku / Plot area: 5600 m2 
Obestavěný prostor/ Volume: 43 337 m3
Projekt / Design phase: 2019–2022 (první dvě etapy)
Realizace / Implementation: 2020–2023 (první dvě etapy)
Náklady / Costs: 80 mil. Kč (první dvě etapy)
Foto: Valerián Spusta, Miloš Šálek

Gallery of contemporary art in Trutnov
The Kaspers are building a gallery of contemporary art in the relatively well-preserved buildings of the coal-fired power plant from the beginning of the 20th century in the industrial eastern part of Trutnov. The core of the exhibition activities will be large-scale art objects. The conversion of the industrial area with the architecture characterized mainly by gray brickwork takes place in stages. In its target state, the gallery will offer more than 4,000 m2 of indoor exhibition space and more than 10,000 m2 of open-air exhibits with works of art exhibited in the park by the buildings in relation to the embankment of the Ličná river.

The original building elements, details and equipment are preserved and renovated to the maximum extent. We also come into the construction with contemporary interventions such as distinctive shelters above the entrances, a steel staircase from the ground floor to the turbine hall gallery, gallery railings, leveling stairs and ramps, glass walls. We also developed a system of adjustable exhibition panels.

From distant views, the area of the original Poříčí 1 Power Plant was characterized by a silhouette with massive chimneys. We work with this motif, and we are preparing a steel exceeding object growing from a stair tube. The illuminated artefact will become a significant element of the gallery, especially from distant views, for example from the future flyover of a nearby motorway body.
Architect´s report


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*