Giacomo Pala & Jörg Stanzel: Déjà Vu Futures Prague’s

Galerie VI PER Vás srdečně zve na druhý workshop, který je součástí doprovodného programu výstavy kolektivu Spolka.

Během workshopu se budeme zabývat budovou Invalidovny, barokní stavbou, která v minulosti sloužila jako ubytovna pro pacienty zotavující se z válečných zranění a která je dnes prázdná. S ohledem na aktuální diskuse o možném využití budovy budou účastníci workshopu vytvářet fiktivní narativy, ve kterých si budou představovat možné proměny celého komplexu, a to jak ve smyslu jeho obsahu, tak i formy. Abychom mohli takové narativy rozvinout, zaměříme se na koncept Uchronie: alternativní přítomnosti. Budeme sledovat minulost tohoto místa a představovat si smyšlený vývoj historických událostí, abychom z toho vyvodili, jak by budova mohla být dnes využívána. A stejně jako při déjà vu budeme přítomnost vnímat jako něco současného, už zažitého, ale alternativního ke skutečnosti. Cílem bude vytvořit nové podoby budoucnosti, přičemž jejich zdroje budeme hledat v minulosti: v tom, jaká by mohla být, spíše než jaká bude muset být. V tomto smyslu bude budova představena jako nádoba a produkt různých forem společenských a kulturních komunit. Jako prostor, ve kterém by se mohly odehrávat různé druhy akcí a který je vyjádřením různých více či méně fiktivních společenských podmínek. Nakonec budeme během workshopu spekulovat nad složitými vztahy mezi komunitami, politikou a architekturou. Výstupem bude barevná mapa ukazující, jak se prostor a čas vydávají po různých alternativních cestách. Účastníci workshopu budou vyzváni, aby na nich rozvíjeli své vize pomocí koláží, vyobrazení a/nebo kreseb.

Workshop je součástí výstavy Spolka: Spaces of Collectivity, která je k vidění v Galerii VI PER. Workshop budou vést architekti Giacomo Pala a Jörg Stanzel a bude probíhat v angličtině. Maximální počet účastníků je 15. Registrace na spolka@spolka.cc.

Giacomo Pala je architekt a badatel. V současné době působí jako výzkumný asistent na Institutu teorie architektury na univerzitě v Innsbrucku v Rakousku, kde je jedním z vedoucích ateliéru „ArchiFicture“ pod taktovkou Barta Lootsmy. Na stejné univerzitě je také doktorandem (jeho vedoucím je Peter Trummer) se zaměřením na průnik architektonické teorie, historie a projektování. Konkrétně vede výzkum o způsobech nahlížení na historii jako na nelineární vyprávění, které by šlo použít jako metodu projektování – parachronismus – a také jako nástroj pro spekulativní úvahy: nový, současný způsob jednání s kánony a mimetickými odkazy. Mimo svou akademickou kariéru pracoval také v několika architektonických kancelářích včetně Coop Himmelb(l)au a v roce 2013 spoluzaložil kulturní sdružení Burrasca.

Jörg Stanzel je architekt, designér a výzkumný pracovník, který žije i působí v Innsbrucku (Rakousko). Ve svém současném výzkumu se zabývá myšlenkou skutečného a falešného v architektonickém světě, jeho vlivem na naše metody projektování a na interpretaci architektonického objektu. Absolvoval v roce 2019 u prof. Petera Trummera na Institutu urbanismu university v Innsbrucku (IOUD), k jehož týmu se v tomto semestru připojuje. Spolupracuje s ateliéry designu a architektury, jako je Swarovski, vyvíjí digitální nástroje, výpočetní design a vizualizace. Kromě akademických zájmů má pracovní zkušenosti z několika architektonických kancelářích, včetně UN-Studio (Amsterdam) a GRAFT-architects (Berlín).

Workshop je součástí programu platformy Future Architecture.

Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8
vipergallery.org

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*