Grido, architektura a design: Přístavba pavilonu u ZŠ Charlotty Masarykové

Jaký by měl být nový pavilon pro nižší stupeň základní školy?
Pozitivní a motivující. Musí svým výrazem vhodně nenásilně doplňovat rozsochatou kompozici školních objektů, jež rostla s časem úměrně s potřebami školy. Musí však především být důstojným a příjemným prostředím pro začínající školáky. Škola už nemá vzbuzovat ve svých žácích respekt a bázeň, ale musí zejména motivovat a inspirovat. Musí to být zdravý – interakční, pracovně – výchovný prostor, místo  pro setkávání se učitelů se žáky.Lokalita:  Velká Chuchle, Praha, Česká republika
Architekt: Grido, architektura & design
Team: Peter Sticzay-Gromski, Juraj Kováč, Valérius Lalkovič
Realizace: 2012
Užitná plocha: 615 m2
Cena:   23 500 000 Kč
Fotograf:   Tomáš Malý

Původní objekt školy byl postavený na začátku minulého století ve stylu architektonické moderny. Už nikdy tak pregnantně nebude účel stavby vyjádřen. Je to přesný archetyp školní  budovy. Nová přístavba chce toto jasné a účelové vymezení  ponechat a svým výrazem ještě posílit.

Základní tvarové schéma nového západního křídla muselo dle zadání akceptovat stávající komunikační osu, spojující všechny školní objekty. Nový dvoupodlažní pavilon je na tuto osu nasazen tak, aby mezi hlavním a vlastním objektem vzniklo co největší nástupní nádvoří. Tento dvůr  kromě svojí nástupní role může sloužit také jako relaxačně-interakční prostor v čase velkých přestávek nebo těsně po skončení vyučování.
Osvětlením spojovací chodby shora bylo umožněno zasypat prostor mezi chodbou a ulicí Pod akáty. Ulice se tím mohla rozšířit o nové žádoucí podélné parkovací stání pro zaměstnance školy (kteří předtím parkovali v areálu školy).

Návrh architektonického tvaru se pevně podřídil ekonomicko-prostorovým podmínkám zadání dostavby a reálnému prostoru na pozemku školy. Návrh představuje kompaktní čtverec s třídami, rozvrženými po jeho obvodu s orientací na východ, jih a západ. Na samotném výrazu pavilonu se nejvíce podepsal zájem o vytvoření ideálního vnitřního klima ve třídách. Objekt je na třech stranách plně prosklený.  Ze čtvrté – severní plně zavřený.

Nový vstup pro žáky nižšího stupně byl umístěn tak, aby byl jasně identifikován hned od vstupu do areálu. Šatny pro všechny třídy jsou umístěny hned u vstupní haly – informačního lobby.
Hygienické zařízení je centrálně umístěno na přízemí. Tomuto prostoru dominuje umyvárna – interakční místnost  pro všechny uživatele – malé i velké. Odsud  je možná vizuální kontrola vstupní lobby jako i prostoru šaten.
V patře jsou potom umístěny ostatní obslužné místnosti – kabinety učitelů (soustředěné do jedné sborovny), sklad pomůcek a technický prostor. Celé přízemí je přístupné pro imobilní návštěvníky.

Objekt je navržen jako nízkoenergetický dům (NED). Normovým požadavkem na NED standard je měrná potřeba tepla na vytápění méně, než 50 kwh/m2/rok.

1. NP 2. NP

půdorysy 1. NP a 2. NP


řez AA řez BB

řezy

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*