Gurdau vinařství

Gurdau vinařství bylo založeno roku 2012 na „zelené louce“, vysazením prvních vinic ve svazích nad obcí Kurdějov. Ta patřila historicky k významným dodavatelům vína mikulovským i brněnským měšťanům i šlechtickým dvorům na Moravě. Převzetím historického názvu obce se mladé vinařství Gurdau hlásí k velkolepému vinařskému odkazu lokality.

Vlnka v krajině
Už počáteční ideje vinařského domu uvažovaly provozně nejefektivnější polohu, doslova v centru vinic. Ta je zároveň účelná i poetická, protože odsupuje od vesnice a nabízí uklidňující a okouzlující výhledy. Aby tomu tak bylo, umístění objektu ve volné krajině s sebou pochopitelně přineslo vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Na krajinný kontext reagujeme formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky. Velká péče byla věnovaná zakomponování – delikátnímu zaříznutí stavby do terénu a její návaznosti na zeleň kulturní i přírodní. Střecha oblouku je řešena jako zelená extenzívní, okolí domu bylo osázeno 150 keři a vzrostlými stromy, mnohdy prorůstajícími „proděravělou“ střechou. Celková síla a užitek nové zeleně ve prospěch krajiny i domu se projeví teprve s léty.

Organická architektura
Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. Podzemní část je určena výrobě, ležení a archivování vína, v přízemí se odehrává degustace, posezení a prodej. Hostům jsou k dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování.
Založení stavby do země je pro vinařství tradiční, její pojetí je pak naprosto současné a nadčasové. Atmosféra prostředí je založena na zážitku krásy, vytříbenosti a absolutního komfortu. Použití materiálů jako pohledový beton, sklo, kov a dubová a akátová dřevina je čisté a přímé a podporuje organickou formu stavby. Zároveň je kladen maximální důraz na preciznost řemeslného zpracování a detaily.

Bezprostřední kontakt s krajinou, umožněný velkoplošným prosklením, velkorysými terasami a pochozí střechou, vnáší do zážitku prostoru různorodost přírodních nálad a ročních období.
Zapuštěním domu do terénu vzniká pocit přívětivého zázemí, přirozeného splynutí s místem, ze kterého víno pochází. Nadhled a vzdušnost lze vychutnat pobytem na terasách a umělém kopci zelené střechy, kde se otevírají famózní scenerie horizontů Kurdějova, v dálce se rýsující Pálavy i rovin rozprostírajících se k Rakousku. Prostory vinařského domu jsou proměnlivé a vstřícné chvílím společenským, romantickým i tiché kontemplaci nad sklenicí vína.
Věříme, že koncepce vinařství Gurdau výrazně přispěje k rychle rostoucí a zvyšující se vinařské a turisticko-vinařské kultuře v Česku a podpoří růst nové půvabné tradice kultivovaného setkávaní a sepětí člověk – víno – krajina.

Udržitelnost
Stavba je navržená s co největším respektem k okolní krajině. Je kompletně překryta obloukovou extenzivní vegetační střechou, aby po rozvinutí vegetace byla v dálkových pohledech téměř neviditelná. Okolí stavby je doplněno množstvím nových keřů a vzrostlých stromů také z důvodu vytvoření optimálního mikroklimatu v budoucnu. Poloha stavby přímo ve vinohradu minimalizuje dopravu surovin a pracovníků v rámci vinařství. Výrobní prostory jsou umístěny pod terénem, naopak prostory pro zákazníky jsou otevřeny prosklenou fasádou směrem ke slunci, z důvodu využívání pasivní energie. Proti přehřívání v nejteplejších letních měsících jsou navržena tepelně izolační trojskla v kombinaci s dřevěnými předokenními dubovými lamelami, dostatečným přesahem obloukové střechy a zastíněním pergoly před fasádou plachtami. K vytápění je použito tepelné čerpadlo vzduch-voda. Dešťové vody jsou zachytávány v akumulační nádobě a využívány k závlaze vinohradu.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: Aleš Fiala
Autor: Ing. arch. Aleš Fiala
Spoluautor: Ing. Tomáš Bílek, Ing. Bronislav Bureš (stavební inženýři)
Umístění projektu: Kurdějov 300, 693 01 Kurdějov
Země projektu:  Česká republika
Rok projektu: 2016–2020
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 1260 m²
Hrubá podlahová plocha: 1141 m²
Užitná plocha: 997 m²
Plocha pozemku: 43099 m²
Rozměry: obestavěný prostor 5300 m3
Klient: GURDAU vinařství s.r.o.

One Comment

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    MOC dobrý. Konečně v převážné hranatosti současné architektury-obliny, které spolupůsobí s přírodou. Díky.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*