Hasičská stanice pro vojenské letiště Kbely

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA zpracovala pro Ministerstvo obrany ČR projekt na výstavbu nové hasičské stanice na letišti Praha-Kbely. Jde o stanici nejvyšší kategorie typu C, v České republice teprve třetí. OBERMEYER HELIKA v součinnosti se společností INTAR připravila projektovou dokumentaci od architektonické studie až po prováděcí projekt, včetně vybavení speciálními technologiemi pro výcvik posádky. Začátek výstavby je plánován na rok 2018.

Nová hasičská stanice vybudovaná na ploše 3 000 m2 bude zajišťovat komplexní zázemí pro letištní hasičskou jednotku, tedy poskytovat vhodné prostory pro pobyt a výcvik personálu a pro garážování mobilní zásahové hasičské techniky. Součástí areálu o rozloze 13 000 m2 bude i multifunkční cvičná věž určená pro požární sport, lezecký a slaňovací výcvik a zároveň pro sušení hadic. Projekt zahrnuje i vybudování komunikací pro dopravní obslužnost budovy s návazností na stávající komunikace v areálu a dále venkovní skladovací a výcvikové zpevněné plochy.

„Objekt vznikne jako novostavba na dosud nezastavěné ploše. Jeho umístění reflektuje požadavek zadavatele na dosažitelnost každého bodu letiště v co nejkratším čase. Umístěn je proto ve středu délky letiště a blízko vzletovým a pojezdovým drahám. To umožňuje i přímé vizuální spojení s řídicí věží,“ vysvětluje Jiří Fousek, generální ředitel společnosti OBERMEYER HELIKA. Budova má tři nadzemní podlaží s hrubou podlažní plochou 5 200 m2 a celkovou výškou 12 m. Konstrukce bude železobetonová, založená na pilotách, s klasicky vyzdívaným pláštěm.

Prostory pro zázemí, fyzickou přípravu i techniku

Koncepce hasičské stanice vychází z její základní funkce, tedy vhodného spojení nepřetržitého pobytu osob v zásahové pohotovosti s umístěním požární techniky. Dle projektu je budova rozčleněna do tří hlavních sekcí – garáže, pobytové prostory a prostory pro fyzickou přípravu. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny prosklenými trakty schodišť. První část představuje prostory pro garáže, které dosahují do výšky dvou podlaží a jsou navrženy pro 18 hasičských vozidel. První nadzemní podlaží střední části budovy slouží jako skladové a servisní zázemí a je zde umístěna provozní technologie objektu. Ve druhém poschodí se pak nacházejí šatny mužstva, dílny a sklady techniků. Třetí podlaží, rovněž ve středové části, v půdorysu ustupuje. Projekt počítá s jeho využitím pro pobyt jednotky. Jsou zde naplánovány ložnice, učebna, klubovna a kuchyňka. Také se zde nacházejí kanceláře velení a dispečink s operátory. Třetí část budovy je vyhrazena prostorům pro fyzickou přípravu členů hasičského sboru. K dispozici zde budou mít tělocvičnu, posilovnu a tréninkový polygon simulující jednotlivé druhy zásahů.

Výstavba by měla začít v roce 2018 a dokončení se plánuje na rok 2019. Zadavatelem projektu je Ministerstvo obrany České republiky. Generálním dodavatelem projektové dokumentace je společnost INTAR a.s.
tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*