Herbol Historic 2007

Fotogalerie ke článku (11)

Obr. 1 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 1 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 2 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 2 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 3 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 3 - Praha 10, Na Šafránce 4

Obr. 4 - Praha 10, Na Šafránce 4 - před rekonstrukcí

Obr. 4 - Praha 10, Na Šafránce 4 - před rekonstrukcí

Obr. 5

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 6

obr. 7

obr. 7

Obr. 8

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 11
Celá fotogalerie (11)

Vítězná obnova Šalounova ateliéru

Každoroční soutěž o nejzajímavější fasádu starší 50 let s povrchovou úpravou barvami Herbol přináší na danou problematiku různý úhel pohledu památkářů, architektů i technologů.

V letošním již 7. ročníku zasedli v porotě:
za architekty Tomáš Šantavý (Projektový ateliér Praha) a Martin Rudiš (Architektonická kancelář Rudiš, Brno),
za památkovou péči Ondřej Ševců (NPÚ Praha) a Pavel Wewiora (NPÚ Brno)
a za technology Kateřina Doubravová (VŠCHT) a Michal Čech (H-Color).

Zisk tří prvních míst ze šesti možných zajistil pro rok 2007 jasné vítězství restaurované fasádě ateliéru sochaře Ladislava Šalouna v Praze na Vinohradech.

Životním Šalounovým dílem je monumentální sousoší Husova pomníku z let 1901 — 1915 v Praze na Staroměstském náměstí. Vrchol jeho tvorby byl v období secese, a tento styl se projevil i v realizaci ateliéru, který byl podle Šalounova vlastního návrhu dokončen v roce 1908. V ateliéru se scházely významné osobnosti tehdejší kultury, jako byly Ema Destinová, Alfons Mucha, Alois Jirásek nebo Jan Kubelík. Na výzvu Otokara Březiny vytvořil Šaloun pro výzdobu západní fasády reliéf znázorňující cestu člověka ke slunci doplněnou Březinovým veršem: „Ty víš, jak rád bych Tvoje slunce zřel, tož nediv se, že hoří v písni mojí. Tys Pane chtěl.“ V roce 1934 byla k ateliéru přistavěna obytná vila dle návrhu Šalounova zetě architekta Josefa Černého. Dne 14.února 1945 byla budova těžce poškozena spojeneckým bombardováním.

Při loňské opravě, probíhající po dlouhých letech neúdržby (obr.1), byla omítka na soklu domu i na ohradní zdi vzhledem k poškození vlhkem odstraněna až na zdivo. Na ostatní ploše fasády byly novodobé nánosy štuků a barev odstraněny ručně špachtlí a kartáči. Šablony pro doplnění v minulosti odstraněné plastické výzdoby se vyráběly podle dochovaných fragmentů či dobových fotografií. Po omytí byla fasáda zpevněna povrchovou injektáží. V plochách byla doplněna jádrová omítka Baumit Altstadt, na soklu a na nárožích v hrubém nástřiku. Nátěry vápennou barvou Herbol — Mineralfarbe ve dvou vrstvách v šedozeleném tónu se prováděly podle zkušebních vzorků odsouhlasených památkovou péčí.

Podíváme-li se zpátky na další vítězné objekty v soutěži, potom velmi těsné odstupy na ostatních místech naopak potvrzují fakt, že z hlediska kvality prací, volby barevnosti i dodržení památkářských kritérií jsou dnes specializované fasádní a restaurátorské firmy zvláště v Praze již na tak vysoké úrovni, že volba poroty při neexistenci stavebních nedostatků vychází stále více z osobních pocitů a vjemů. A v tom je vidět hlavní kvalitativní posun přihlašovaných staveb oproti situaci před několika lety, kdy převažovaly fasády bez natřených oken, s necitlivou barevností nebo s nevhodně sanovaným podkladem. V tomto nekonečném boji s průměrností proto soutěž Herbol Historic začíná přinášet své ovoce.

Autor textu: Michal Čech, H-Color

Vítězné fasády, postřehy poroty:
1. místo (obr.2-4):
Ateliér Ladislava Šalouna, Praha — Vinohrady
(90 bodů, AKANT ART, v. o. s.)
„Z mého pohledu vítězné dílo. Opravou fasády se u ošklivého káčátka vyloupl skvost. Fasáda v dvoutónové šedi se zlatými akcenty umocňuje monumentalitu této hmotou drobné, ale architektonickým ztvárněním velké stavby.“ (Pavel Wewiora)

2. místo (obr.5):
AMU, Praha 1 — Hradební 7 (64 bodů, Viktor Frič, Praha)
„Je nutno vyseknout poklonu jemné šperkařské práci, provedené na průčelí tohoto secesního objektu. Jemné modelace, mělké reliéfy, promyšlené tvarosloví — to vše kladlo jistě velké požadavky na výkon všech profesí. Zvládnutá je i nárožní „kamenná rustika“ a zpracování soklu, to je umocněno jemnou souhrou šedozelených tónů v ploše i na oknech“. (Ondřej Šefců)

3.místo (obr.6)
Fara Praha 1 — Haštalské nám. 4 (57 bodů, VAS, v. o. s.)
„Na této stavbě si cením celkově velmi dobrý dojem z výsledné barevnosti i provedení, včetně celkového sjednocení kamenných prvků (oproti předchozí úpravě je ostění dveří natřeno). Ačkoli se jedná o rekonstrukci poměrně malé budovy na méně výstavném místě, byla jí věnována dostatečná pozornost, proto jí hodnotím jako nejlepší. (Kateřina Doubravová)

4. místo (obr.7):
Dům Merkur, Praha — Pařížská 9 (52 bod, Viktor Frič, Praha)
„Velmi složitá fasáda, jejíž opravě byla věnována značná péče. Plastické prvky byly dobře očištěny a domodelovány, barevnost je příjemná. Celkový dojem je mimořádně příznivý“. (Tomáš Šantavý)

5. místo (obr.8):
Vila v Liberci, Vítězná 4
(37 bodů, Dart, s. r. o.)
„Po desítkách let naprosté neúdržby proběhla kvalitní a komplexní obnova celé fasády. Barevnost dává vyniknout rekonstruovaným ornamentům, dobře ladí s postupně patinující měděnou střechou a dalšími klempířskými prvky. Provedení prací bezchybné — výborná vizitka architekta i prováděcí firmy. Další doklad, že secesní a prvorepublikové vily z Liberce a Jablonce — ač obecně málo známé — mohou směle konkurovat Praze a Brnu“. (Michal Čech)

Z dalších staveb:
Zámek Hustopeče (Gedos, a. s.- obr. 9)
„Formální provedení fasády a její barevnost podtrhují velmi působivou jednoduchost celkového výrazu, dosaženou díky náročné rekonstrukci. Poděkování hustopečskému úřadu“. (Martin Rudiš)

Novoměstská radnice Praha (AG REAL, s. r. o. — obr. 10)
Fasáda působí přirozeně, její barevnost ladí se zbývajícími částmi budovy i s okolím. Řešení je nadčasové, právě takové, jaké je pro budovu tohoto typu vhodné“. (Tomáš Šantavý)

Praha — Palladium (Avers, s. r. o. + Viktor Frič — obr. 11)
„Na objektu kromě špičkového provedení stavebních prací si cením dvou skutečností. Za prvé, odpudivá vojenská hnědá obepínající přízemí kasáren v dobách socializmu byla nahrazena tóny, které neruší, ale přitom výrazně dotvářejí rozlehlou plochu náměstí. Za druhé, letitý boj Klubu za starou Prahu s megalomanským projektem investora vyústil v relativně přijatelné prolnutí historie a moderny. Na místě je poděkování jednateli Klubu Richardu Biegelovi“. (Michal Čech)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*