Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Fotogalerie ke článku (12)

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Informační centrum Technické univerzity v Liberci

Velká zasedací místnost v suterénu

Velká zasedací místnost v suterénu

Stínicí disk

Stínicí disk

Suterén

Suterén

Přízemí

Přízemí

1. patro

1. patro

7. patro

7. patro
Celá fotogalerie (12)

Stavba Informačního centra TUL je jedním z prvních kroků k formování nové podoby hlavního kampusu univerzity. Výstavba dalších budov v tomto areálu je připravována.

Informační centrum Technické univerzity v Liberci
Investor: Technická univerzita v Liberci
Generální projektant: AR-TUL
architektura: Jiří Suchomel, Vladimír Balda, Marie Procházková
stavební řešení: Jaromír Stránský, Stanislav Staněk
statika: Vít Hušek, Liberec, Pavel Čížek - koncepce
vytápění a větrání: Žemlička a Matoušek, s. r. o., Praha
elektroinstalace: Elis, s. r. o., Praha
zdravotní technika: Vladimír Rais, Liberec
design stínicího disku: Vratislav Karel Novák, sochař
Zhotovitel: konsorcium firem SSŽ, a. s., Liberec a Regionální stavební, s. r. o., Liberec
subdodavatelé:
Fenestra Wieden, Liberec: kuželová prosklená fasáda a dalších prosklené plochy
Glaverbel a.s., Teplice: sklo
KB - Blok systém, s. r. o., Postoloprty: betonové bloky pro přizdívky
Osvětlovací technika, a. s., Praha: svítidla v kancelářských prostorách
Techo, a. s., Praha: kancelářský nábytek
Freezart, s. r. o., Liberec: nerezové výrobky a stínicí disk
Dorint Liberec: dřevěný obklad terasy
Kapacitní údaje:
užitná plocha: 4400 m2
obestavěný prostor: 19 900 m3
počet pracovních míst: 82
kapacita podzemní garáže: 68 aut
Investiční náklad: 195 mil. Kč včetně vnitřního vybavení

 

 

 

 

Osmipodlažní budova informačního centra je tvořena průnikem dvou základních nadzemních objemů — nízké vstupní části a vertikálního křídla s kancelářemi. Jednopodlažní vstupní část navazuje na půdorysně rozsáhlejší suterén, tvořený zejména podzemní garáží. Hmota vstupní části vyrůstá táhlou rampou a stupňovitou dřevěnou terasou z plochy náměstí. Její povrchy, prolomené prosklenými otvory, jsou tvořeny obkladem z betonových prefabrikátů a bloků. Vertikální křídlo kanceláří tvoří dominantu celého areálu. Tato prosklená hmota ve tvaru části komolého eliptického kuželu se směrem nahoru mírně rozšiřuje. Kuželová část fasády je prosklená, severní rovná část je z větší části uzavřená a obložená hliníkovým plechem.
 
V horní části budovy jsou kanceláře vedení univerzity, dolní část slouží hlavně studentům. V prvním patře nabízí budova kavárnu s terasou. V podzemním podlaží je umístěna zasedací místnost a garáž pro 67 osobních vozů, zasahující rozsáhle pod plochu náměstí. Zde je také technické zázemí budovy.
Po statické stránce se jedná o železobetonový monolitický skelet s deskovými stropy, založený na železobetonové desce. Sloupy křídla kanceláří jsou šikmé a sledují geometrii eliptického kuželu. Svislá nosná konstrukce je doplněna ztužujícím jádrem a zavětrovací stěnou.
Zdrojem tepla v budově je předávací stanice dálkového vytápění. Větrání v celém objektu je zajištěno vzduchotechnikou. Chlazení je prováděno aktivací železobetonových desek stropů pomocí trubního vedení chladiva uvnitř stropních desek, dodatkově je vnitřní prostor ochlazován vzduchotechnikou.
Vertikální křídlo budovy je z prostoru náměstí uzavřeno fasádou z panelů z izolačního dvojskla. Potisk skel částečně zajišťuje stínění vnitřního prostoru, dalším stínícím prvkem v kancelářích jsou vertikální žaluzie. Protože se budova směrem nahoru rozšiřuje, je půdorys každého podlaží jiný, což kladlo vysoké nároky na přesnost výstavby. Skleněná fasáda je složena celkem z 465 prvků, z nichž žádný se na fasádě neopakuje. Jejich rozměry mohly být přesně vypočteny díky trojrozměrnému počítačovému modelu budovy. Celková plocha fasády je 916 m2.
 
Kuželová fasáda
Technicky nejnáročnější částí budovy byla prosklená fasáda kancelářského křídla budovy. Její tvar (polygonální jehlan vepsaný do eliptického kuželu) ovlivnil řadu dalších rozhodnutí o konstrukčním řešení této fasády. Vzhledem k velké rozměrové různosti prosklených ploch ve tvaru lichoběžníků nebylo uvažováno s otvíravými okny a budova byla koncipována jako nuceně větraná. Tvar budovy a následně všechny rozměry kuželové fasády byly navrženy v trojrozměrném digitálním modelu. Ten sloužil jako podklad i pro výrobu prvků fasády i skla a jejich montáž. Oproti původním obavám nedošlo během výroby a montáže fasády k žádným rozměrovým nesrovnalostem a počítačem generovaný tvar byl bez komplikací realizován. Zasklení fasády je tvořeno dvojskly s U=1,1. Parapetní pásy jsou navíc tepelně izolovány minerálními vlákny. Vnější tabule dvojskla ze skla Stopray Safir i vnitřní tabule z čirého skla Float jsou kalené. Pro posílení stínicího účinku jsou jak parapetní, tak okenní plochy opatřeny potiskem.
 
Aktivace betonového jádra
S rozhodnutím o nuceném větrání a souvisejícím chlazení budovy souvisí i užití systému aktivace betonového jádra stropních konstrukcí. Tato technika, založená na vychlazování železobetonové konstrukce budovy, pomohla zlepšit teplotní komfort v teplé části roku. Rozvod chladicí vody ve stropech umožňuje jejich předchlazení v noční době a posiluje jejich schopnost odebrat nadbytečné teplo během dne. Většina potřebného chladicího výkonu v budově je realizována těmito stropy a větrací vzduch tak může být přiváděn s vyšší teplotou. Tento fakt spolu s chladnějším povrchem stropů přispívá ke zvýšení komfortu v místnostech. Stropy jsou z pohledového betonu, bez podhledů, s přisazenými svítidly.
 
Stínicí disk světlíku
Velká konferenční místnost pro 40 osob umístěná v suterénu budovy je přisvětlena kuželovým světlíkem, procházejícím přes 1.NP. Pro tlumení denního světla při videoprezentacích je ve světlíku umístěn otočný disk o průměru cca 4 metry. Konstrukce disku kombinuje nerezové trubky a polykarbonátové komůrkové desky. Disk je poháněn elektromotorem a dálkově ovládán.
Zdroj: autorská zpráva architekta

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*