Jak správně výškové usadit stavební pouzdro pro dveře

Stavební pouzdro je plechová kapsa pro zasouvací dveře a v podstatě nahrazuje část příčky. Jde o klasický stavební dílec, který se usazuje už při vytváření vnitřních příček – v cihlové stavbě ve fázi hrubé výstavby a u montáží sádrokartonových příček spolu s nimi. Zabudování stavebního pouzdra ale zvládnete i bez odborné pomoci. Stačí, když se budete řídit váhorysem.

Stavební pouzdra se vždy usazují na výšku hotové budoucí podlahy, která ale na stavbě v tu chvíli ještě není. Správnou výšku určuje právě již zmíněný váhorys, lidově označovaný jako „vágrys“, který by měl být od stavebníků na hrubé zdi jasně vyznačen. Váhorys je samozřejmě viditelně vyznačený také na stavebním pouzdře a při jeho zabudování do příčky by se měla obě tato značení popárovat do jedné roviny. „V případě stavebních nepřesností či nevyužití vágrysu může dojít k nesprávnému výškovému usazení pouzdra, které ale zjistíte až v hotovém interiéru, kdy nastane jedna ze dvou nepříjemných situací – buď se dveře nevejdou do vytvořeného průchodu a vy budete nuceni dveřní křídlo zespodu podřezat, nebo mezi dveřmi a podlahou vznikne nežádoucí mezera,“ upozorňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, jediného českého výrobce stavebních pouzder, a pokračuje: „Z těchto důvodů jsou stavební přesnost a správné usazení stavebního pouzdra s využitím váhorysu opravdu důležité.“

Výrobci označují váhorys na stavebním pouzdře dvěma způsoby:
1. Drážkou či výsekem na bočnici pouzdra, u kterého je pak ještě nalepená žlutá samolepka s označením, že se jedná o vágrys.
2. Váhorys je vyražený přímo v plechu bočnice na části ústí pouzdra. Má podobu vyražené šipky s popiskem 1 m.

Informace o výrobcích společnosti JAP FUTURE najdete na www.japcz.cz.

podle podkladů firmy JAP FUTURE, s. r. o.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*