Ječmen studio: Penzion Kraličák

Tekuté hydroizolace SikaRoof MTC v praxi

Místo: Staré Město, Hynčice pod Sušinou
Autor: Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr / Ječmen studio
Foto: M. Tůma/BoysPlayNice
Vítězný projekt v soutěži Grand Prix Obce architektů 2014 v kategorii novostavba
 

Obec Hynčice nad Sušinou získala významnou pozornost nejenom prostředím pro příjemné vyžití s rodinami, ale i oceněním novostavby horského penzionu v horní části obce u sjezdových tratí. Objekt umístěný na louce je celoročně využitelný, součástí atrakcí je i kruhová vodní nádrž s plánovanou saunou, dětské hřiště i znovu používaný řopík prvorepublikového pohraničního opevnění.

Architektonický výraz objektu vychází z okolního prostředí, je postaven mimo zástavbu ve volné krajině nad obcí. Cílem návrhu bylo vytvořit soudobou architektonickou formu v horském prostředí volné louky, jednoduchý celistvý tvar, kdy stěna přechází beze změny materiálu na „střechu“ (tmavě šedá hydroizolace). Celistvý tvar domu má svým výrazem vyvolávat představu přírodního objemu, placatého kamene na výšku, na volné pláni. Objekt nemá hlavní fasádu, jedná se o strukturu na architektonicky formované hmotě. Krajinný ráz volných sečených luk je výše uvedeným architektonickým řešením umocněn. Architektonické ztvárnění této představy bylo realizováno dřevěnou konstrukcí s pláštěm z hydroizolace. Okna na šikmých plochách fasád jsou umístěna do vikýřů – jen mírně narušující kompaktnost hmoty. Voda / sníh stéká ze střechy volně po šikmých fasádách až k patě objektu, odkud je příkopem o obvodu odváděna. Technologie hydroizolace – celý plášť je opatřen tekutou za studena natíranou hydroizolací SikaRoof MTC na dřevěný OSB podklad. Voda stéká k patě objektu do obvodového otevřeného žlabu, do objektu se vchází mostky s propustky.Tekuté hydroizolace SikaRoof MTC – technologicky vyspělé řešení
Odlišné požadavky na vzhled a tvar střechy mohou být na dnešních stavbách složitou otázkou. Po stránce tepelné izolace již díky moderním materiálům nalezneme vhodné řešení vyhovující posledním trendům, často však nevíme, jaké řešení zvolit v případě hydroizolace. Hydroizolace musí být bezpečná i při složitých tvarech a detailech. Současné technologie v tomto ohledu omezují jak projektanta, tak samotného investora, který musí často ustoupit ze svých požadavků. Novým systémem na našem trhu, kterým lze bezpečně řešit hydroizolaci složitých střech a náročných detailů je SikaRoof® MTC. Tekuté hydroizolace Sikalastic na bázi polyuretanu jsou moderním a vysoce technologicky vyspělým řešením. Mezi základní vlastnosti patří provedení hydroizolace bez spár, pružnost a pevnost systému, schopnost překlenout trhliny a paropropustnost. Materiál není třeba před aplikací míchat a nanáší se přímo na plochu. Na první pohled se jeví vyšší materiálové náklady, ale při započítání nákladů na aplikaci, logistiku a dodatečné náklady spojené s aplikaci jsou reálné náklady nižší. Hlavně, pokud se jedná o střechy s mnoha detaily, napojení klimatizace, technologie, střešních oken apod.

SikaRoof MTC Systém, obsahuje unikátní technologii spuštění vytvrzení díky vzdušné vlhkosti. MTC – Moisture Triggered Chemistry – Vytvrzení spuštěné vlhkostí nevyžaduje pro vytvrzování další vlhkost. Po prvotním kontaktuse vzdušnou vlhkostí je již reakce nastartována a samovolně pokračuje. Materiály jsou schopny vytvrzení v širokém rozsahu klimatických podmínek, včetně extrémních teplot, vlhkosti apod. Při vytvrzení není produkován CO2, který při nadměrném množství vlhkosti způsobuje vznik bublin v materiálu. Jedná se vlastně o vytvoření fóliové hydroizolace pomocí chemické reakce přímo na střeše bez nutnosti řezání, vzniku prořezů, přesahů a svarů. Systémy je možno již těsně po aplikaci vystavit působení vody bez rizika ztráty těsnosti nebo rozplavení materiálu. Nehrozí problémy při náhlém dešti nebo při neopatrné manipulaci s kapalinami.

 Foto: M. Tůma / BoysPlayyNice

Výhodou je aplikace za studena, při nanášení není třeba horkovzdušné pistole nebo hořáku. Značně je tak omezeno riziko vzniku požáru, i proto je tato technologie vhodná do míst se zvýšeným požárním rizikem, jako jsou čerpací stanice a petrochemický průmysl, kde může být aplikace prováděna bez nákladných opatření. S tím souvisí i nehořlavost materiálu při dlouhém vystavení účinkům tepla a plamene. Systém skladby je založen na základním nátěru vyztuženém pomocí netkané skelné textilie a finálního nátěru použitého dle zatížení. Výztužná tkanina je snadno tvarovatelná a dokonale se přizpůsobí všem detailům. Systém SikaRoof® MTC má několik nesporných výhod. Výsledná hydroizolační vrstva je kompaktní bez jakýchkoliv spojů, která bývají často kritickým místem. Překlenuje trhliny, je pružná, pevná a dá se aplikovat na jakýkoliv podklad, což je výhodou zejména při rekonstrukcích. Aplikace je bezpečná na běžně používaných materiálech pro střechy, jako jsou kovy, asfaltové pásy apod. Nátěr lze aplikovat i na beton, PUR izolace nebo dřevovláknité materiály. Pro aplikaci není třeba jakékoliv složité vybavení a aplikátor si vystačí s válečkem a štětcem pro zpracování detailů. Při jakémkoliv mechanickém poškození se dá velmi jednoduše opravit další vrstvou. Proto je tento materiál v současné době tím nejvhodnějším, co na složité aplikace a detaily lze najít na našem trhu. Tento systém poskytuje velký potenciál do budoucna jak pro rekonstrukce, tak použití v novostavbách. Je přizpůsoben přímo pro aplikace na střechy, díky němu jsme již dnes schopni bezpečně řešit složité tvary střech a důmyslné detaily. Architekti, projektanti a investoři mají možnost opravdu bezpečně vyřešit hydroizolaci střechy jako po stránce estetické, tak funkční.
podle podkladů společnosti Sika
www.sika.cz


Projekt byl publikován v časopise Stavba č. 3 XXI (2014), s. 54-55
Stavba č. 3/ 2014

 Foto: M. Tůma / BoysPlayyNice

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*