Josef Hoffmann. Autobiografie

Editoři knihy: Peter Noever, Marek Pokorný
Texty: Josef Hoffmann; Peter Noever, Marek Pokorný, Rainald Franz, Martina Straková (komentáře a rodokmen Hoffmannovy rodiny)
Jazyková spolupráce: Milena Tučná (čeština), Claudia Mazanek, Anna Mirfattahi (němčina)
Překlady: Bernd Magar, Pavel Mašarák, Andrew Oakland
Grafický návrh a sazba: Štěpán Malovec

Vydání autobiografie Josefa Hoffmanna připravily Moravská galerie v Brně společně s MAK â?? Rakouským muzeem užitého a současného umění. Kniha vychází nejen v česko-německé verzi, ale také v německo-anglické, a v prodejnách MG je k dostání za zvýhodněnou cenu za 249 Kč. Zájemci se v ní dočtou, jaké názory má tento proslulý secesní architekt a designér na svou tvorbu, ale nahlédnou také do jeho soukromého života. Kniha přináší osobní postřehy a vzpomínky na stavby, které Hoffmann realizoval, na vznik a fungování proslulých uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, jež spoluzakládal, ale také například na jeho klienty.

„Vyzdvihnout si zaslouží především jeho komentář o průběhu stavby paláce Stoclet, který byl nedávno zapsán na seznam UNESCO, sanatoria v Purkersdorfu nebo příběhy, které se udály ve venkovském domě rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, jenž patří k jeho nejvýznamnějším realizacím, avšak ve své původní podobě již bohužel neexistuje. Pozoruhodné jsou Hoffmannovy komentáře o založení a fungování Wiener Werkstätte, jejich likvidaci a o jeho nezlomné a nakonec úspěšné snaze vybudovat dílny nové. Poutavé vzpomínky obsahují také řadu jmen Hoffmannových spolupracovníků, bez kterých by nebyla vídeňská secese a moderna možná,“ upřesňuje Martina Straková.

Josef Hoffmann byl jednou z vůdčích osobností bouřlivého vývoje umění na přelomu 19. a 20. století. Svou architektonickou činností a designérskou tvorbou spojenou s vedením uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte udával jejich směr v průběhu první poloviny 20. století. Jeho jedinečné dílo je od sedmdesátých let 20. století studováno a interpretováno předními světovými teoretiky. Dosud však bylo málo příležitostí zjistit, jak nahlížel své dílo a život sám Josef Hoffmann. Právě vydaná kniha má umožnit čtenáři, aby prostudoval text, který architekt napsal někdy mezi lety 1948—1950. Snažil se v něm shrnout tvorbu od samých počátků svého života prožívaného v idylicky popisovaném rodném městě Brtnici, přes studium v ateliéru Otto Wagnera ve Vídni, založení Wiener Werkstätte až po dobu poválečnou.
Autobiografie byla poprvé vydána v roce 1972 jako součást časopisu Ver Sacrum. Text vyšel pouze v německém jazyce. Z iniciativy Společnosti přátel Josefa Hoffmanna byla roku 1998 vydána kniha Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici, která přinesla český překlad úvodní části autobiografie věnované Hoffmannovým vzpomínkám na Brtnici. Nyní předkládáme čtenářům knihu, jež obsahuje celý text a je přeložena do češtiny a angličtiny. Celá řada údajů, které Hoffmann v textu zmiňuje a nemusely by být z různých důvodů některým čtenářům jasné, je vysvětlena a popsána v druhé části knihy. Podrobnosti o historii Hoffmannovy rodiny doplňuje obsáhlý rodokmen, který od předků narozených v 17. století dospívá až k Hoffmannovým potomkům žijícím dnes ve Spojených státech. Čtenáři je předložena řada biografických hesel Hoffmannových spolupracovníků a dodává tak knize hodnotu encyklopedie moderny svého druhu. Díky spolupráci s nakladatelstvím Hatje Cantz bude kniha ve své německo-anglické verzi dostupná čtenářům po celém světě.

Martina Straková
kurátorka Moravské galerie v Brně

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*