Karel Maier a kol.: Udržitelný rozvoj území

O udržitelném rozvoji se debatuje téměř po dvě generace, jak v globálním, tak i v lokálním měřítku. U nás získalo uvažování o udržitelném rozvoji impuls v roce 2006 s novým stavebním zákonem. Samotný zákon však rozumný přístup k prostředí nezajistí.


V poslední době se udržitelný rozvoj stal jakousi institucí. Propojenost sociálních, ekonomických a přírodních vlivů a jejich vzájemné vlivy je třeba stále pečlivěji zvažovat.

Hodnocení, co je a co není „udržitelné“, je pochopitelně velmi individuální a podléhá různým zájmům.
Kniha z nakladatelství Grada však neusiluje o přesný návod, co je udržitelné. Měla by čtenáři poskytnout základní informaci, jak na udržitelný rozvoj nahlížet v měřítku obcí a regionů. Dále se věnuje vybraným tématům, které s tématikou souvisejí, např. hodnotě území, únosnosti území, krajině a ekologické stabilitě. Protože nevhodné rozhodnutí na místní úrovni může ovlivnit i širší území, je zařazena i kapitola o nadmístní koordinaci. Poslední skupina kapitol se věnuje nástrojům, které dosud nejsou běžně užívány, např. hodnocení na základě kvantitativních ukazatelů a modelování rozvoje území.
Autoři se snažili publikaci napsat tak, aby byla srozumitelná co nejširšímu okruhu čtenářů a ukázat vše na příkladech.
 
Maier, Karel a kol.: Udržitelný rozvoj území.
Grada Publishing, a. s., Praha 2012, 254 str., 299 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*