Karlovo náměstí bude hledat novou tvář

Historická podoba, nebo zbrusu nový háv? Karlovo náměstí bude hledat novou tvář
Pražská Rada dne 13. června 2017 schválila, že se nová podoba parku na Karlově náměstí bude hledat v rámci speciální formy architektonické soutěže: tzv. řízení se soutěžním dialogem. Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která mezi všemi zúčastněnými zajistí průběžnou dohodu na podobě návrhu. Vyhlásí jej Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha).

„Park na Karlově náměstí je dlouhodobě zanedbávaný. Jde přitom o historicky cenný prostor, který je i dnes pro život města velmi významný. Věřím, že po letech neshod získáme kvalitní návrh a vrátíme náměstí atraktivitu,“ říká Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy.

Do soutěžního dialogu se budou moci hlásit i architektonické týmy ze zahraničí. Odborná komise na základě portfolia dosavadních prací vybere pět uchazečů. Ti se potom budou scházet s dalšími zainteresovanými stranami, mezi něž patří například MČ Praha 2, Národní památkový ústav, Všeobecná fakultní nemocnice, Odbor dopravních agend MHMP nebo Policie ČR. Teprve ve vzájemných diskusích se potom bude upřesňovat zadání.

„Pokusů o revitalizaci Karlova náměstí proběhlo již několik – například architektonická soutěž v roce 2008. Zatím se ovšem nepodařilo nic dotáhnout do konce, protože se jednotlivé instituce neshodly na tom, jaká by budoucnost náměstí měla být. Ukázalo se, že k revitalizaci náměstí je třeba přistupovat jinak,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Výhodou soutěžního dialogu je zejména to, že jsou všichni aktéři součástí vývoje návrhu již od počátku. Vybrané týmy po úvodních diskusích začnou zpracovávat architektonicko-krajinářské návrhy, které budou v několika kolech workshopů podrobeny odborné diskusi. Účastníci tak získají zpětnou vazbu před dopracováním návrhů, které by tak měly splňovat očekávání všech zúčastněných stran. Předpokládaná doba trvání soutěžního dialogu je proto poměrně dlouhá – výsledky by měly být známé za devět měsíců od vyhlášení. Díky tomu však lze očekávat zkrácení procesu pro následné projednávání projektu v dalších fázích.

Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě uvažuje i o umístění podzemních garáží pod náměstím, budou se architekti zabývat i potenciálním umístěním výjezdů a řešení venkovního vzhledu garáží. Kromě revitalizace parku budou architekti hledat i názor na řešení přilehlých ulic.

Soutěžní dialog nenahrazuje standardní projednávání dokumentace pro územní řízení. To proběhne až v následující fázi. Celková revitalizace parku by měla vyjít na 300 milionů korun. Zadavatel tohoto projektu je IPR Praha společně s Odborem strategických investic MHMP.

Proměna Karlova náměstí postupně probíhá již delší dobu. Revitalizace parku spadá do II. etapy celkové proměny. I. etapa se týkala úprav obvodové části náměstí. Již v roce 2015 se  zrekonstruovala tramvajová trať, chodníky a nástupních ostrůvky. V nejbližší době by měla proběhnout ještě rekonstrukce zbývajících komunikací, přechodů, vodovodů a kanalizace, kterou zajišťuje Technická správa komunikací (TSK).
Tisková zpráva IPR Praha


Praha vybere projektanta úprav parku na Karlově náměstí
(ČTK) – Praha zahájí výběr projektanta pro úpravy památkově chráněného parku na Karlově náměstí. Pražští radní dne 13. června 2017 zadali městskému Institutu plánování a rozvoje (IPR) zahájit výběr formou takzvaného soutěžního dialogu. Soutěž potrvá zhruba devět měsíců, vítěz by tak mohl být vybrán za necelý rok.

Předpokládaná hodnota zakázky je 22,5 milionu korun. Celkově bude obnova parku na Karlově náměstí stát mezi 200 a 300 miliony korun. „Neumíme to teď říct přesně, protože se až v průběhu soutěžního dialogu ukáže, co všechno tam bude,“ uvedla radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Soutěž začalo město připravovat na počátku tohoto roku. „Příprava výběrového řízení byla poměrně dlouhá, a to proto, že jsme zvolili neobvyklou formu soutěžního dialogu,“ dodala Plamínková.

Soutěžní dialog znamená, že účastníci výběrového řízení i další zainteresované organizace budou mít možnost se prostřednictvím průběžných jednání podílet podobě projektu. Podle IPR jde o nejvhodnější formu výběru pro projekty, které se týkají velkého množství vlastníků a institucí, protože umožňuje najít kompromis vyhovující všem stranám. Součástí soutěže budou také tři workshopy, kde budou mít účastníci možnost představit svoji dosavadní práci ve společné diskusi.

Spory ohledně obnovy panují mezi Prahou 2 a Národním památkovým ústavem (NPÚ). Zatímco městská část by dala přednost tomu náměstí vydláždit, památkáři z NPÚ trvají na zachování stávající podoby parku, který navrhl zahradní architekt František Josef Thomayer v 19. století.

Náměstí bylo částečně upraveno už v předchozích letech. Šlo o loňskou rekonstrukci tramvajové tratě a přilehlých chodníků. Navázala na ni oprava křižovatek a přechodů. Podle studie úprav parku IPR by měly zmizet blátivé vyšlapané pěšinky, které nahradí lépe koncipovaná síť chodníků, přibude místo pro posezení a třeba pro pořádání pikniků nebo farmářských trhů.

Naposledy se park upravoval v roce 1998, a to u Novoměstské radnice. Proti rozsáhlému kácení stromů tehdy protestovali ekologové i obyvatelé Prahy 2. V roce 2008 uspořádala radnice architektonickou soutěž, v níž vybrala vítězný návrh, proti kterému se ale postavili památkáři. O dva roky později podepsali zástupci radnice a magistrátu memorandum, v němž se zavázali ke společnému postupu ohledně obnovy náměstí.

Karlovo náměstí, dříve zvané Dobytčí trh, je největší v Praze. Měří na délku 510 metrů a na šířku 130 metrů. Celková plocha je přes 80.550 metrů čtverečních. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty, zbořena byla roku 1791.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Úprava navržená Františkem Thomayerem není přínosná, a byl by velký omyl trvat na jejím zachování. Náměstí nechť je upraveno podle vítěze architektonické soutěže. Vzhledem ke změně klimatu, je možné vydláždění relativně velké plochy, protože travnaté plochy budou přes letní období zcela suché. Současný stav náměstí tedy po celá desetiletí, je katasrtofální a je výrazem nekulturnosti a ignorace veřejných prostranství v Praze.

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Christian Norberg Schulz v Geniu Loci píše, že Nové Město nemá střed. Hluboce se mýlí střed je jen momentálně fyzicky nepřítomen, zbourán. Je nutné Kapli Božího těla vykopat a postavit znova, to je podstata obnovy Karlova náměstí a navrácení středu Novému městu. Bez kaple mentálně zůstane dále jen Dobytčím trhem.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*