Keramické cihly HELUZ Family 50 2in1 potvrdily v zátěžových zkouškách svou výjimečnost

Když společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. uvedla před časem na trh keramické cihly s polystyrenovou výplní v dutinách, byla to ve stavebnictví malá revoluce. Tyto cihly totiž splňovaly svými tepelněizolačními vlastnostmi parametry pro stavbu nulových, pasivních a nízkoenergetických domů bez dodatečného zateplení. Aby bylo možné garantovat vysokou užitnou hodnotu cihel během jejich předpokládané životnosti v zabudovaném stavu v konstrukci domu po dobu více jak 80 let, nechala nyní společnost HELUZ provést zkoušky pro ověření trvanlivosti jejich polystyrenové výplně.


Zkouška byla provedena v Centru materiálového výzkumu pod Fakultou chemickou na Vysokém učení technickém v Brně. „Provedené zkoušky a rozbory zahrnovaly objemové změny polystyrenové výplně při různých klimatických podmínkách, strukturní změny analyzované s použitím metod infračervené spektroskopie a termické analýzy a zhodnocení morfologie celulární struktury EPS kuliček vystavených působení zvýšené teploty a vlhkosti či působení ze střepu vyluhovaných rozpustných látek v kombinaci s teplotami pod bodem mrazu,“ říká Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ.

A výsledek? Citujme závěrečnou zprávu: „Z provedených zkoušek a rozborů plyne, že při předpokládané době životnosti stavby 80 let za podmínek běžného užívání se rozměrová změna EPS výplně v dutinách cihly pohybuje v hodnotách řádu několika desetin milimetrů a je tak zcela zanedbatelná. Výrazně negativní vliv působení roztoku ze střepu vyluhovaných látek zjištěn nebyl a to ani v kombinaci s cyklickým vystavením teplotám pod bodem mrazu.“

„Z pozitivních závěrů zkoušek máme samozřejmě radost, byť pro nás nebyly překvapením, ale potvrzením, že nabízíme produkt, který nemá na trhu přímou konkurenci a pro stavebníky znamená nejlepší volbu pro obvodové zdivo rodinných domů,“ dodává Ing. Pavel Heinrich.

Cihly HELUZ Family 50 2in1 zaručují splnění platných tepelnětechnických požadavků pro obvodovou konstrukci pasivního domu a oproti běžným cihlám přináší až 50% úsporu nákladů na vytápění.
podle podkladů společnosti HELUZ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*