KM Beta slaví 100 let výroby vápenopískového zdiva v Bzenci

Bohatá, právě stoletá historie řadí závod KM BETA na výrobu vápenopískového zdiva mezi vůbec nejstarší cihelny u nás. V době jeho založení, tedy na počátku 20. století, se z vápenopískového zdiva, tehdy pokrokového materiálu, v Čechách rozsáhle stavělo. A to i přesto, že zde do té doby nebyl jediný výrobní závod a materiál bylo nutné dovážet.

KM Beta – závod Bzenec-Přívoz
Závod Bzenec-Přívoz – autokláv
Historie
Vápenopísková cihelna v Bzenci je tak jedním z prvních závodů na tento typ zdiva u nás a zároveň druhým nejstarším výrobním závodem KM BETA. Starší z pěti závodů KM BETA je jen cihelna v Hodoníně, založená před více než 150 lety, která vyrábí cihelný zdicí systém a keramické stropy. Ta pod značku KM BETA patří od října 2009.

Historie výroby vápenopískového zdiva v Bzenci se začala psát v roce 1908, kdy firmu založili Bedřich Orlický a Bartoloměj Holomek. O tři roky později pak zahájili zkušební provoz, a to na bzeneckém katastru v blízkosti železniční stanice. Vedle výroby vápenopískových cihel měl podnik v provozu i parní pilu a výrobu dřevěného zboží. Tehdejší název této výrobny zněl: Calcium, vápenopísková cihelna a parní pila spol. s r. o. Bzenec. 
V roce 1948 byla firma znárodněna a o rok později začleněna do Hodonínských cihelen, n. p., Hodonín. V roce 1976 nahradil stávající výrobnu zcela nový závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl hned vedle původního. Na místě staré výrobny byl postaven závod na betonovou střešní krytinu.
 
 
Současnost
Závod na vápenopískové zdivo v Bzenci je součástí akciové společnosti KM Beta od roku 1998. Sousední závod na výrobu betonové střešní krytiny od roku 1996. Závod v Kyjově na výrobu betonové střešní krytiny od roku 2001. Od října 2009 patří do „rodiny“ KM Beta hodonínská cihelna a dále závod na výrobu suchých maltových směsí v Bzenci, nově postavený v roce 2010.
Vybavení je průběžně obnovováno a modernizováno. Naposledy prošly vylepšeními tzv. lisovací hlavy, které se uplatňují přímo při lisování vápenopískových výrobků. Cílem průběžné modernizace je zachování vysoké kvality prvků, avšak při zachování stávající cenové hladiny a bez zbytečného prodražování výrobků. Zatímco jiní výrobci výrobu omezují a propouštějí, společnost KM Beta výrobu rozšiřuje. Naposledy o nabídku maltových a omítkových směsí Celkem závody KM BETA zaměstnávají 250 lidí.
tisková zpráva

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*