Knauf dodavatelem rekonstrukce obchodního centra v Českých Budějovicích

IGY Centrum České Budějovice bylo postaveno zhruba před dvanácti lety. V loňském roce prošlo poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí bylo i rozšíření prodejní plochy o dalších 8000 m2. Otevíralo se v listopadu 2017.
Centrum je de facto rozděleno na dvě části – na starou a novou. Zatímco autorem rekonstrukce staré části IGY Centra je z pohledu architektury Chapman Taylor International Services, s. r. o., autorem nové části je Atelier 8000, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích. Obě budovy jsou propojeny ve druhém podlaží spojovacím mostem nad Pekárenskou ulicí.

Vnitřní konstrukce s materiály Knauf
Vnitřní prostor obchodních center by v současné době nemohl vzniknout bez suché stavby. S její pomocí se modelují nejen všechny podhledy, příčky a designové konstrukce, ale i požární ochrana či akustická izolace. To vše bylo v IGY Centru v Českých Budějovicích postaveno z materiálů Knauf. Použity byly nejen izolační materiály, ale ve velké míře také desky WHITE, RED Piano, GREEN a částečně i DIAMANT. Tam, kde nebyla předepsaná vyšší požární odolnost, tj. například v případě standardních závěsných podhledů konstrukce Knauf D112, bylo použito jednoduché opláštění deskou Knauf WHITE 12,5 mm s veškerým systémovým příslušenstvím, tedy včetně všech kotevních, spojovacích i závěsných prvků. Systém doplňovaly lišty a těsnicí tmely a další potřebné materiály či příslušenství. V prostředí s vyššími požárními požadavky se v konstrukcích použilo jednoduché nebo dvojité opláštění deskou RED Piano, obvykle 12,5 mm silnou. Na toaletách bylo nutné aplikovat impregnovanou desku Knauf GREEN, většinou s jednoduchým opláštěním v případě podhledů. U protipožárního opláštění OK konstrukcí byla použita deska 2x Knauf RED Piano v tloušťce 15 mm. Podle potřeby se dále nosné ocelové konstrukce obkládaly dvojitým opláštěním Knauf RED Piano 12,5 mm, a to opět z důvodu navýšení požární odolnosti. Výčet příček, předstěn a různě silných stěn by byl při tak velké stavbě daleko větší, v zásadě však vždy šlo o systémové řešení Knauf ve velmi široké škále.

Akustika multikina s pomocí desek Knauf RED Piano

Součástí IGY Centra je největší multikino v Českých Budějovicích s devíti kinosály. Právě pro konstrukci multikina jsou velmi důležité nejen požární odolnost, ale především akustické vlastnosti. Nároky na konstrukční vlastnosti příček a podhledů mezi sály jsou z těchto důvodů velmi vysoké. Celá konstrukce multikina byla postavena ze sádrokartonových desek Knauf RED Piano, které vylepšují akustické vlastnosti většiny základních konstrukcí zvýšením vzduchové neprůzvučnosti (Rw) o cca 3 dB. Akustické konstrukce jsou jako skládačka. Počtem desek či jejich vzájemnou kombinací se ovlivňují výsledné akustické vlastnosti. Například nejdůležitější akustická příčka mezi sály a vnitřními místnostmi je 600 mm silná a vysoká do 13,5 m v systémovém řešení 2x W629, jež vykazuje váženou laboratorní neprůzvučnost Rw = 79 dB (A) a stavební neprůzvučnost w > 72–73 dB (A). Příčka je tvořena deskou Knauf RED Piano 2 x 15 mm + 1 x 18 mm ze strany kinosálu. Dvojřadá konstrukce sestává ze zdvojených profilů CW 100 spojených akustickými spojkami včetně všech pomocných profilů. Uvnitř příčky je akustická hydrofobizovaná izolace 2 x 150 mm. Další konstrukce příček jsou skládány podobným způsobem, ať už jde o dělicí stěnu mezi sály v dilataci apod. Také v samostatných předstěnách nebo obkladech ŽB stěn jsou použity sádrokartonové desky Knauf RED Piano různé tloušťky. Ve všech případech investor doporučoval generálnímu dodavateli použití systémového řešení Knauf včetně všech detailů a ten doporučení i vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem akceptoval.

IGY Centrum
Místo: České Budějovice
Investor: CB Property Development, a. s., IGY2 CB, a. s.
Architekt: ATELIER 8000, spol. s r. o., Chapman Taylor International Services, s. r. o.
Generální projektant: ATELIER 8000, spol. s r. o.
Délka stavby: 1,5 roku
Generální dodavatel: Metrostav, a. s.
Dodavatel materiálů Knauf: Metrostav stavebniny, s. r. o.
Zpracovatel materiálů Knauf: Buildtec, a. s., INTER GIPS, s. r. o., Sádrokartony Vacikar, s. r. o., MEGAMONT, s. r. o.
Použité materiály Knauf:
– tepelné a akustické izolace, sádrokartonové,
– konstrukce s deskami WHITE, RED Piano, GREEN,
– DIAMANT + kompletní systémové příslušenství

podle podkladů společnosti KNAUF Praha
Publikováno v časopise Stavba č. 1/2018, str. 98–99

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*