Knauf La Vita — deska redukující elektromagnetické záření

Pod názvem La Vita se skrývá deska sloužící k podstatné redukci elektromagnetického záření uvnitř budov.

Schéma nové desky Knauf La Vita Použití desky La Vita na poliklinice Budějovická, Praha 4. La Vita zde působí jako první vrstva clonící vlnám a desky Diamant chrání před poškozením

Zdrojem elektromagnetického záření jsou elektrické kabely, elektrospotřebiče a komunikační vysílače všeho druhu. Jinými slovy elektromagnetické záření nás obklopuje všude, a to ať jsme již v práci (počítače, elektrické vedení), nebo doma (domácí elektropřístroje, ale třeba i mobilní telefony).

Elektromagnetické pole (vlnění) není nic tajemného. Zdrojem jakéhokoli vlnění je oscilátor, pod čímž si můžeme představit kmitající strunu (zvukové vlny), ale také střídavý elektrický proud (elektromagnetické vlny – 50 Hz). Hmatatelným a pro stavaře uchopitelným příkladem vln okolo nás je například světlo, infračervené vlny, mikrovlnné záření či rozhlasové nebo televizní vysílání, případně již zmíněné elektromagnetické vlnění vysílačů všeho druhu.

O možné škodlivosti elektromagnetického vlnění se vedou dlouhé diskuse, nicméně faktem je, že u citlivých elektrických přístrojů může toto vlnění vést k fatálním odchylkám měření. Limity elektromagnetického záření jsou v ČR zavedeny nařízením vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění a jsou od roku 1999 Radou Evropy doporučeny všem státům Evropské unie.
Detail připojení desek La Vita k zemnicímu vedení
Deska La Vita je funkční sádrokartonová deska, do jejíhož rubového kartonu jsou integrována karbonová vlákna schopná odvést elektromagnetické vlnění připojeným zemnicím (nulovým) drátem do země. Součástí systému La Vita jsou tedy nejenom desky La Vita, ale také vodivé připojení desek na elektrický obvod – uzemnění (odváděcí plechy – Ableitblech) – a také 19 mm široké vodivé pásky (Ableitbänder) pro použití na nevodivou spodní konstrukci (dřevěné sloupky příček či dřevěné latě u podhledu). Vodivý karton tedy odvede záření k vodivému připojení desek a odtud je odvedeno do země. Pro propojení obvodu v příčných spárách desek slouží přemosťovací plechy (Ã?berleitblech). Odváděcí plechy slouží rovněž k propojení desek podhledu a stropu, neboť každý plech má dva vývody (přívod/odvod). Samotná montáž se neliší od montáže běžných sádrokartonových desek, jen je třeba mít neustále na paměti, že odváděcí plechy musí být připojeny k rubovému kartonu (běžně vloženy mezi profily a desku) a celý obvod musí být vzájemně propojen a uzemněn (tuto činnost zásadně nedělá sádrokartonář, ale elektrikář!). U desky La Vita není narozdíl od Safeboardu (deska pro clonění rentgenového záření) nutná těsnost konstrukce, což znamená, že je možné bez dalšího opatření instalovat běžné elektrokrabice. Je však účelné, aby zvláště v obálce budovy (clonění od vysílačů) bylo otvorů co nejméně. La Vita na druhé straně neomezuje střídavé magnetické pole, stejnosměrné magnetické pole a kosmické záření.
podle podkladů firmy Knauf

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*