Kniha Design & Art: Hotel International

Moravská galerie připravila knihu o pozoruhodném brněnském hotelu.
Křest knihy se koná v sobotu 14.2.2009

Historici umění z Moravské galerie sepsali novou výpravnou knihu o památkově chráněném brněnském hotelu International. Pozoruhodnou budovu stavebníci dokončili v roce 1962. Hotel na úpatí hradu Špilberk je podle odborníků mimořádný nejen architektonickým pojetím, ale také množstvím a kvalitou uměleckých děl, jež zdobí interiéry. ČTK to řekla Hana Laudátová z galerie.

Projekt hotelu určeného hlavně pro návštěvníky veletrhů byl překvapivě málo ovlivněn soudobou socialistickou architekturou. Naopak čerpal inspiraci ve funkcionalismu, takzvaném bruselském stylu a v díle architekta Oscara Niemeyera, který se proslavil návrhy pro brazilské hlavní město Brasília.

„Stavba je mimořádně zdařilým příkladem souhry celé řady výtvarných oborů a ukázkou nadčasové kvality a elegance,“ uvedl ředitel galerie Marek Pokorný. Odborníci poukazují například na elegantní členění fasády, zajímavé povrchy stěn, exkluzivní materiály a důmyslné světelné prvky. Od zprovoznění zdobí interiér zajímavá umělecká díla, například od Jana Rajlicha staršího a Ladislava Martínka.

Impuls k sepsání knihy nazvané Design & Art vzešel od současných provozovatelů hotelu. Odborné badatelské práce se zhostili pracovníci galerie. „Bylo potřeba shromáždit a zpracovat velké množství dobových materiálů, které v našem archivu chyběly,“ uvedl ředitel hotelu Radim Bartoněk. Kniha zdůrazňuje uměleckou hodnotu a svébytnou estetiku stavby a uvádí architekty a výtvarníky, kteří se podíleli na jejím interiéru i exteriéru.

Křest knihy se koná v sobotu. Lidé si mohou hotel přinejmenším zvenčí prohlédnout při návštěvě výstavy Bruselský sen o svébytném vizuálním stylu přelomu 50. a 60. let. Expozice v sousedním Uměleckoprůmyslovém muzeu potrvá do 1. března.

Zdroj: Zpráva ČTK 11.2.2009

Doplněno Stavbaweb:
Nynější Best Western Premier Hotel International Brno, do roku 1994 Hotel International Brno, patří k nejvýznamnějším realizacím,jimiž se česká poválečná architektura nejen vrátila k modernistické tradici 20. a 30. let minulého století, ale také vyrovnala s aktuálními zahraničními podněty. V současnosti patří tato památka, která se díky péči provozovatelů hotelu dochovala a užívá v téměř intaktním stavu, k nemnoha dokladům mimořádných kvalit české architektury přelomu 50. a 60. let dvacátého století. V architektonicko-ideové soutěži z roku 1957 vyhrálo bauhausovsko-funkcionalistické pojetí architektů Viléma Kuby, Jaroslava Ledviny a Miroslava Unzeitiga. Přestože byl Vilém Kuba v jedné z vln politických prověrek vyloučen ze Stavoprojektu, nový tým projektantů ve složení Arnošt Krejza (vedoucí týmu), Miloslav Kramoliš, Zdena Kopecká, Zbyněk Kašpar a Miroslav Brabec výchozí pojetí zachoval a obohatil je nejen sekundárními dopady bruselského stylu a brazilské vlny, ale také promyšleným zasazením užitýchi volných uměleckých děl do interiérů. Na základě projektové dokumentace vypracované v roce 1959 byl hotel dokončen v roce 1962, a to včetně osazení uměleckých děl a uvedení do provozu.Vedle odvážného konceptu, který se radikálně lišil od pražského Hotelu Internacionál postaveného ve stylu socialistického realismu,vyniká budova použitím nových stavebních materiálů (pohledový beton, speciální ocel, hliník, opaxitová barevná skla), které byly promyšleně zkombinovány s výtvarným zpracováním skla, keramiky i ušlechtilých kovů způsobem v té době nevídaným a v mnoha případech dosud nepřekonaným. Ne náhodou bylo členění pásové lodžie fasády do ulice Husovy (v nástupním podlaží nalevo odvstupu) i do ulice Veselé přirovnáváno k prezidentskému paláci, dílu Oscara Niemeyera, v hlavním městě Brasília. Organický tvartektonických mezilodžiových sloupů s proměnlivým průřezem tvoří výrazný dynamický efekt. Návaznost na zbylá podlaží s hotelovými pokoji s rastrovitou fasádou je odcloněna neutrálním plným podlažím s pravoúhlými okny. Stylová rozmanitost s řadou výrazných efektů však tvoří jednotný celek.V roce 1960 byla vypsána soutěž na výzdobu hotelu, proběhlo výběrové řízení a ještě téhož roku se vítězné návrhy začaly realizovat.V roce 1962 převzal investor hotová díla volně stojící i pevně spojená s interiérem, mezi jejichž autory najdeme řadu významných osobností české umělecké scény, jako byli Jan Maria Najmr, Konrád Babraj, František Malý, Ida Vaculková, Ladislav Martínek, BohdanLacina, František Chmelař, Jan Rajlich st., Bohumír Matal, František Šenk, Sylva Lacinová-Jílková, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová či Miloslav Klinger. Autorem původního vizuálního stylu Hotelu International Brno z roku 1962 byl brněnský malíř, grafika hudebník Josef Kadula.
(Zdroj: www.encyklopedie.brna.cz)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*