Komprimační páska illmod Trio dostává inteligentní membránu

Nejvíce odzkoušenému all-in-one systému pro instalaci oken illmod Trio+ značky illbruck od výrobce Tremco CPG je letos 12 let a za celou tu dobu si získal pověst robustního a velmi spolehlivého řešení pro funkční utěsnění připojovací spáry, tedy prostoru mezi okenním rámem a ostěním. Své narozeniny oslaví tento systém ve zcela novém kabátě. A že to nebude jen drobná změna střihu je patrné už na první pohled. S integrovanou membránou dostává páska nejen nový název TP654 illmod Trio 1050, ale zcela novou architekturu skýtající zajímavá funkční vylepšení.

Pokud se podíváme na zabudování oken pohledem prováděcí normy ČSN 746077, je nutné ošetřit připojovací spáru třístupňovým uzávěrem, a to v principu „uvnitř těsnější než venku“. Standardním řešením je nejčastěji systém složený z polyuretanové pěny jako tepelného izolantu, exteriérové fólie jako hydroizolační bariéry a interiérové fólie jako vzduchotěsné zábrany. Tento systém se však dal zjednodušit jedním systémem, chcete-li produktem, který výše zmíněný princip dodržoval: komprimační páskou illmod Trio+. Díky speciální chemické impregnaci a rozšíření na vnitřní straně byla páska jak vodotěsná, tak i vzduchotěsná a parobrzdící. Uživatel však musel pásku na rám okna umístit správným způsobem, tedy aby antracitově zabarvená strana směřovala ven a světle šedá dovnitř budovy. Architektura nové generace pásky TP654 illmod Trio 1050 tuto zásadu odbourává a slibuje násobně jednodušší práci.

Řízení vlhkosti a spárová průvzdušnost
Komprimační páska illmod Trio 1050 vůbec poprvé vsadila na sendvičovou architekturu: středovou pásku antracitové barvy z vnější strany obklopují a doplňují subtilnější pásky šedé, které jsou z jiného typu polyuretanu. Do středového impregnovaného pěnového materiálu s otevřenou strukturou buněk byla zaintegrována membrána s funkcí proměnlivé propustnosti vlhkosti. Klíčovou úlohou membrány, která je v pásce umístěna ve vodorovné vlně, je změna vlastní difúzní propustnosti v závislosti na okolní vlhkosti. V případě vysoké vzdušné vlhkosti blízko membrány se její struktura otevírá a vlhkost odchází velmi snadno ven. A naopak, pokud je v blízkosti membrány materiál suchý, membrána si ponechává vyšší těsnost a prostup vlhkosti zpomaluje. Výsledkem je, zjednodušeně řečeno, neustálé optimalizované vysychání spáry v průběhu celého roku. Navíc celá středová část pásky je plně impregnovaná, což zaručuje vysokou vodotěsnost proti hnanému dešti do tlaku 1050 Pa, UV stabilitu a v kombinaci s integrovanou membránou především skoro nulovou spárovou průvzdušnost pásky. Minimální spárová průvzdušnost detailů je často požadována staviteli pasivních a nízkoenergetických domů, kteří rádi nechávají své domy podrobit zkoušce těsnosti obálky, tedy blower door testu.

Preciznější kontakt
Impregnovaná část pásky je z horní i dolní strany laminována světle šedými neimpregnovanými pěnovými pásy s uzavřenou strukturou buněk. To je oproti předchozí generaci další markantní rozdíl. Úlohou těchto vrstev je preciznější a mnohem těsnější kontakt s přilehlým ostěním a na druhé straně s okenním rámem. Adheze na okenní rám je stejně jako dříve zajištěna kvalitním lepidlem, které udrží pásku i na znečištěných a vlhkých svislých plochách. Celek pak ve spáře vytváří robustní a velmi těsný segment zaručující zvukovou neprůzvučnost (zvukotěsnost) až do úrovně 60 dB a 100% odolnost proti průchodu kouře, který může být předmětem zkoušky při výše zmíněném testu těsnosti spár a spojů obálky budovy.

Těžko se splést
Designové i funkční řešení nové komprimační pásky však zásadním způsobem zahýbalo s montážní procedurou, na kterou jsme byli zvyklí u předchozího modelu. TP654 illmod Trio 1050 nemá ani interiérovou ani exteriérovou stranu. Na okenní rám se nalepí tak nebo tak. To naprosto zásadním způsobem nejen zjednodušuje práci, ale hlavně eliminuje jakoukoliv chybovost.

Jiným zajímavým pozitivem je neimpregnovaná vrchní světle šedá páska, která je nelepivá a hladká. Díky tomu lze precizně korigovat okenní rám ve stavebním otvoru, aniž by docházelo k jakémukoliv zadrhávání. Neimpregnované části mají také pozitivní vliv na zkracování pásky nůžkami, ke kterým se nic nelepí.

V oblasti těsnění stavebních spár na fasádách budov je illbruck naprostým etalonem a na nové komprimační pásce TP654 illmod Trio 1050 opět ukazuje, že je mistrem ve svém oboru. Přichází opět s progresivním řešením, tolik potřebným pro kvalitní zajišťování spár zejména v trvale udržitelných stavbách a v domech pasivního standardu.

podle podkladů společnosti Tremco CPG

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*