Konference: Quo vadis slovenské stavebníctvo

2. ročník odbornej konferencie o predikcii vývoja slovenského stavebníctva
Konferencia, ktorú organizuje Vydavateľstvo EUROSTAV v spolupráci s Hospodárskymi novinami, sa bude konať 24. 6. 2014 v Hoteli Bratislava.

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť z oblasti stavebníctva a koná sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, má za cieľ predstaviť predikciu slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015 a zároveň prediskutovať prípravu dvoch najdôležitejších zákonov, ktoré výrazným spôsobom vplývajú na kvalitu výstavby na Slovensku. Jedným z nich je Zákon o verejnom obstarávaní, druhým pripravovaný Stavebný zákon.
Na úvod bude prednesená prezentácia predikcie slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015. Každý účastník konferencie dostane predikciu aj v elektronickej podobe. Po krátkej diskusii k predikcii bude nasledovať prvá panelová diskusia na tému  Zákon o verejnom obstarávaní. Cieľom je poukázať na problémy súčasného znenia zákona a jeho uplatňovania v stavebnej praxi a zároveň formulovať východiská pre návrh nového znenia zákona, ktorý má Slovenská republika pripraviť najneskôr do konca roka 2015. V diskusii vystúpia: Ing. Zita Táborská, predsedníčka ÚVO, Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ NDS, Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, Ing. JUDr. Radovan Pala, advokátska kancelária Taylor&Wessing. Druhá panelová diskusia bude informovať o aktuálnom stave v príprave Stavebného zákona, ktorý má vstúpiť do platnosti od júla 2015. V druhej panelovej diskusii vystúpia: Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ Sekcie výstavby na MDVRR SR, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
Hlavným cieľom bude nielen informovať širokú stavbársku verejnosť o predikcii vývoja slovenského stavebníctva ale aj vytvoriť priestor na diskusiu o formulovaní požiadaviek podnikateľov na pripravovaný nový zákon o verejnom obstarávaní a prediskutovať navrhované znenie nového stavebného zákona. Závery z diskusie budú medializované a zaslané na príslušné ministerstvá a ÚVO.
Odbornými partnermi konferencie sú ÚEOS a ZSPS.

Viac informácií o konferencii a tiež ako sa registrovať nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk

Odborný program konferencie

8.30 – 9.00 hod.: registrácia účastníkov
9.00 – 9.10 hod.: Otvorenie konferencie, štátny tajomník MDVRR SR František Palko
9.10 – 9.25 hod.: Prezentácia predikcie slovenského stavebníctva na roky 2014 a 2015. Spracovateľ: ÚEOS Komercia
9.25 – 9.40 hod.: Diskusia k predikcii vývoja slovenského stavebníctva, účastníci diskusie: F. Palko, štátny tajomník MDVRR SR a  M. Vallo, riaditeľ ÚEOS
9.40 – 11.00 hod.: Panelová diskusia: Zákon o verejnom obstarávaní
Predmetom panelovej diskusie bude poukázať na problémy súčasného znenia zákona a jeho uplatňovania v stavebnej praxi a zároveň formulovať východiská pre návrh nového znenia zákona, ktorý má Slovenská republika pripraviť a zaviesť do stavebnej paxe najneskôr do konca roka 2015.
Účastníci panelu: Ing. Zita Táborská, predsedníčka ÚVO, Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ NDS, Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, Ing. JUDr. Radovan Pala, advokátska kancelária Taylor&Wessing
11.00 – 11.20 hod.: kávová prestvávka
11.20 – 13.00 hod.: Panelová diskusia: Stavebný zákon
Predmetom panelovej diskusie bude informovať o aktuálnom stave v príprave zákona, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od júla 2015.
Účastníci panelu: Ing. Tibor Németh, generálny riaditeľ sekcie na MDVRR SR, prof. Ing. Vladimír  Benko, PhD., predseda SKSI, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA, Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
13.00 hod. – obed a networking

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*