Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov, obhospodařované společenstvím věřících v římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy, bylo dokončeno v závěru roku 2020, nachází se v Praze na Barrandově a je určeno nejen věřícím, ale všem obyvatelům sídliště Barrandov.

Nová dominanta Prahy, kterou realizovala divize 9 společnosti Metrostav a. s., byla slavnostně vysvěcena v neděli 22. listopadu 2020 pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou. Minimalistická stavba nového kostela vznikla podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause a zahrnuje i zmíněné komunitní centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Prostory mají sloužit nejen farnosti, ale všem obyvatelům Barrandova. Mohou se v nich konat koncerty, besedy, přednášky či výstavy, v centru jsou klubovny, knihovna, dětský koutek, kavárna a přilehlé hřiště.

Kostel jednoduchých geometrických tvarů s bílou fasádou zapadá do prostředí tvořeného převážně panelovými domy, nachází se blízko lesa a v těsné blízkosti Prokopského údolí. Má tradiční jednolodní půdorys, výrazný portál a věž se zvony. Interiér vybavili liturgickými prvky sochaři Petr Váňa a Stanislav Kolíbal.

Návrh objektu kostelu a komunitního centra kombinuje tradiční prvky s moderními přístupy a technologiemi a je plný stavebních, konstrukčních, materiálových a technických zajímavostí. Svým dílem do této zajímavé mozaiky přispěla i společnost Xella, která na objekt dodávala kromě jiného minerální desky Multipor a lehkou maltu Multipor. Ty jsou použity kromě vnitřního zateplení kavárny také na zateplení celého vstupního portálu Kostela Krista Spasitele. 

Josef Majer, vedoucí projektu, Metrostav a.s., Divize 9 k tomu uvádí: „Nosný systém novostavby tvoří železobetonová konstrukce, na které byly navrženy vnější a vnitřní zateplovací systémy. Již projektantem zde byly desky Multipor vybrány především z důvodu jednoduchosti provádění detailů. Tímto řešením jsme při provádění zateplení portálu šetřili nejen čas, ale také množství spotřebovaného materiálu. Tím nám nevznikaly vícenáklady, jako tomu bývá u ostatních realizací.“ 

„U historických budov a novostaveb, kde není možné využít vnější zateplení, jsme přišli se systémem vnitřního zateplení pomocí minerálních desek Multipor,“ říká Jan Tinka, Key Projekt Manager Xella CZ a pokračuje: „Jedná se o naše systémové řešení, složené z minerálních desek Multipor a lehké malty Multipor. Díky tomu získáváme kapilárně aktivní systém, difúzně otevřenou skladbu, a přitom nehořlavou, a hlavně splňující nejpřísnější požadavky 21. století. Klíčovým bodem při správném návrhu vnitřní izolace je nalezení optimální cesty mezi požadovanými tepelnými vlastnostmi pro snížení energetické náročnosti budovy, a současně řešením, které nemá vliv na stávající konstrukci z hlediska vlhkostního chování.“

„Desky Multipor je nutné lepit na vyrovnaný podklad. První řadu jsme založili na separační pás a poté desky celoplošně lepili lehkou maltou Multipor. Dalším krokem byla aplikace povrchových úprav. Pro jádrové omítky byla použita lehká malta Multipor, finální vrstvy tvoří sádrová omítka. Jelikož šlo o vnitřní zateplení, museli jsme si dávat pozor na detaily, jako jsou detaily ostění, parapetů, příčných nosných konstrukcí a podobně. Ale s řešením těchto detailů nám na stavbě pomáhala společnost Xella. V průběhu naší stavby jsme obdrželi technické postupy, před započetím prací přijel aplikační technik z firmy Xella, který provedl školení pracovníků na místě,“ popisuje průběh realizace Josef Majer. „Z tohoto důvodu byla Xella partnerem nejen při návrhu, ale i během výstavby,“ říká na závěr Jan Tinka. 

DIVIZE 9 společnosti Metrostav, která výstavbu Kostela Krista Spasitele a komunitního centra zajišťovala, se specializuje na pozemní stavitelství, především na rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, na občanskou, bytovou, průmyslovou výstavbu a infrastrukturu, včetně revitalizací. Své aktivity rozvíjí především v Praze, Pardubickém, Královehradeckém a Karlovarském kraji. Pracuje pro veřejný i soukromý sektor. Divize má specializovaný provoz pro restaurování, obnovu a výrobu replik dřevěných prvků. Mezi její referenční stavby patří například rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně v Praze; rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce, rekonstrukce střešního pláště a kotelny Obecního domu, revitalizace Klementina nebo rekonstrukce Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Divize 9 a.s. Metrostav stavěla také pavilon akutní medicíny Nemocnice v Karlových Varech; KV Arenu v Karlových Varech nebo kampus VŠCHT a univerzitní IT centrum Univerzity Pardubice.

podle podkladů společnosti Xella

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*