Křesťanské komunitní centrum Církve bratrské v Kladně

Komunitní centrum
Důležitým aspektem Křesťanského komunitního centra Církve bratrské Kladno jsou vedle duchovních programů také volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, péče o potřebné, podpora lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým nebo lidem v krizových situacích.

Původní vícepatrová budova v řadové zástavbě, bez přístupu do zahrady a s řadou provozních omezení, nebyla pro tyto činnosti vyhovující. Nové centrum vyžadovalo nalezení příhodné lokace a vytvoření takového provozního zázemí modlitebny, které obsáhne také učebny, malou kavárnu, kancelář a zahradní prostory, čímž podpoří široké komunitní aktivity a umožní jejich další rozvoj.

Zahradní pavilon
Nový objekt je koncipován jako zahradní pavilon, se zákoutími a pergolami, umístěný na ose přístupu, v centru plochy k volnému pobytu. Dům je situován na hranici parcely a uvolňuje tak plochu pozemku. Solitér zaujímá vůči okolní zástavbě citlivě pokornou pozici. Hmota domu je jednoduchá, jednopodlažní s několika prolomeními.

Světlo–tma–stíny

Sestupující světlo zaplňuje prostor, krájí jeho atmosféru. Navozuje pocit velkoleposti, stav očekávání, rozjímání, pokory. Obdobně mocný je v sakrálním prostoru zážitek tmy, která otevírá cestu ostatním smyslům, vnímání obrací do nitra.

Zkušenost světla a tmy je přirozeným východiskem celého konceptu. Světlík, zdroj bazilikálního osvětlení, je postavený v ose příchodu a tvoří charakteristický prvek vnějšího i vnitřního vnímání objektu. Určuje těžiště, koncentruje a dále rozptyluje světlo, které vytváří atmosféru. Stíny, napětí mezi světlem a tmou, graficky podtrhují linie prostoru; jsou symfonií protikladů.

Materiálové řešení
Výraznými prvky materiálového provedení jsou železobetonová pergola, profilitový světlík v ocelové konstrukci, lícové zdivo v exteriéru i interiéru domu. Ocelová konstrukce světlíku je lehká a transparentní, zároveň odkazuje na industriální genius loci. Kladení cihel v sále modlitebny symbolizuje pulzaci života – směrem k pomyslnému středu, ke kříži, se cihly shlukují, opačným směrem řídnou, sublimují.

Materiály
Sklo Profilit – světlík sálu
Cihlový obklad, 3D cihlový obklad a cihlové pásky – částečně stěny exteriéru, stěny sálu
Hrubá omítka – částečně stěny exteriéru
Prefabrikovaný beton – překlady sálu, portikus
Barevné hlazené omítky – učebny
Podlahová epoxidová stěrka – celá stavba
Heraklithové desky – akustický strop v sále
MDF – dřevěný strop v sále

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: QARTA Architektura
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák
Umístění projektu: Václava Pázdrala 3469, 272 01 Kladno
Rok projektu: 2017
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 470 m²
Hrubá podlahová plocha: 470 m²
Užitná plocha: 360 m²
Plocha pozemku: 1400 m²
Náklady: 23 mil. CZK
Klient: Církev bratrská v Kladně
Spolupráce:
Architektura: Jarin Krouz (QARTA Architektura)
Statika: 4StatiX

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*