Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov

Fotogalerie ke článku (8)

Celá fotogalerie (8)

Popis stavby
Rozlehlá stavba vyplňuje místo po původní továrně. Hmota stavby připomíná mírně se zvedající zelený kopec proťatý linkou zasklení hlavní pasáže v délce 200 m. Proti vrchu Sacré-Coeur tak stojí umělý kopec klesající dole u Ringhofferovy vily strmě dolů. Centrum má tři podzemní podlaží garáží s vjezdy z Kartouzské ulice a tři nadzemní podlaží propojené hlavní pasáží s galeriemi a pojízdným chodníkem. Hlavní pasáž centra doplňuje v severojižním směru uliční síť. Od ní se u vstupu z Plzeňské ulice odděluje v mírném úhlu vedlejší pasáž, která se s hlavní pasáží opět spojí v centrálním prostoru u vchodu z Kartouzské ulice. Centrální prostor je kruhovými otvory s eskalátory propojen přes všechna podlaží a nahoře má prosklenou střechu. Dalším směrem pasáží je příčná pasáž vedoucí ze Štefánikovy ulice od kostela domem se spořitelnou. Směr pokračuje výstupem na terasu v úrovni 2. NP a dále přes novou lávku přes Kartouzskou ulici na protější vrch Sacré-Coeur. Kromě hypermarketu, zabírajícího většinu ploch nalevo od pasáže v 1. a 21. NP, je v centru přes 100 obchodů a butiků ve třech podlažích. Ve třetím podlaží jsou soustředěny startovací jednotky rychlého občerstvení a restaurace. V závěru pasáže je multikino s 12 promítacími sály. Střecha je součástí kompozice Smíchova. Je zde obytná terasa přístupná ze 3. NP centra a z Kartouzské ulice venkovním schodištěm. Dalším spojením je lávka pro pěší, která vede otvorem v betonové fasádě v Kartouzské ulici. Základ střechy tvoří bylinný porost s omezenou barevností, celoročně zelený. Na cca 800 m2 je extrémní sklon 58. Na střeše je část s parterovým (pochozím) trávníkem a jsou zde vysázeny vzrostlé platany — 33 ks v kontejnerech o objemu 5 m3.
Okruh uličních fasád centra má délku téměř 600 m. Hlavní vstupní fasáda v Plzeňské ulici sousedí s funkcionalistickými domy u Anděla. Na stávající uliční čáru navazuje mléčně zasklená betonová věž s výtahy pro plánovanou nástavbu bytů. Za ní hmota stavby ustupuje a vytváří předprostor hlavního vstupu. Před fasádu z matného černého titanzinku je předsazený objekt s dvojitou skleněnou stěnou s reklamním pásem. Fasádu nahoře překrývá ubíhající mohutné křídlo markýzy. Naproti ulici Stroupežnického hlavní fasádu prostupuje celá šířka pasáže v podobě lehké prosklené stěny se vstupem s posuvnými dveřmi. Fasáda je zavěšena na neviditelných lanových táhlech a zavětrována vodorovnými lanovými předepnutými spínadly. Před fasádou jsou dva mobilní objekty. Skleněný panel určený pro aktuální informace a objekt lávky s řetězovým pohonem. Předprostor uzavírá historická fasáda staré kovárny s nově řešenou boční stěnou se vstupem do pasáže podél kovárny.
Fasáda v Nové Radlické ulici je dvoupodlažní. Obchody s výkladci v Plzeňské ulici střídá betonový parter z rozměrných prefabrikátů s vjezdem do zásobovacího dvora hypermarketu. Druhé patro je překryté fasádou z titanzinku s pásovým oknem kanceláří obchodu. Fasáda se u „Velké vily“ Ringhofferů lomí a vytváří parčík v okolí vily se strmou zelenou střechou, podél které stoupá veřejné schodiště k lávce přes Kartouzskou ulici.
Koridor Kartouzské ulice se oproti původní situaci výrazně rozšířil a fasáda je zde tvořena „patchworkem“ betonových panelů, vrat, oken a větracích mříží. Jedním z otvorů prochází ocelová lávka z plnostěnných nosníků vedoucí z parku Sacré-Coeur. Na této straně jsou umístěny prosklené vjezdy do parkingu. U vyústění hlavní pasáže, skleněného bloku s loubím v parteru, se opět objevují výkladce obchodů, vystřídané s obkladem z nerez oceli. Na uliční čáru Drtinovy ulice navazuje bílá omítková fasáda s okny. Za rohem v Kartouzské ulici, v části kolmé na Štefánikovu, fasáda ustupuje z původní uliční čáry a v přízemí, kde se fasády výkladců střídají s obklady z nerezového plechu, je podloubí. Materiály jsou zde voleny v kontrastních barvách s různým stupněm odrazivosti — černé pololesklé Trespa desky s prosklenými částmi, hliníková mezipatra. Po světlé fasádě multikina klesá venkovní ocelová lávka únikové cesty. Úplně vlevo navazuje na stávající dům betonová prosklená věž, obdoba výtahové věže v Plzeňské ulici. Na straně centra zde vznikl nový chodník se stromořadím.
Fasády vnitrobloků domů ve Štefánikově ulici jsou hladké, světlé, s omítkou, nahoře s ustupující fasádou a terasou krytou skleněnou markýzou.

Konstrukce
Konstrukční systém tvoří železobetonový monolitický skelet s rastrem sloupů 12,5 x 7,5 m v podzemních podlažích a 12,5 x 15 m v nadzemních podlažích. Stropní deska s průvlaky je v nadzemních podlažích předpínaná. Konstrukce multikina je z ocelových válcovaných profilů.

D.A. Studio je autorem konceptu řešení ve stupních územní rozhodnutí, stavební povolení a spolupráce na prováděcím projektu. D.A. Studio je autorem fasád, včetně výkonu autorských dozorů, zatímco interiér společných částí centra (pasáž včetně ocelové nosné konstrukce zastřešení, garáže, atd.) nebyl realizován dle jeho návrhů.


Adresa: Pozemek bývalé Tatry ČKD vymezený ulicemi Plzeňská, Nová Radlická, Kartouzská, a domy ve Štefánikově ulici, 150 00 Praha 5
Investor: Nový Smíchov Development Copany, a. s.; Carrefour ČR, spol. s r. o.
Architekt: D.A. Studio, spol. s r. o. / Martin Rajniš, Stanislav Fiala, Tomáš Prouza, Jaroslav Zima, Sabina Měšťanová
Spolupráce: Milan Bulva, Hynek Holiš, Alena Jandová, David Jaroš, Ondřej Kafka, Martin Kloda, David Lédl, Jan Přikryl, Lucie Štorková, Tomáš Pechman
Stavební řešení: Building, s. r. o. — Zdeněk Muška, Miloš Rehberger
Konstrukční řešení: Novák & Partner, s. r. o. / Jiří Straka, Olga Paterová; PPP, spol. s r. o. / Milan Mužík
Zelená střecha: Florart — Pavel Šimek
Zpracovatelé dokumentace do fáze stavebního povolení:
VZT: Žemlička projekční kancelář Praha, s. r. o. — Petr Matoušek
Zdravotní technika: Zuzana Martinková
Elektro: ELIS Praha, v. o. s. — Lubomír Benýšek
Požární ochrana: Jaroslav Dohnálek
Dodavatel: IPS, a. s., závod 08
Stavbyvedoucí: Martin Šíp, Ladislav Kratochvíl
Železobetonová konstrukce a střešní plášť: Metrostav, a. s., divize 1
Střešní izolace: FALK, spol. s r. o.
Zelené střechy: Král & Kurz
Fasády: SIPRAL, a. s., Mechanika Prostějov, Glass Experts, IPS, a. s., závod 03
Prefa fasády: Prefabrikace Polygon
Světlík: MARTON Hliníkové systémy, a. s.

Studie: 1995
Projekt pro ÚR: 12/1997
Projekt pro SP: 6/1999
Dokončení (realizace): 12/1999—12/2001
Plocha stavebního pozemku: 27 350 m2
Zastavěná plocha: 27 350 m2
Užitná plocha podzemní části: 88 100 m2
Užitná plocha nadzemní části: 85 150 m2
Výměra zelené střechy: 14 500 m2
Kapacitní údaje: 12 kinosálů

STAVEBNÍ NÁKLADY
Náklady: 2 500 mil. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*