Kvalitativní studie maďarského stavebnictví (2007)

Fotogalerie ke článku (1)

800px-flag_of_hungary_svg.png

800px-flag_of_hungary_svg.png
Celá fotogalerie (1)

Jaká je budoucnost maďarského stavebnictví?

CEEC Research a KPMG Česká republika:
Maďarské stavebnictví čeká na impulsy pro další rozvoj


Jaká je budoucnost maďarského stavebnictví? Kde vidí jeho aktéři silné a slabé stránky odvětví? Jak je na tom Maďarsko v porovnání s českým a slovenským stavebnictvím? Na tyto a další otázky se pokouší odpovědět Kvalitativní studie maďarského stavebnictví (2007) — ucelená sonda do maďarského stavebnictví se zaměřením na vybrané oblasti tohoto odvětví.

Studie je součástí projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (CEEC Research), který nabízí jak unikátní analýzy na úrovni jednotlivých zemí, tak i srovnání mezi zkoumanými zeměmi regionu. Generálním partnerem projektu je poradenská společnost KPMG Česká republika, která se dlouhodobě věnuje podpoře studentských aktivit a úspěšnému zavádění akademických poznatků do praxe.
Studie byla zpracována na základě 119 osobních rozhovorů s představiteli společností podnikajících v maďarském stavebnictví. Analyzuje očekávaný vývoj stavebnictví, úroveň aplikovaných technologií, klíčové informační zdroje či vliv globalizace a rozšiřování Evropské unie.
„Cílem výzkumu je poskytnout přehledné analýzy zkoumaných oblastí, které pomohou firmám v růstu objemu realizovaných zakázek a prací a umožní jim lépe přizpůsobit své marketingové strategie podle aktuální situace na trhu. Výsledky jednotlivých studií rovněž přispívají k růstu transparentnosti stavebnictví v jednotlivých zemích,“ říká Jiří Vacek, autor projektu, který je realizován v rámci jeho doktorské disertace při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Vývoj stavebnictví 2007/2008
Ve srovnání se svými středo- a východoevropskými sousedy očekávalo v roce 2007 jen 48 procent dotázaných společností růst maďarského stavebnictví, což je výrazně méně než v Česká republice (83 procent), na Slovensku (97 procent) či na Ukrajině (90 procent). O něco lepší to bylo v oblasti prodejů, kde téměř 83 procent respondentů očekávalo růst (ČR — 87, SR — 97, Ukrajina 93 procent), a tržního podílu — zde se optimisticky vyjádřilo 71 procent zástupců společností podnikajících na maďarském trhu (ČR — 84, SR — 92, Ukrajina 91 procent). Pro rok 2008 jsou očekávání mírně lepší — 65 procent dotázaných společností očekává růst maďarského stavebnictví, 91 procento růst svých prodejů a 84 procent zlepšení svého tržního podílu.
Jako hlavní brzdu rychlejšího rozvoje uvádějí dotázané firmy vysoké náklady na materiál (63 procent) a konkurenci (62 procent). Zajímavé je, že poměrně vysoké procento respondentů (26 procent) vidí jako omezení svého další růstu nedostatečnou poptávku, což je výrazně více než v České republice, na Slovensku i na Ukrajině. Mezi další limitující faktory maďarského stavebnictví patří nedostatečné finanční zdroje, nedostatek zkušené pracovní síly a vysoké náklady na pracovní sílu.

Moderní technologie - nižší ochota investovat
V roce 2007 plánovalo 50 procent respondentů investovat do zlepšení svých technologií, což je výrazně méně než u společností podnikajících na českém, slovenském nebo ukrajinském trhu (84, respektive 82 a 94 procent). Pro rok 2008 je toto procento o něco vyšší — 57 (ČR — 85, Slovensko 86 a Ukrajina 96 procent), přesto je evidentní menší ochota investovat do nového technologického vybavení, což může v dlouhodobém horizontu snížit konkurenceschopnost těchto společností.

Využívané informační zdroje
Hlavními zdroji informací z oblasti stavebnictví pro dotázané společnosti jsou především dlouhodobé kontakty a internet. Dlouhodobé kontakty jsou především využívány pro získávání širokého portfolia vyhledáváných informací (79 procent). Internet společnosti uvádějí jako přední zdroj v oblasti informací o nových potenciálních příležitostech (74 procent). Svoji informovanost v této oblasti zhodnotili respondenti mírně pozitivněji než jejich kolegové v ČR a SR. Internet společnosti nejvíce využívají ke své prezentaci a hledání informací (83 procent) a dále pak k prodeji a nákupu (49 procent resp. 47 procent).

Získávání zakázek — přímá poptávka
Mezi hlavní způsoby, jakými dotázané společnosti v Maďarsku získávají zakázky, patří přímá poptávka od zákazníků (73 procent respondentů) a s jistým odstupem dlouhodobé kontakty (42 procent). Necelá třetina dotázaných uvedla tendry a výběrová řízení (32 procent). Při hledání (sub)dodavatelů dotázané společnosti nejčastěji používají dlouhodobé kontakty, které využívá 50 procenta dotázaných. S odstupem pak následují doporučení (27 procent), využívání internetu (27 procent) a inzerce (27 procent). Šestnáct procent dotázaných společností využívá tendry a výběrová řízení.
Podle čeho se společnosti při výběru rozhodují? Nejčastěji vyhledávaným kritériem při výběru dodavatele je kvalita, kterou uvádí 75 procent respondentů. Podobné procento respondentů, 70, uvedlo také cenu jako jedno z hlavních kritérií. S odstupem následují v žebříčku kritérií zkušenosti (41 procent) a reference (23 procent).
Realizovaný výzkum se zaměřil i na zkušenosti společností v oblasti korupce při výběrových řízeních. Padesát dva procenta dotázaných společností uvádí, že zatím nebylo požádáno o úplatek (v ČR 30 procent, v SR 48 procent, na Ukrajině 27 procent), Podíl společností, které se setkali s požadavkem na úplatek v této oblasti, byl pouze 13 procent (v ČR 19 procent, v SR 13 procent, na Ukrajině 20 procent). 35 procent společností na tuto otázku neodpověděly (v ČR 51 procento, v SR 39 procent, na Ukrajině 53 procenta).

Vliv plného otevření trhů v rámci EU
Maďarské stavebnictví stejně jako stavebnictví v dalších zemích stále více ovlivňuje ekonomická globalizace a mezinárodní integrace. Většina dotázaných společností očekává, že integrace evropského trhu bude mít vliv na trh stavebních prací v Maďarsku (92 procent). Co se týče otevření trhu s pracovními silami, kapitálem a zbožím/službami v rámci EU, pozitivně hodnotí tento vývoj pouze 58 procent dotázaných společností. Naopak 38 procent jich v plném otevření trhu EU vidí spíše nevýhody pro své podnikání.

O projektu
V rámci projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy již byly provedeny osobní rozhovory s představiteli společností v České republice, na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a Estonsku (celkem proběhlo přes 850 interview). V současné době jsou k dispozici výsledky výzkumu z ČR, SR, Ukrajiny, Maďarska a Estonska. Pro rok 2008 je plánována realizace výzkumu mimo uvedených zemí navíc v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Chorvatsku. Dle edičního plánu je v pořadí další publikací Kvalitativní studie estonského stavebnictví 2007. Všechny zpracované studie jsou poskytovány bezplatně všem zájemcům.

Pro bližší seznámení s metodologií a cíli průzkumu - http://www.ceeconstruction.eu
Kvalitativní studie maďarského stavebnictví 2007 je k dispozici zdarma po vyžádání na adrese kontakt@CeeConstruction.Eu nebo
vacekjir@vse.cz

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství.
CEE Construction Research je projekt vedený Jiřím Vackem jako součást jeho disertační práce zpracovávané při Vysoké škole ekonomické v Praze. Výzkumy v jednotlivých zemích jsou realizovány pod jeho vedením lokálními týmy.
Projekt Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je realizován od roku 2005, přičemž první výzkumy byly uskutečněny v roce 2006 v ČR a Maďarsku. V roce 2007 již byly realizovány výzkumy v ČR, SR, Maďarsku, Estonsku a na Ukrajině. V roce 2008 budou výzkumy paralelně realizovány v 9 zemích střední a východní Evropy (k výše uvedeným zemím přibudou výzkumy realizované v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Chorvatsku).

Zdroj:
Mmd

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*