Květinový dům na Václavském náměstí

Vyjádření developera k plánovanému projektu novostavby na místě, kde by měl být zbourán dům čp. 1601 na Václavském náměstí v Praze.


Václavské náměstí oživí Květinový dům
Developer plánuje obohatit historické náměstí novou budovou

PRAHA, 15. září 2011 “ Společnost Flow East, průkopnický investor v obnově historického centra Prahy, má záměr investovat do Václavského náměstí. Majitel nemovitostí na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice je připraven pokročit ve své vizi revitalizace náměstí po obdržení potřebných souhlasných vyjádřeních.
„Společnost Flow East již vlastní tři budovy na Václavském náměstí,“ uvedl James Woolf, zakladatel a předseda představenstva Flow East. „Jedná se o velkolepé náměstí mezinárodních standardů, které na světě jednoznačně nemá srovnání: svou velikostí, historickým významem a samozřejmě díky budovám, které jej lemují – některé již odhaleny v plné kráse, některé v procesu rekonstrukce a jiné na své znovuzrození teprve čekají.“
V okruhu architektů a zastánců památek se na téma rekonstrukce této budovy v minulosti rozproudila bouřlivá diskuze. Ovšem jakmile se objevily první informace o tom, co se skutečně stane, názory se změnily. „Podporu jsme zaznamenali u široké veřejnosti a zároveň společnosti projevily silný zájem o rezervaci kancelářských prostor,“ uvedl pan Woolf.

Základní fakta:
• V roce 1994 Flow East koupila budovu na adrese Václavské náměstí 47. V roce 2006 společnost zakoupila pozemek na adrese Opletalova 3.

• V průběhu následných let společnost Flow East provedla detailní historický a architektonický rozbor všech okolních budov a to s důrazem na celistvost Václavského náměstí. Až poté následovalo rozhodnutí k demolici této rohové budovy a výstavbě nové na třech pozemcích.

• Flow East vyhlásila a po více než tři roky vedla architektonické výběrové řízení, které vyhrála společnost Chapman Taylor. Ta zvítězila se svou vizí vytvořit budovu na základě kombinace síly linií Svatovítské katedrály, světla hořící svíce a květiny v rozpuku.

• Po mnoha diskuzích s odborníky v projektu postupně došlo k několika změnám. Na základě návrhů odborníků na architekturu a výstavbu byla revidována výška budovy a celkově snížena její velikost a rozloha.

• Původní budova byla postavena v roce 1880. Od té doby až do roku 1990 však stavba prošla velkým množstvím změn, které poznamenaly její architektonickou hodnotu. Na budovu byla postupně přistavována další patra pro kancelářské účely. Bohužel byla zbourána původní velice cenná věž a v roce 1920 byly odstraněny původní zdobné ornamenty na průčelí fasády z 19. století.

• Investor pro svůj záměr na výstavbu budovy již obdržel některá nezbytná kladná stanoviska. Flow East svou vizi již prezentoval Komisi pro územní rozvoj Městské části Prahy 1 dne 7. září 2011 a chystá se ke slyšení v Senátu.

• Do projektu a jeho stavební realizace investuje společnost Flow East další 1 miliardu Kč.

Společnosti Flow East není vůbec cizí navracet staré a zanedbané budovy zpět k jejich životu, aby mohly plnit původní účel. Důkazem jsou další zcela zrekonstruované projekty z portfolia Flow East. Mezi ně můžeme počítat renovaci fasády hotelu Jalta, kompletní rekonstrukci budovy Fórum na Václavském náměstí č. 19, stejně tak Palác Ericsson, Richterův Dům či budovu U Kapra na Malém náměstí.

„Názory, že památková ochrana budov neumožňuje jejich užívání za účelem finančního profitu, jsou podle mě zcela absurdní,“ řekl pan Woolf. „Našim cílem je naopak vytvářet hodnoty a zisk při současném zachování krásy památek a budov, které utrpěly během desetiletí nacistické a komunistické totality. I přes neúspěch našeho původního architektonického návrhu, a tedy snížení budovy o dvě patra, věříme, že se naše stavba stane mezníkem v renesanci Václavského náměstí reprezentující architekturu 21. století. “
Květinový dům má nakročeno stát se ikonou města a následovat tak zprvu neoblíbený a dnes respektovaný Tančící dům.
„Tato budova bude hodnocena v perspektivě 50 nebo 100 let, kdy lidé ocení, že historie Prahy sahá od jejího založení v 10. století až po 21. století, a že se nezastavila v polovině dvacátého století,“ dodal pan Woolf.

O společnosti Flow East: Developerská společnost Flow East je na trhu v České republice aktivní od roku 1990, kdy se začala zabývat o dlouhodobé a vysoce nadstandardní projekty. Do portfolia společnosti náleží komerční a rezidenční budovy, luxusní čtyřhvězdičkové hotely a síť maloobchodních prodejen v centru města. Flow East je také partnerem on-line obchodníka PC outlet.
Společnost získala značné zkušenosti při vytváření a rozvíjení obchodních aktivit v unikátním regionu střední a východní Evropy. S minulými úspěchy v soukromém i veřejném sektoru a s dobrou pověstí je společnost Flow East dobře připravena zodpovědně se chopit všech příležitostí na zdejším trhu. Portfolio Flow East v České republice zahrnuje například budovy: Václavské náměstí 19, Hotel Jalta / Václavské náměstí 45, Richtrův Dům / Malé náměstí 11, Palác Ericsson / Karlova 27, Karlova 48 / Malé náměstí 14.
Pro více informací prosím navštivte: www.floweast.com

Doplněno Stavbaweb:
Informace o kauze "Václavské náměstí čp. 1061" na stránkách Klubu za starou Prahu naleznete zde 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*