Lávka na Farských humnech

Farská humna nebo Farčata je místní název pro historicky nezastavěnou plochu mezi ulicí Veselskou a Sázavou. Na Farských humnech až do poloviny 20. století končilo město. V padesátých letech 20. století zde byla navržena zástavba. Tento plán nebyl nikdy realizován. Prostor byl nevyužitý do začátku 21. století, následně tu byl vybudován park.

Lávka je součástí širšího projektu „Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí“ a revitalizace parku Farská humna. Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti Stalingrad na centrum města bez nutnosti překonávat komunikaci I. třídy. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem z Veselské ulice na levém břehu a Žižkovou ulicí na pravém břehu. Je vedena přímo jak v půdorysné stopě, tak v podélném řezu. Z předmostí jsou navrženy schody k řece, které umožní přímý kontakt s vodou.

Nosný systém tvoří ocelové I profily o výšce 45 cm spřažené se železobetonovou deskou. Na obou březích je konstrukce vetknuta. Nosníky byly ošetřeny černou práškovou barvou. Železobetonová deska je opatřena pochozí izolací. Lávku po obou stranách lemuje zábradlí z prken, kotvených z vnější strany.

Autorská zpráva
Foto: Kamil Saliba


Autor: Refuel s.r.o. – Zbyněk Ryška, Jan Skoupý
Projekt: OPTIMA s.r.o. – Josef Pořický
Realizace: PORR a.s., Ponvia construct s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*