Lávka pro pěší Plzeň-Koterov

Novostavba lávky pro pěší a cyklisty zajišťuje mimoúrovňový bezbariérový přístup mezi ulicí K Dráze (Plzeň-Bručná) a ulicí Na Lipce (Plzeň-Koterov), čímž vzniká bezpečnější způsob jak pro přecházení čtyřproudové silnice, tak pro přecházení sousedících čtyř železničních kolejí. Dílo je součástí modernizace plzeňského železničního uzlu. Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě modernizací traťového zabezpečovacího zařízení a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. 

Technické informace
V rámci stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov“ byl vznesen požadavek na zrušení stávajícího železničního přechodu přes trať České Budějovice – Plzeň a úrovňového přechodu přes dálniční přivaděč I/20. Mimoúrovňové bezbariérové spojení mezi ulicemi K Dráze a Na Lipce bylo navrženo v podobě nové lávky pro pěší, zavěšené spojité konstrukce o 2 polích se středovým pylonem tvaru H umístěným mezi silnicí I/20 a dvoukolejnou železniční tratí. Tento stavební objekt byl spoluinvesticí Správy železnic, s.o. a Magistrátu města Plzně.

Nosná konstrukce je ocelová trámová s komorovým průřezem. Je rozdělena na dvě části: zavěšenou konstrukci o rozpětí 39,5 m + 38,15 m a půdorysně zakřivenou přístupovou rampu jako spojitý osmipolový nosník o rozpětí 8 m + 6×10 m + 8 m. Na lávku bylo v pozdější fázi projektové přípravy doplněno schodiště jako samostatný objekt uložený na konzoly středového pylonu.

Spodní stavbu tvoří dvě železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly, železobetonový pilíř na styku obou nosných konstrukcí, ocelový pylon a ocelové stojky spojitého nosníku. Projektantem stavby je SUDOP Praha, a.s.

Výstavba lávky probíhala celou stavební sezonu od března do října 2021, zhotovitelem stavby byl Metrostav a.s., výrobu OK včetně montáže, osazení a výrobní dokumentace zajišťovala firma Excon, a.s. Realizace stavby probíhala ve značně stísněných podmínkách, při zachování provozu dálničního přivaděče a železničního provozu. Během výstavby bylo nutné po celou dobu ponechat pro veřejnost otevřené stávající přechody, které se nacházely v prostoru staveniště, a tedy i v blízkosti mechanizace, jeřábů a dílců ocelové konstrukce lávky během předmontážních prací. Stavba byla mediálně sledovaná veřejností především v souvislosti s architektonickým pojetím objektu, svým umístěním v intravilánu města Plzně a dopravními omezeními na dálničním přivaděči.

Výstavba lávky byla limitována nepříznivou pandemickou situací, v předstihu zajištěnými nepřetržitými výlukami trati České Budějovice-Plzeň a dopravně inženýrskými opatřeními na silnici I/20, která bylo nutno koordinovat s dalšími souběžnými dopravními stavbami města Plzně. 

Statickou a dynamickou zatěžovací zkoušku včetně vyhodnocení provedla Fakulta stavební ČVUT, Praha. Na základě jejich výsledků byla nová lávka pro pěší uvedena do provozu ve stanoveném termínu a předána do majetku a užívání městu Plzeň na přelomu září a října 2021.

Autorská zpráva, redakčně upraveno
Fotografie: město Plzeň

Projektant: Ing. Petr Šetřil (SUDOP PRAHA a.s.)
Architekt: Ing. arch. Tomáš Pechman (SUDOP PRAHA a.s.)
TDI, autor textu: Ing. Pavla Fialová

Investor: Správa železnic, s.o., Statutární město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přípravná dokumentace a projekt: SUDOP PRAHA, a.s.
Generální dodavatel: Metrostav a.s., divize 5
Dodavatel OK lávky + VD OK: EXCON, a.s.
Výroba nosné OK lávky: EXCON, a.s.
Výroba OK vybavení lávky: SEMPRA PRAHA a.s., závod Děčín
Aplikace PKO lávky: Metalkov spol. s r.o., IZOSTAV Industry s.r.o.
Montáž OK lávky: EXCON, MONTIS BAU s.r.o. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*