Lesy v lese

(ČTK) – Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na návrh dřevěného sídla státního podniku Lesy České republiky (LČR) se stal brněnský ateliér Chybik+Kristof architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. ČTK to potvrdila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. V soutěži bylo 42 návrhů. Nové sídlo bude v Hradci Králové ve stejné lokalitě jako nynější ředitelství podniku.

Odhad nákladů na výstavbu sídla, parkoviště a veřejného parku podle Lesů ČR činí 470 milionů korun bez DPH. Půjde-li vše podle plánu, mohlo by být nové ředitelství LČR hotovo v roce 2020. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi, podnik ročně vykazuje zisk v miliardách korun.

Vítězství v soutěži na sídlo Lesů ČR Chybík ve vyjádření pro ČTK postavil na roveň jejich úspěchu s českým pavilonem na světové výstavě Expo 2015 v italském Miláně. Milánský pavilon podle návrhu Chybíka a Krištofa na Expu získal bronzovou medaili za architekturu. Brněnský ateliér v soutěži Lesů ČR uspěl v konkurenci autorů z USA, Francie, Španělska či Rakouska, uvedl server ihned.cz, který na výsledky soutěže upozornil.

Tvůrci svůj návrh pro Lesy ČR nazvali Lesy v lese. Budova při něm z centrálního prostoru jakoby vrůstá do lesa a les do budovy. Dům má pět ramen, která navazují na reprezentativní foyer se vstupem. Každé rameno představuje jednu správní jednotku podniku. Střechy dvoupodlažních objektů budou porostlé zelení, v jejich okolí bude les. „Uvnitř bude jen minimum chodeb. Celá stavba by měla být kombinací jednoho velkého ‚open spacu‘ a buňkových kanceláří. Ty bude možné díky mobilním stěnám variabilně stavět, odstraňovat a upravovat podle potřeby,“ citoval ihned.cz Ondřeje Chybíka.

Na druhé místo porota vedená Dorte Mandrup-Poulsenovou z Dánska zařadila návrh pražského Atelier bod architekti. Třetí místo získala pražská společnost DAM architekti. Vítězný návrh získá odměnu 1,55 milionu korun, druhý 930.000 korun a třetí 620.000 korun. Vítěz soutěže by podle podmínek tendru měl od Lesů ČR získat zakázku na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru. Předpokládanou hodnotu celé soutěže Lesy ČR vyčíslily na 39,7 milionu korun bez DPH.

Detaily k soutěži a oceněným projektům Lesy ČR zveřejnilo ve středu 1. února na tiskové konferenci v Hradci Králové. Následně oceněné návrhy představí veřejnosti na výstavách v hradecké Studijní a vědecké knihovně a v Knihovně města Hradec Králové.

Nové sídlo by mělo být podle dřívějších vyjádření Lesů ČR ukázkou využití dřeva ve stavebnictví i obnovitelných zdrojů energie. V Česku podle Lesů ČR obdobný administrativní objekt ze dřeva asi pro 200 pracovníků dosud nestojí.

Nové centrum by mělo nahradit nevyhovující budovu z panelů ze 70. let minulého století. Objekt, který byl v minulosti sídlem Východočeských státních lesů, je podle LČR staticky nestabilní, není zateplený, nemá vzduchotechniku a většina kanceláří již dnešním standardům nevyhovuje.

Lesy ČR v Hradci Králové sídlí od svého vzniku 1. ledna 1992.
Vizualizace: Chybík+Krištof Associated Architects

Nové sídlo lesní společnosti vrůstá do lesa a les do budovy

Návrh brněnského architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers zvítězil v druhém kole mezinárodní architektonické soutěže na nové administrativní centrum Lesů České republiky v Hradci Králové. Novostavba nahradí stávající provozní areál společnosti na rozhraní obytné zástavby a lesa a zadání požadovalo příkladné využití dřeva jako stavebního materiálu. Vítězný koncept je založen na myšlence znovuzalesnění místa, do kterého vkládá dvoupodlažní pětiprstou stavbu, jež vrůstá do lesa a zároveň les prorůstá do budovy. Přidanou hodnotou návrhu je naučná stezka „loop“, která probíhá lesoparkem v reakci na tvar budovy.

V polovině loňského roku byla vyhlášena mezinárodní dvoukolová veřejná architektonická soutěž na nové administrativní centrum Lesů České republiky, jež nahradí stávající, morálně i esteticky zastaralý provozní areál nacházející se na okraji obytné zástavby jihozápadního předměstí Hradce Králové, v místě, kde přechází v jeden z největších a turisticky nejvyhledávanějších lesů v České republice. Atraktivní zadání a kvalitní porota složená z výrazných osobností evropské architektury, jakými jsou například dánská architektka Dorte Mandrup-Poulsen, rakouský architekt Dietmar Eberle nebo Čechošvýcar Miroslav Šik,přilákala k účasti více než čtyři desítky týmů z České republiky, Španělska, Rakouska,Polska, Slovenska, Francie, Spojených států i Nizozemska. Z nich bylo v prvním kolehodnocení vybráno pět týmů, které své návrhy dopracovaly v druhém kole. Na vítězném návrhu architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pak porota ocenila zejména jeho nekonvenčnost, se kterou se spíše než administrativní budově podobá otevřené veřejné instituci, čímž naplňuje vizi stavby orientované do budoucnosti, a dále pozitivně hodnotila citlivé začlenění do okolní přírody a otevření do svého předprostoru,modularitu konstrukce, umožňující variabilní uspořádání vnitřních prostor i střídání plných a prosklených prvků fasády, či možnost etapizace.

„Při prohlídce areálu jsme zabrousili i do hradeckého lesa a ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít notebook mezi strom ya pracovat v klidném prostředí lesa. Na této myšlence jsme založili náš návrh – chtěli jsme vytvořit transparentní, ale zároveň dostatečně intimní a reprezentativní prostředí a pro nové administrativní centrum LČR jsme zvolili radiální koncepci uspořádání kanceláří kolem centrálního atria, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy,“
popisuje koncepci architekt Ondřej Chybík.

Jednotlivé kancelářské úseky jsou rozmístěny do pěti „prstů“ reprezentujících pět samostatných provozních celků, které jsou vůči sobě pootočeny o 45 ° a stýkají se v ústředním atriu, do něhož je orientován také hlavní vstup do budovy. Vstupní předprostor je definován dvěma vystupujícími objemy v podobě hlavního konferenčního sálu a jídelny s kantýnou, jež spolu s atriem představují hlavní společenský uzel budovy. Do atria jsou rovněž soustředěny další společenské funkce jako zasedací a školicí místnosti nebo knihovna a je zde umístěn výchozí bod naučné stezky, která začíná na střeše budovy prezentací objasňující principy trvale udržitelného lesního hospodářství, pokračuje sjezdem po skluzavce zpět do atria a následně s několika zastávkami obíhá celou budovu.Dvoupodlažní atrium s recepcí je prosvětleno pomocí střešních světlíků a doplněno nosnými sloupy jako reminiscencí kmenů stromů, jež navozují atmosféru lesní mýtiny. Program návštěvnického centra je přidanou hodnotou k řešení administrativního centra a zdůrazňuje otevřenost sídla směrem k veřejnosti.  

Samotné kancelářské prostory pracují s urbanismem „kancelářské krajiny“ a jsou maximálně propojeny s exteriérem. V jednotlivých úsecích jsou eliminovány chodby a namísto nich jsou vkládána subcentra s ústředním schodištěm, skladovacími prostorami a kuchyňkami, které je možné využívat pro širokou paletu aktivit od pracovních schůzek až po neformální setkávání či relaxaci. Modularita konstrukce umožňuje jednak rozdělení kancelářské plochy do uzavřených buněk, jednak – jednoduchým zásahem do nenosných prvků – vytvoření spojitého kancelářského prostoru, jehož součástí se stanou také subcentra. Díky členitosti půdorysu disponují všechny prostory dostatečným množstvím přirozeného denního světla.Další pracovní místa je možné vytvořit v letních měsících v exteriéru. V suterénu budovy jsou pak umístěny doplňkové funkce jako parkování, wellness a fitness centrum, depozitáře a sklady či kuchyně a zázemí jídelny. 

Důležitou součástí návrhu je také koncept vegetace, na kterém architekti ze studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers spolupracovali se zahradním architektem Tomášem Babkou a rakouským sdružením Breathe.Earth. Koncept vegetace pracuje s bezprostředním okolím domu, do jehož výsečí vkládá vzorník lesa reprezentující různé typy českých lesů – smrkový, bukový s jedlí, borovicový s břízou a dubový s habrem, pátá výseč– předpolí hlavního vstupu – je pojata jako reprezentativní park se vzrostlými stromy v nízce střiženém pobytovém trávníku. Navržená vegetace není pouze doplňkem domu, ale má také výukovou a rekreační funkci a díky rozličné atmosféře tvořené odlišnou barevností, texturou,strukturou a výškou rostlin přispívá k lepší orientaci v budově. Autoři při návrhu kladli důraz na to, aby cena realizace a údržby vegetace byla přímo úměrná jejímu účelu a aby byl její stav ihned po založení líbivý.

Novostavba administrativního sídla Lesů České republiky je navržena jako energeticky úsporná stavba, přičemž velký důraz byl kladen na maximální použití dřeva jako konstrukčního i pohledového materiálu. Nadzemní část je tvořena rámovou konstrukcí z lepených dřevěných profilů, sloupy jsou rovněž z lepeného dřeva, plné části fasády i vnitřní příčky z dřevěných kompaktních desek. Suterén a schodišťová jádra jsou železobetonové.Pro vytápění jsou navrženy kotle na dřevěné peletky, doplňkově je možné využít zemních vrtů a posledním zdrojem obnovitelné energie jsou fotovoltaické panely umístěné na střeše.Budova bude dále vybavena systémem řízeného větrání s rekuperací tepla, systémy na úsporu pitné vody a chytré hospodaření s dešťovými vodami, vnějším stíněním a úspornými LED svítidly, díky čemuž se bude jednat o objekt s téměř nulovou spotřebou energií. Veškeré spotřeby energií, spotřeba tepla a hospodaření s vodou budou navíc sledovány a výstupy budou v rámci edukativní funkce volně přístupné na internetu.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
Podrobné informace o soutěži a vítězné návrhy najdete na stránkách ČKA – ZDE.
Vítězný projekt na stránkách autorů najdete ZDE.

Související články:
Na nové dřevěné sídlo Lesů ČR bude mezinárodní soutěž architektů 14.4.2016

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*