Letní kino Prachatice

Kompletní rekonstrukcí se chátrající letní kino s přibližně 800 místy k sezení změnilo na funkční areál s realističtější kapacitou přibližně 350 míst. Zmenšení areálu umožnilo vytvoření odpovídajících ploch mezi bytovou výstavbou a vlastním areálem, realizaci akustických opatření a v neposlední řadě vytvoření nové spojnice bytové zástavby okolo ulice SNP a nedalekého městského centra skrze Štěpánčin park.

Objekty původního kina byly vzhledem k obtížné dispoziční využitelnosti a celkovému technickému stavu odstraněny, a stejně tak původní projekční stěna velikosti 25×11 m zastiňující Štěpánčin park. Tři nové objekty obsahují potřebné zázemí, tedy pokladnu a bufet, sociální zázemí, projekční kabinu, promítací stěnu velikosti 7×15 m se zázemím umělců a skladové prostory. Všechny části kina jsou přístupné bezbariérově. Zachována zůstala lomenice oplocení ze samostatných stěn orientovaná do ulice SNP. Motiv lomenice přebírají nově vystavěné gabionové stěny oddělující na severu areál od bytové výstavby. Zachováno zůstalo také výškové členění areálu přirozeně navazující na svažující se terén.

Principy samotných objektů se odvíjejí od sezónního využití a filmových inspirací a asociací. Systémem kotoučů vedoucích film v promítačce návrh volně přepisuje do formy jednoduchých objektů, mezi nimiž kotouče usměrňují namísto filmového pásu lana zastřešení. Plachta zastřešení, subtilní ocelové konstrukce a vlnitý plech vytvářejí dojem lehkých, zdánlivě dočasných, „letních“ objektů.

Vlnitý plech je současně dalším odkazem k filmové iluzi vytvářené rytmem jednotlivých políček a střídáním světla a stínu. Použití černé oceli současně propojuje letní kino s dříve zrekonstruovaným Městským divadlem Prachatic. Dalším v podstatné míře použitým materiálem je kámen. Žulová dlažba, odseky a gabionové stěny navazují na zpevněné plochy historického centra Prachatice. Na styku s dalšími veřejnými prostory je použita kamenná dlažba, uvnitř areálu pak přírodnější, „měkčí“ odseky.

Textilní zastřešení podia a části hlediště zvyšuje komfort účinkujících i diváků, ať už ve slunečném odpoledni nebo deštivém večeru, a pozitivně přispívá k akustickým parametrům areálu. Volné nebe na hlavami diváků zůstalo zachováno nad většinou hlediště. Cílem zvoleného systému zastřešení byla maximální lehkost konstrukce s idejí pouhé „plachty“ napnuté mezi objekty kina. Vzhledem k vysoké míře volnosti konstrukce lan a membrány zavěšené v prostoru byly v průběhu projektu a realizace v nezbytně nutné míře doplněny další nosné prvky. Ocelové konstrukce pro zavěšení lan jsou pojaty nejen jako funkční a technický, ale také jako výrazový prvek.

Přestože byly projekty letního kina (Mimosa architekti) a Štěpánčina parku (M2AU) odděleny projekčně i časově, jejich dokončení proběhlo v zásadě současně v první polovině roku 2023. Prachatice tak získaly kultivovanou veřejnou plochu v blízkosti náměstí s navazujícím areálem nejen pro filmovou projekci, ale i pro konání dalších kulturních akcí města v úzké vazbě na jeho centrum.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: Mimosa architekti
Autoři: Petr Moráček, Jana Zoubková, Pavel Matyska
Spoluautor: Zdeněk Hromádka
Umístění projektu: Na Sadech, 383 01 Prachatice
Rok projektu: 2015
Rok dokončení: 2023
Zastavěná plocha: 218 m²
Užitná plocha: 164 m²
Plocha pozemku: 2949 m²
Klient: Město Prachatice
Spolupráce: 
Dodavatel membrány: Kontis Praha 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*