Mapování činnosti městských architektů a jejich boje s vizuálním smogem

České obce oslovuje v současné době Asociace za estetiku veřejného prostoru ve spolupráci s Českou komorou architektů. Mapují působení a činnost městských architektů a oddělení architektury. Asociace se věnuje otázce péče o veřejný prostor v ČR, která významně ovlivňuje atraktivitu a úspěšnost obcí. Právě na podobu veřejného prostoru má činnost městských architektů významný vliv.

Řada českých měst spolupracuje na kultivaci veřejného prostoru ve spolupráci s externími odborníky nebo vlastními městskými architekty. V mnoha obcích vznikla za tímto účelem přímo pozice architekta města nebo oddělení architektury. Mnohá města v současné době usilují o zřízení obdobných oddělení a pozic, protože si uvědomují jejich rostoucí důležitost. Mnohde architekti působí jako odborní členové pracovních skupin či zřízených komisí.

“Rozhodli jsme se v průběhu jara 2021 zmapovat působení městských architektů, podoby jejich práce pro municipality, ale i úspěchy a překážky jejich práce,” informuje Jakub Kletenský, výkonný ředitel asociace. “Proto v těchto dnech cíleně oslovujeme obce, abychom je požádali o vyplnění našeho dotazníku, s jehož pomocí aktuální stav mapujeme. Rádi bychom je v tomto ohledu vyzvali ke spolupráci. I když primárně oslovujeme obce s rozšířenou působností, budeme samozřejmě rádi, když se do ankety zapojí i další sídla.”

Estetika veřejného prostoru má svou ekonomickou hodnotu 
V současné době je k dispozici seznam městských architektů, který zveřejnila Česká komora architektů. Vzhledem k tomu, že se situace na tomto poli v posledních letech výrazně proměňuje, rozhodli jsme se ve spolupráci s ČKA přistoupit k našemu průzkumu a tímto způsobem nejen aktualizovat a rozšířit stávající seznam městských architektů, ale využít této příležitosti také ke zmapování jejich práce, šíře jejich aktivit, způsobů a forem spolupráce s municipalitami a další zjištění,” doplňuje Kletenský. “Velkým tématem pro nás je také otázka vizuálního smogu, který je nedílnou součástí naší ankety. Jsme pevně přesvědčeni, že estetika veřejného prostoru má svou ekonomickou hodnotu,“ dodává Kletenský.
“ČKA dlouhodobě monitoruje činnost městských architektů. Jsme rádi, že i formou této ankety můžeme zjistit některé další specifika a aktuální problémy, které městské architekty napříč celou Českou republikou tíží,” uvádí Milan Košař, předseda pracovní skupiny ČKA pro Urbanismus.

Práce městských architektů zahrnuje i vhodnou komunikaci s veřejností a podnikateli
Městský architekt jako odborný konzultant a poradce městského úřadu v oblasti architektury a urbanismu dohlíží na celkový koncepční přístup k prostorovému uspořádání města. “Dalo by se říct, že městský architekt je koordinátorem plánovaných změn, které se často prolínají napříč mnoha odděleními nebo pracovními skupinami v rámci městského úřadu. Nejde jen o budovy nebo fasády. Spolupracuje na zpracování územních plánů, regulačních plánů a územních studií a dalších strategických dokumentů. Často se jeho role týká dohlížení nad koncepčními změnami v rámci městského mobiliáře, zeleně, povrchů veřejných prostranství apod. Jeho role spočívá také v komunikaci s veřejností o klíčových tématech spravovaných lokalit,” komentuje Václav Kocián, vedoucí oddělení architektury města Kopřivnice. “Velkým tématem posledních let je otázka vizuálního či reklamního smogu. V této oblasti hraje velkou roli komunikace s veřejností a podnikateli. Vhodně navržená koncepce a její správné odkomunikování vede k hladšímu průběhu změn.”

V některých městech v nedávné době vznikly manuály dobré praxe, které obsahují doporučení a příklady, jak pracovat nejen se stavebními prvky, ale také s reklamními nosiči, označování provozoven a podobně. Tímto způsobem mají městští architekti možnost ukazovat všem zúčastněným směr, kterým je možné se v rámci veřejného prostranství vydat, k tomu patří například i otázka, jak efektivně eliminovat množství vizuálního smogu ve městě.

Cílem realizovaného průzkumu je mimo jiné otevřít diskuzi o nakládání s veřejným prostorem, přinést inspiraci obcím, které o těchto možnostech a prostředcích teprve uvažují, a popularizovat téma estetizace veřejného prostoru a přibližovat práci městských architektů široké veřejnosti.

Obce, které nemají statut obce s rozšířenou působností, nebo nebyly osloveny, se do ankety mohou zapojit také ZDE.

O dotazník je možné požádat na adrese www.azevp.cz/anketa nebo emailem na info@azevp.cz. Sběr dat probíhá do 11. dubna 2021. Na stejném odkazu poté naleznete také výsledky ankety

tisková zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Chodím pěšky denně z Malé Chuchle na Vinohrady. Dopravní stavby neřeší pohyb chodců. Přejít Most Inteligence-běs, přejít z levého na pravý břeh přes Barrandovský most-běs. Řešil jsem protipovodňová opatření pravého břehu v 90, letech, vodní zákon zaručoval přístup veřejnosti k řece po břehu v šířce 10 m, to neplatí od Lihovaru až k Železničnímu mostu.Uzavřeno veslaři, kolem Erpet lze projí zleva km dlouhá reklama nebo zprava, hlídaným parkovištěm a po neudržované cestě k Železničnímu mostu, na který nelze vylézt, jen obejít.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*