Materiály fermacell na vnitřních příčkách hotelu Beránek v Úpici

V Podkrkonoší ve městě Úpice probíhá na náměstí T. G. Masaryka od roku 2011 stavba nového hotelu Beránek. Původní hotel se stejným názvem byl před zahájením výstavby zbourán a na stejném místě vyrůstá zcela nový objekt. Interiérové příčky nového hotelu jsou v rozsahu cca 8000 m² řešeny ze systému fermacell.


Snahou projektanta bylo propůjčit novostavbě hotelu určitý historizující ráz, aby korespondovala se zástavbou náměstí v jejím bezprostředním okolí, tj. po levé straně s domem č. p. 11 – Morawetzova vila – a s objektem bývalé radnice č. p. 30 – nyní Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové. Novostavba hotelu má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Součástí stavby jsou podzemní garáže pro parkování 15 osobních automobilů ubytovaných hostů. Nad garážemi je navržena pochozí střecha, tj. terasa + zeleň, která bude sloužit k relaxaci hostů. Hotel bude mít ubytovací kapacitu 60 lůžek, restaurace se salónkem má projektovanou kapacitu 60 míst u stolu. Hotel je koncipován tak, aby vytvořil optimální podmínky pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Při návrhu objektu hotelu, tj. jeho dispozičním řešení, návrhu stavebních konstrukcí a výběru technologických zařízení byl kladen důraz na nízkou energetickou náročnost stavby.

Investorem hotelu je společnost JR Real z Trutnova, generálním dodavatelem stavby je firma Maratonstav, a. s., Úpice, generální projektantem je Thermo Plus – projektový ateliér z Trutnova.

Investor s projektantem se rozhodli pro řešení s materiály fermacell hned z několika důvodů:
„Vyhovovaly nám vynikající akustické parametry konstrukcí fermacell, které navíc plní i požární požadavky. Montážní firma navíc uvítala možnost bezplatného vyrobení desek na míru dle individuálních potřeb. Díky prostorově úspornému systému s deskami fermacell získal investor v objektu více užitné plochy, zděné příčky by totiž zabraly více podlahové plochy. Výhodou je i velká pevnost a odolnost příček s fermacellem proti mechanickému poškození. Systémy fermacell také umožňují velkou rychlost montážních prací,“ uvedl Karel Peterka z projektového ateliéru Thermo Plus.

Na stavbě byly použity konstrukce fermacell 1S31 a 3S12. Základní skladbu montovaných stěn fermacell 1S31 s vysokou požární odolností (EI 90 DP1), vynikajícím útlumem zvuku (vzduchová neprůzvučnost Rw 62 až 64 dB) a tloušťkou stěny 120 mm tvoří sádrovláknité desky fermacell o tloušťce 12,5 a 10 mm. Nosná konstrukce je z ocelových pozinkovaných profilů CW a UW, vnitřní prostor montované stěny vyplňuje minerální vlna. Nenosné montované stěny fermacell 1S31, plnící vysoké požadavky na požární odolnost a útlum zvuku, se uplatňují při členění vnitřního prostoru staveb, jako jsou administrativní a správní budovy, nemocnice, průmyslové stavby a bytová výstavba. Nenosné konstrukce předsazených / šachtových stěn fermacell 3S12 s deskami fermacell 12,5 a 10 mm s protipožární odolností nachází uplatnění tam, kde je nutné protipožárně ochránit stávající stavební dílce a rozvody instalací a kabelů. Tyto stěny neobsahují izolační vrstvu a jejich požární odolnost je z obou stran EI 30 DP1. Tloušťka stěny fermacell 3S12 v hotelu Beránek je převážně 120 mm.
podle podkladů společnosti Fermacell
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*