Mateřská škola v Kunčině

Původní škola sloužila převážně německy mluvícím obyvatelům obce. Postavena byla v roce 1798 knížetem Lichtesteinem, o sto let později zvýšena o jedno podlaží a upravena v neoklasicistním stylu. Když byla v obci roku 1960 postavena nová budova základní školy, stala se ze staré školy škola mateřská, která prošla další přestavbou, jež radikálně změnila její vzhled. Bylo přistavěno severní křídlo se sanitárním zázemím a kotelnou a později další „přílepky“ skladů uhlí a hraček. Fasáda byla zbavena říms a šambrán a omítnuta brizolitem, čímž společně s rozšířením okenních otvorů získala typizovaný vzhled bytovek stavěných na venkově v 60. a 70. letech minulého století.

Architekt Nedvěd musel kromě zchátralého vzhledu budovy řešit také její hygienické nedostatky (chyběl sklad potravin, čistírna zeleniny, zázemí učitelek, sprcha) a složité křížení čistých a špinavých provozů. Nedostačující (vlastně žádné) bylo i parkování pro rodiče a personál. Vnitřní provoz upravil výměnou funkcí některých místností v 1. NP (herna <-> jídelna), kterou dosáhl přímého propojení kuchyně s jídelnou. Další změnou bylo probourání vstupu ze severní strany objektu do šatny. Při bourání vstupu se objevila dlažba původního vchodu do staré německé školy, takže vlastně došlo k obnovení původní orientace budovy směrem k centru obce  s kostelem, farou a původním volkshausem. Změnou orientace byl získán i prostor pro malé parkoviště na severní straně pozemku.

Zázemí pro pedagogy vzniklo z bývalé kotelny a uhelny a suchý sklad potravin s čistírnou zeleniny byl vytvořen přizdívkou u přístřešku. V bývalé uhelně zůstal ještě prostor pro dětské WC přístupné ze zahrady, pro které byl ve stěně ponechán původní otvor výšky 1500 mm na vhazování uhlí. Po osazení atypickými dveřmi tak vznikl vstup dimenzovaný ideálně pro své uživatele (méně pak pro personál). Zchátralé sklady uhlí – později hraček a nářadí – byly odstraněny a nahrazeny dřevostavbou. Před bývalým vstupem na jižní straně vznikla terasa na hraní s dřevěnou pergolou. 
Původní stavba staré školy má nyní bílý fasádní nátěr, zatímco nové prvky, které budovu propichují jako klín vetknutý v severojižním směr, byly opatřeny žlutými trelážemi, které procházejí i chodbou, kde plní funkci nástěnky.
Tisková zpráva
Foto: autor stavby


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*