Mezinárodní projekt „Self“ (soběstačné bydlení)

Fotogalerie ke článku (4)

Self project - Empa Aussenansicht

Self project - Empa Aussenansicht

Self project: Empa Balkon

Self project: Empa Balkon

Self project: Empa Garage-offen

Self project: Empa Garage-offen

Self project: Empa Innenraum Tag

Self project: Empa Innenraum Tag
Celá fotogalerie (4)

Laboratoř Empa využívá DuPontTM Energain® k vytvoření příjemného a vyváženého interiérového klimatu.


Švýcarské federální laboratoře pro testování a vývoj materiálů Empa předvedly 12. ledna na veletrhu Swissbau ve švýcarské Bazileji modul soběstačného bydlení (tzv. modul Self), v němž díky použití tepelně akumulačního materiálu DuPontâ?¢ Energain® panuje příjemné a vyvážené klima.

Bjoern Olsson a Sandro Macchi, dva bývalí spolužáci z umělecké školy v Curychu (ZHdK), navrhli demo projekt Empa jako svoji závěrečnou ročníkovou práci a od roku 2008 spolupracují s týmem Marka Zimmermanna ze stavební technologické laboratoře Empa na jeho realizaci.

Projekt Self je ukázkou a zároveň zkouškou nové koncepce bydlení a využívání energií. „Jeho úkolem je dokázat, že trvale udržitelné a pohodlné prostředí pro bydlení i práci je dosažitelné i v obtížných podmínkách,“ říká Mark Zimmermann, iniciátor a vedoucí projektu Self.

Modul Self je soběstačná prostorová jednotka, určená k bydlení a práci dvou osob. Zahrnuje ložnici, koupelnu, toaletu a kuchyňský kout. Má přibližně velikost zásilkového kontejneru a není závislý na žádných externích vodních a energetických zdrojích. Vzhledem k tomu, že se dá snadno přemisťovat a instalovat, je vhodný především pro přechodné užívání, například jako mobilní výzkumná stanice nebo stanoviště a kancelář pro organizátory různých akcí.

Ve spolupráci s inovačními stavebními firmami zkoumají laboratoře Empa možnosti, jak pomocí moderních technologií dosáhnout maximální úspory energie. Prostorová jednotka spočívá na samonosné odlehčené konstrukci, dokonale izolované pomocí vakuové izolace a aerogelů. Je skvěle chráněna proti horku a chladu a díky použitému tepelně akumulačnímu materiálu DuPontâ?¢ Energain® v ní panuje příjemné a vyvážené vnitřní klima.

Analýza materiálu DuPontâ?¢ Energain® a stejného objemu tradičních tepelně akumulačních materiálů prokázala, že např. beton vykazuje pouze asi 17 % energetické kapacity materiálu DuPontâ?¢ Energain® v teplotním rozsahu 18—24 °C a při tloušťce panelu 5 mm. Zatímco tradiční tepelně izolační materiály vnitřní prostředí pouze stabilizují, DuPontâ?¢ Energain® dokáže — díky své schopnosti akumulovat a vydávat energii — zvýšit celkovou energetickou úspornost budovy.

Obytná jednotka Self je zásobována elektrickou energií ze solárních panelů na střeše a zastiňovacích zařízeních. Vyrobená elektřina se akumuluje v lithium-polymerových bateriích a používá se k vytápění, chlazení, větrání, ohřevu vody a provozu elektrických spotřebičů a čerpadel. Přebytek energie v létě slouží k pohonu elektrického automobilu nebo výrobě vodíku, který se pak v extrémně chladných obdobích používá k vaření a topení.

Nezávislé obytné a pracovní prostředí také potřebuje dodávky vody. Ve spolupráci se švýcarským ústavem pro výzkum vody Eawag (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology) jsou vyvíjeny a testovány nové technologie úpravy vody. Například se zkoumají možnosti čištění dešťové vody a recyklace odpadních vod, které by snížily spotřebu vody na minimum.

Obytný modul Self bude vystaven na veletrzích a výstavách po celé Evropě. Informace najdete na adrese www.empa.ch/self. V roce 2010 byla k vidění na těchto akcích ve Švýcarsku:
1) Immomesse St. Gallen, 19.—21. března;
2) KlimaWelt 2010, Curych, hlavní nádraží, 9.—11. dubna;
3) veletrh Bauen & Wohnen, Wettingen, 15.—18. dubna;
a bude:
4) výstava blue&green, Curych, 15.—17. června.


Společnost Empa — státní zkušebna Empa se zabývá mezioborovým výzkumem a poskytováním služeb v oblasti vývoje a technologií materiálů v rámci univerzity ETH v Curychu. Její výzkum a vývoj se orientuje na požadavky průmyslových odvětví a potřeby společnosti, čímž překlenuje propast mezi praxí inspirovaným výzkumem a praktickým uplatněním inovačních myšlenek a koncepcí, ale i mezi výzkumem na jedné straně a průmyslem a společností na straně druhé. Proto je Empa schopna poskytovat svým partnerům na míru šité služby a řešení, které jim nejen pomohou uspět v soutěži, ale také přispívají ke zlepšení kvality života široké veřejnosti. Máte-li zájem o další informace o instituci Empa, navštivte webové stránky www.empa.ch nebo zašlete dotaz na e-mailovou adresu portal@empa.ch.

O materiálu DuPontâ?¢ Energain® (www.energain.co.uk) — DuPontâ?¢ Energain® je dlouhodobé řešení tepelné izolace trvale udržitelných budov, založené na použití inovovaného tepelně akumulačního materiálu na bázi fázové změny od firmy DuPont. Vyrábí se ve formě lehkých, snadno instalovatelných deskek a je vhodný pro stavby „s nízkou setrvačností“, např. dřevěné a ocelové budovy či stavby s hliníkovými rámy, protože dokáže snížit teplotu v interiéru až o 7 stupňů C, a tím vytvářet optimální vnitřní prostředí a přispívat k úspoře energie. DuPontâ?¢ Energain® snižuje náklady na vzduchotechniku (v průměru až o 35 %) a vytápění (asi o 15 %), a může tak významně přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů z budov.

DuPont Building Innovations — DuPontâ?¢ Energain® je produkt divize DuPont Building Innovations. Ucelený sortiment divize, od inovačních energeticky úsporných systémů až po estetická a dlouhodobá řešení povrchů, nabízí bezpečnost, trvalou odolnost, krásu a energetickou úspornost, a tím významně přispívá k vytváření moderního stavebního prostředí. Používá se ve všech typech budov a staveb, při výstavbě silnic, mostů a jiné infrastruktury, ale také při tvorbě zahrad a ochraně nebo obnově současných a historických staveb. Mezi nejznámější značky patří DuPontâ?¢ Corian®, DuPontâ?¢ Zodiaq®, DuPontâ?¢ Tyvek®, DuPontâ?¢ Energain®, DuPontâ?¢ Typar®, DuPontâ?¢ Plantex® a nová řada fotovoltaických modulů.

Zdroj: TZ DuPont,  Happy materials, s. r. o., duben 2010

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*