Městský úřad v Kralupech nad Vltavou

Cílem stavby bylo přesunutí všech odborů městského úřadu pod jednu střechu a vytvoření důstojné budovy pro správu a reprezentaci města. K rekonstrukci byl vybrán obchodní dům ze 70. let minulého století v centru města.
Základním konceptem bylo ubourání jednoho travé skeletu, čímž se z objektu stal klasický pětitrakt s prosvětlenými kancelářemi a zázemím uprostřed. Druhou motivací redukce objemu bylo rozšíření náměstí a jeho napojení na malé prostranství před starou školou, které bylo od náměstí dříve odříznuto. Velké množství oken dodalo původně masivní hmotě lidské měřítko, klasicizující vertikality bylo dosaženo zahuštěním nosného systému. Jižní hmota do náměstí je robustnější s menším počtem oken. Hlavním prvkem fasády je portál, který akcentuje vstupní část. Hmota ustupujícího podlaží přechází do rizalitu na severní fasádě, který je akcentován hodinovou věží.
Součástí projektu bylo i řešení parterových úprav. Kompletně upravena byla vyvýšená plocha na střeše původních polozapuštěných garáží. Záměrem bylo toto obrovské „pódium“ funkčně a prostorově napojit na plochu náměstí a zároveň vytvořit důstojný a fungující nástupní prostor pro městský úřad. Proto je po obvodu pódia schodiště, do kterého byly umístěny prvky pro sezení a zeleň. Ubourání části objektu umožnilo schodišťový prvek uplatnit i v severní části parteru, čímž došlo k potvrzení propojení náměstí s Jodlovou ulicí.
V suterénu objektu jsou umístěny garáže, technologie, sklady. V přízemí odbory, které vyžadují zvýšený kontakt s veřejností, ve 2.NP odbory s menší návštěvností, ve 3.NP vedení města. V posledním ustupujícím podlaží je umístěna svatební obřadní síň, respektive velká zasedací místnost, z níž je přístupná střešní terasa s výhledem na náměstí a kostel.
Autorská zpráva

Autor: Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha; spoluautoři Ing. arch. Milan Šírek, Ing. arch. Ondřej Zabloudil, Ing. arch. Ondřej Kaluš, Ing. arch. Gabriela Trusinová, Ing. Petr Žďárský

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*