Nadkrokevní zateplení

Nadkrokevní zateplovací systémy se díky nadstandardním tepelnětechnickým vlastnostem těší stále větší oblibě projektantů i investorů. Projektantům nabízí možnost snadno splnit požadavky investora – minimalizovat náklady na vytápění díky nadstandardnímu tepelnému odporu navrhovaných konstrukcí šikmých střech. Izolant z PIR desek umožňuje dosáhnout skvělého tepelného odporu šikmé střechy při menších tloušťkáchve srovnání se standardními izolanty z čedičových či skelných vláken. Postup pokládky z velkoformátových desek z vnější strany konstrukce je navíc velice rychlý, jednoduchý, a tím pádem maximálně efektivní. Někteří dodavatelé nadkrokevních zateplovacích desek však prezentují tento způsob zateplení tak, že můžeme lehce nabýt dojmu, že nic lepšího a jednoduššího na světě není. Používají přitom laciné praktiky, po jejichž vyslechnutí investor ochotněji vstřebá o poznání vyšší cenu, která tento typ izolantu věrně doprovází. Přednosti jsou předneseny v podobě libozvučných argumentů. Tzv. naleštěné písmeno A.

Pokud si ovšem chceme chceme zachovat skutečnou odbornost a nesnížit se na úroveň podomního prodejce divotvorných kastrolů, je třeba, abychom po líbivém písmenu A vyslovili i méně populární B. Písmeno B se týká především vhodnosti daného typu materiálu pro konkrétní typ střechy a způsobu provedení všech detailů. Především se jedná o tvar střechy a počet prostupů. Proč? Protože platí, že čím složitější tvar, tím náročnější provedení, a to včetně prostupů v podobě střešních oken a vikýřů. Sebelepší materiál se bez šikovných rukou zhotovitele neobejde, pokud má sloužit svému účelu bezvadně a dlouhodobě. Jde především o to, aby investor předem věděl, co přesně kupuje a co bude výběr zvoleného izolantu na konkrétní střeše kompletně obnášet. Pod slovem „kompletně“ máme na mysli jak materiálově, tak způsobem, rozsahem a hlavně úrovní provedení. Investor by měl být obeznámen s propagovanými výhodami písmene A a upozorněn, že budou splněny pouze za předpokladu nezbytného detailního zpracování písmena B. Je velmi důležité, aby zásadní skutečnosti pro zhotovení funkčního celku nezůstaly zamlčeny. Opak však bývá mnohdy pravdou. Marketing hnaný vidinou snadného zisku je často neúprosný. Co kdyby si investor vyložil nároky na techniku zpracování v podobě písmene B jako komplikaci a zateplovací PIR desky nakonec nekoupil?

Nadkrokevní zateplovací systém z PIR desek patří do moderní výstavby moderních šikmých střech. Platí zde jednoznačně, že čím je střecha tvarově jednodušší, tím lépe, a to jak pro provedení, tak i pro tepelnětechnickou úroveň. Přesné řezání desek je náročné. Navíc přicházíme o možnost spojení pero/drážka. Nepřesné či ledabyle přiřezané spoje desek tzv. „na sraz“ vyplněné jednosložkovou pěnou nemusí korespondovat s tepelněizolační úrovní izolantu v ploše. Představme si valbovou střechu do písmene L a k tomu šest vikýřů, které zabírají většinu střešní plochy…

Nedílnou součástí PIR deskového nadkrokevního systému je vzduchotěsně provedená parozábrana ležící nejlépe na bednění přímo pod PIR deskami. Parozábrana musí být řešena vzduchotěsně ve všech spojích a musí být vzduchotěsně napojena na veškeré obvodové konstrukce (věnec, obvodové zdivo, štítové zdivo atd.) a veškeré konstrukční prostupy (krokve, střešní okna, potrubní prostupy, vikýře atd.). I zde logicky platí, že čím více detailů, tím náročnější provedení.

Ideální je tedy střecha novostavby navržená jako sedlová, pokud možno bez přesahu krokví přes věnec. Pokud je přesah investorem požadován, je vhodné provést jej následně pomocí krokevních námětků. Takový návrh nám umožní jednouché vzduchotěsné napojení parozábrany na obvodové zdivo. Pokud nemáme možnost střechu takto předpřipravit, musíme následně zatáhnout parozábranu do interiéru a vzduchotěsně zatěsněnit kolem každé krokve zvlášť. Ani tento detail není rozhodně žádnou prohrou. Pomocí funkčních lepidel a těsnidel DELTA jej lze spolehlivě vyřešit. Musíme ovšem počítat s tím, že i zručný zhotovitel stráví na stavbě více času. Pokud někdo tvrdí, že parozábrana pod PIR deskami není třeba, nelze jej považovat za odborně příčetného.

Nejpraktičtější způsob provedení je ten, kdy na hoblovaný či drásaný krov a pohledové bednění instalujeme z vnější strany vzduchotěsnou parozábranu. Parozábrana DELTA-PVG je v tomto ohledu technicky zajímavou vrstvou, která je mechanicky odolná, neklouže a po dobu realizace funguje jako spolehlivá pojistná hydroizolace chránící pohledové dřevo před vlhkostí. Po dokončení střechy, kdy přechází do zabudovaného stavu, se stává parobrzdou s hodnotou Sd 30 m. Po dokončení pokládky PIR desek a střešní krytiny tak máme navíc kompletně hotový interiér, bez nutnosti dalších zásahů. Postup pokládky PIR desek bez bednění, kdy jsou desky pokládány přímo na konstrukci krovu je náročný vzhledem k provedení parozábrany. Interiér pak musíme z vnitřní strany ještě vhodně upravit.

Doplnění tepelného izolantu z interiérové strany před PIR desky pro zvýšení tepelného odporu vzhledem k odlišnému typu tepelného izolantu (nejčastěji se užívá čedičový nebo skelný) vyžaduje precizní tepelnětechnické posouzení s přihlédnutím ke všem skutečnostem. Tepelné izolanty v takovém případě máme navíc seřazeny směrem z interiéru do exteriéru v obráceném pořadí tzn. od vysoce paropropustného k téměř nepropustnému, což může způsobit komplikace z hlediska průběhu difuzního procesu.

DORKEN poskytuje, tak jak bývá u toho výrobce zvykem, řešení technicky propracovaná do posledního detailu. Tepelněizolační PIR desky DELTA-POLAR jsou navíc kašírované pojistnou hydroizolací DELTA-MAXX s integrovaným lepením příčných i podélných spojů. Na deskách nakašírovaná pojistná hydroizolace DELTA-MAXX není ledajaký technicky podprůměrný polypropylen neznámého výrobce, nýbrž polyester a polyuretan poskytující fólii DELTA-MAXX ty nejlepší možné vlastnosti, jakými jsou odolnost vůči UV záření, odolnost vůči vysokým teplotám, pohybu vzduchu a mechanickému namáhání. Fólie MAXX se navíc v DÖRKENU vyrábí již 34 let. Když už zákazník investuje do technicky i cenově nadstandardního typu tepelného izolantu, je třeba, aby všechny jeho součásti byly na patřičné technické úrovni. Skvělý tepelný izolant potažený polypropylenovým „čímsi“ nemusí tvořit technicky vyrovnaný celek, jaký za své peníze zákazník očekává. Na ničem jiném se totiž moc ušetřit nedá. A konečný zákazník? Ten takový nepodstatný detail přece ani nepozná.

Pokud se pro nadkrokevní systém zateplení i po přečtení tohoto článku rozhodnete, neváhejte. Kolektiv techniků z DÖRKENU můžete kdykoliv oslovit. Nebudeme vám narozdíl od některých jiných dodavatelů nic nalhávat ani zamlčovat ve snaze, abyste koupili něco, co vám místo zveličené vidiny úspor může přivodit ztrátu v podobě těžko odstranitelných vad, ale poradíme vám, jak nadkrokevní zateplení provést do posledního detailu, aby vám šikmá střecha přinášela radost ze života dlouhodobě a ve všech ohledech. Jedině tak budeme spokojeni všichni. A o to nám jde.
Karel Bulín,
Dörken, s. r. o.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*