Největší tuzemská banka zasypaná Liaporem

Fotogalerie ke článku (6)

Liapor - ČSOB 14.11.2005

Liapor - ČSOB 14.11.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 9.9.2005

Liapor - ČSOB 14.11.2005

Liapor - ČSOB 14.11.2005
Celá fotogalerie (6)

LIAPOR - protipožární, tepelný a akustický izolant podzemích prostor tohoto objektu.

O nic katastrofického pochopitelně nejde, jen slovy nevázanými se upozorňuje na skutečnost, že právě Liapor sehrál při stavbě nového sídla ČSOB v Praze — Radlicích významnou roli jako protipožární, tepelný a akustický izolant podzemích prostor tohoto gigantického objektu.
 
V projektu rozsáhlé stavby (zastavěná plocha 16 317 m2) byl Liapor frakce 4-8/350 navržen pro provedení lehkého, protipožárního a izolačního obsypu železobetonové konstrukce tubusu metra trasy „B“, který protíná základy objektu v rozsahu cca tří podzemních podlaží.
Technicky se jedná o převážně vertikální násyp do dutin při stěnách tubusu o šíři cca 1,2 m a výšce až 9 m a vodorovnou, 50 cm vysokou vrstvu kameniva, uloženou na stropní konstrukci. Použitím sypaného Liaporu byla nejen zajištěna požadovaná požární odolnost konstrukce a razantně sníženo zatížení na stávající konstrukci trasy metra, ale zároveň přítomnost keramického kameniva zajišťuje dostatečnou pevnost, trvalou objemovou stabilitu vrstev a dobré akustické vlastnosti celé konstrukce. Další předností tohoto řešení je bezproblémové uložení (obsyp) rozvodů inženýrských sítí (zejména vodovodu) ve svislých prostorách podél tunelu metra.
 
Liapor ve dvou podobách
Neobvyklý tvar a objem provedeného násypu (cca 3200 m3), ale zejména skutečnost, že některé části sypaných konstrukcí se nacházely v poměrně nedostupných místech stavby jen dokazuje kvality tohoto sypkého lehkého materiálu a jeho variabilitu pro atypická použití. Velká část objemu Liaporu se během a v rámci stavby přepravovala až na vzdálenost 120 metrů pneumaticky nebo pomocí mobilního pásového dopravníku.
Dále se Liapor v podzemí této čerstvě dokončené stavby uplatnil ještě i v jiné podobě — v suterénních a technických prostorách jako pohledové zdivo, bez omítek, s velmi dobrou požární odolností. Pro vnitřní stěny a příčky byly ze sortimentu výrobce vybrány tvarovky typu Liapor M 240-12 MPa, Liapor M 175 a Liapor M 115 s indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw = 48 až 55 dB, vysokou pevností a klasifikací požární odolností REI 180 (pro Liapor M 240-12 a Liapor M 175).
 
V aktuální nabídce firmy Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s., je pro současné stavebnictví připraven stálý a široký sortiment výrobků z lehkého keramického kameniva Liaporu a z Liaporbetonu, který se běžně používá pro odlehčené izolační vrstvy vodorovných i svislých konstrukcí pozemních staveb. Zásyp z Liaporu, příp. lehký keramický Liaporbeton eliminuje v konstrukcích případné nerovnosti, lze ho uplatnit jako výplň nepravidelných prostor, výrazně přispívá ke zvyšování tepelně izolačních i akustických vlastností konstrukce. Právě pro tyto schopnosti byl Liapor navržen a úspěšně použit při výstavbě nové budovy centrály ČSOB v Praze-Radlicích, která je podle některých hodnocení jednou z ekologicky nejšetrnějších v celé Evropě. K tomu bezesporu přispěla i aplikace ekologicky šetrných výrobků z Liaporu.
 
Více na www.liapor.cz
Stavba 6/ 2007

Nové ústředí ČSOB v Radlicích je stavbou měsíce prosince 2007 a více informací o této stavbě najdete zde.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*