Nízkoenergetická mateřská škola Minisvět v Mrači

Fotograf Robert Žákovič nám zaslal fotografie školky, která už získala ocenění Česká energetická a ekologická stavba 2008 za koncept a řešení.

Nízkoenergetická MŠ Minisvět, Mrač
Studie: Kateřina Rottová, Pavel Šmelhaus
Dokumentace pro SP a realizaci: SOF.Architekti
Dodavatel stavby: AWIK House Production, s. r. o.
Investoři: Petr Kucek, Monika Kucková
Realizace: zima 2008 – léto 2009
Plocha pozemku: 3253 m²
Zastavěná plocha: 687 m²
Obestavěný prostor: cca 4100 m³
Celková užitná plocha: 907 m²
Parkovací stání na pozemku: 5 míst
 

Architektonické řešení (podle časopisu Projekt 3/2009)
Cílem návrhu bylo co nejlepší využití pozemku, dobrá vazba tříd na zahradu a univerzální využitelnost celého objektu se všemi jeho funkcemi. Nezbytné zázemí (kuchyně, TZB, šatny, sklady…) je v suterénu, což umožňuje otevřené řešení s maximem prosklených ploch na jižní straně. Převýšená vstupní část je přirozenou dominantou školky. Dalším výrazným prvkem je segmentově zalomená střecha na obloukových lepených vaznících, spádovaná k západu. Ostatní střechy na objektu jsou pultové, skloněné k severu. Markýza nad vstupem již navazuje na transparentní zastřešení teras tříd, terasy kopírují půdorysné zakřivení prosklené fasády, která se tak mírně odklání od jihu směrem k východu. Fasáda sálu je z jižní strany naopak plná, čehož lze využít pro umístění loga školky. To v sobě skrývá navrženou barevnost jednotlivých tříd (žlutá, červená, modrá, zelená). Výškový rozdíl upraveného terénu a přízemí vyrovnává vnější schodiště, jež se od vstupu snižuje k nejvýchodnější třídě. Snahou je přiznat maximum dřevěných konstrukčních prvků a zvýraznit použití přírodních materiálů vůbec. Dřevěné obložení proto bude ponecháno bez nátěru svému přirozenému stárnutí. Tak je obložen například blok s učebnami, dřevo může být ve formě roštů i na podlaze zastřešených teras. Vstupní část je materiálově kontrastní, s výraznou omítkou nebo fasádními deskami. Severní fasáda je skryta pohledům, bude tedy řešena velmi úsporně.
Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*