Nová hala firmy CIUR, a. s. — jeden z příspěvků pro ekologii

Fotogalerie ke článku (5)

Interiér haly

Interiér haly

Nádvoří areálu

Nádvoří areálu

Nádvoří areálu

Nádvoří areálu

Slavnostní přestřižení pásky

Slavnostní přestřižení pásky

550 obchodních partnerů přišlo slavit s CIUR, a. s.

550 obchodních partnerů přišlo slavit s CIUR, a. s.
Celá fotogalerie (5)

Dne 6. 11. 2008 přišlo oslavit otevření nové haly spolu s vedením firmy a představiteli města Brandýsa nad Labem více než 550 obchodních přátel jak z řad odběratelů tak i dodavatelů a zaměstnanců. Po úvodním přestřižení pásky a ohňostroji se o zábavu postaral Ivan Mládek se svým Banjo Bandem, Pepa Dresler s Bike trial show a skupina The Apples.

Firma CIUR, a. s., je jedním z významných evropských výrobců celulózových vláken pro stavební izolace i jiné průmyslové využití. Od roku 1991, kdy začala naplno výroba v České republice, nepřetržitě roste objem zpracovaného papíru. Ten je hlavní vstupní surovinou prakticky pro veškeré výrobky. V této souvislosti snaha vedení firmy již několik posledních let směřovala k vybudování vlastního zázemí pro sběr a třídění papíru. Nová výrobní budova s manipulační, skladovací a výrobní plochou cca 4500 m2 by měla tento problém vyřešit i v souvislosti s dalším plánovaným nárůstem výrobní kapacity a novými produkty. Realizace byla umožněna díky podpoře ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím SFŽP ČR poskytlo dotaci ve výši téměř 33 mil. Kč. Díky této podpoře mohla být realizována investice za více než 100 mil. Kč. Do nového objektu je umístěna nová třídící linka, která kapacitně i svojí koncepcí bude optimálně připravovat speciální druhy surovin pro další výrobu vláknitých výrobků až do množství cca 25000t/rok.  Zdroje pro naplnění nové kapacity jsou zajištěny ze stávající struktury dodavatelů, pro které bude nový objekt sloužit jako trvale přístupné sběrné místo. Tím i oni mohou dále rozvíjet své aktivity v tomto oboru a to zejména v regionu středních Čech a Hlavního města Prahy.
S ohledem na složité podloží je celý nový objekt založen na pilotech a jako konstrukční materiál byl zvolen železobeton. Hala je temperována a třídící kabiny jsou samostatně klimatizovány pro dosažení maximální pohody obsluhujícího personálu. Mělo by tak být zajištěno, že papír pro výrobu nebude přemrzlý a nebo vlhký. S touto poslední halou je rovněž z hlavní části ukončeno budování areálu firmy CIUR, a. s., v Brandýse nad Labem. Celková výrobní a skladová plocha firmy se rozšířila na cca 25 000 m2. V rámci snahy o dosažení vysoké spolehlivosti dodávek pro zákazníky byl celý nový objekt i stávající provozy vybaveny stabilním hasícím zařízením (sprinklery), které zvyšuje požární bezpečnost výroby i skladů.   Na právě dokončený objekt dále bude navazovat i nově budovaná struktura vlastní kolekce papíru, zajišťovaného formou dodávek z nových zdrojů. Opět se chceme zaměřit na školy, sběrné dvory obcí a další subjekty s nabídkou solidní výkupní ceny papíru, abychom podpořili zejména v blízkém okolí zájem o třídění této suroviny z běžného komunálního odpadu, kde stále vysoké procento končí. Dle výzkumů je v současnosti papír stále jednou z nejvíce objemných částí odpadu končícího na skládkách i ve spalovnách. Přitom jeho zpětné zpracování je naopak jednou z nejlépe zvládnutých oblastí recyklace. Chceme tento paradox efektivně a ekonomicky výhodně měnit. O tom, že naše výrobky jsou ekologické svědčí i dvě známky Ekologicky šetrný výrobek, které pokrývají prakticky celou řadu dodávaných výrobků ve všech oborech.
Vedle třídění papíru je technologie připravena vytříděnou surovinu slisovat do balíků. Druhy nevhodné pro další zpracování v technologiích CIUR, a. s., budou snadno transportovány ke zpracování v papírnách. V budoucnu je počítáno i s doplněním rozvlákňovací technologie návazně do stejného prostoru jako je třídící linka. Tím budou jakékoli i vnitropodnikové transporty v maximální míře eliminovány. Věříme, že celý nový provoz přinese do budoucna konkurenční výhodu našim odběratelům i dodavatelům jak po stránce kvality tak i plynulosti dodávek. Zároveň zastáváme názor, že jakákoli ekologická výroba a výrobek, aby byly z dlouhodobého hlediska  udržitelné, musí být i ekonomicky výhodné od surovin až po finální využití.

Tisková zpráva firmy CIUR, a. s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*