Nová odbavovací hala na Florenci

Fotogalerie ke článku (5)

Zákres

Zákres

exteriér

exteriér

exteriér

exteriér

interiér

interiér

interiér

interiér
Celá fotogalerie (5)

Autobusové nádraží slaví 60.výročí svojí existence

Autobusové nádraží Praha - Florenc slaví 60 let své existence. Stavba nádraží byla zahájena v roce 1948, kdy byl pozemek po zrušených uhelných skladech zpevněn a pokryt žulovou dlažbou. Samotný provoz autobusového nádraží byl pak zahájen 17.června 1948. V době zahájení provozu bylo k dispozici celkem 25 odjezdových stanovišť, z nichž některá byla krytá. O rok později v roce 1949 byla postavena „výpravní“ budova, v níž byla čekárna pro cestující, pokladna, restaurace, odpočívárna řidičů a průvodčích a toalety. V této podobě fungovalo autobusové nádraží Florenc až do počátku 70.let, kdy bylo přestavěno v důsledku výstavby metra.

Za 60 let provozu bylo odbaveno odhadem přes 12 milionů spojů, což představuje přibližně 375 milionů odbavených cestujících. Počet odbavených spojů a počet odbavených cestujících od roku 1948 postupně narůstal a vrcholu dosáhl kolem roku 1990, kdy nádraží odbavovalo téměř 400.000 spojů ročně, což odpovídá přibližně 13 a ¾ milionu odbavených cestujících za rok. S nárůstem individuální dopravy počet spojů klesal až k přelomu tisíciletí, kdy se stabilizoval na dnešních počtech v objemu přes 200 tisíc spojů, tedy 7 milionů cestujících ročně.

Kromě šedesátiletého výročí existence autobusového nádraží na Florenci letos také slavíme 100. výročí od zahájení provozu pravidelné městské autobusové dopravy v Praze, kde byl zahájen provoz 7.března 1908 na trase Malostranské náměstí — Pohořelec a 100 let pravidelné meziměstské linky autobusů v českých zemích — meziměstské autobusy začaly jezdit 13. května 1908 z Pardubic do Bohdanče a z Pardubic do Holic.
Na území hlavního města se do vypuknutí I. světové války se objevily linky soukromých provozovatelů, vedené z Brandýsa nad Labem, Kostelcem nad Labem nebo Mělníka. Slibný rozvoj autobusové dopravy zpomalila II. světová válka. Autobusy měly v roce 1940 svá stanoviště v Praze u Wilsonova nádraží, v Lützowově ulici a v ulici na Poříčí. Po II. světové válce bylo pak vybudováno v Praze několik autobusových nádraží: na Pankráci, na Smíchově a na Florenci.

V roce 1949 byl vytvořen národní podnik ČSAD. Ten převzal provoz autobusových linek od ČSD a postupně i od soukromých dopravců. Nový podnik dostal do správy i autobusová nádraží a stanoviště. ČSAD fungoval s jistými organizačními změnami až do roku 1991. Následně došlo k rozdělení a privatizaci celého systému. Zásadní změnou v pražské městské hromadné dopravě byla v 70. letech výstavba metra, která přinesla vytvoření nových stanovišť v autobusových terminálech u stanic podzemní dráhy. Jediné z prvních tří pražských poválečných autobusových nádraží, které přežilo veškeré historické zvraty a dokonce i rozsáhlé povodně v roce 2002 je nádraží na Florenci.

Od počátku 90. let bylo vytvořeno několik projektů zahrnujících rekonstrukci autobusového nádraží na Florenci. A právě k 60. výročí autobusového nádraží Praha Florenc bychom Vám rádi představili projekt modernizace nové odbavovací haly, který zařadí autobusové nádraží na Florenci mezi moderní dopravní uzly v České republice. Výstavba haly by měla být zahájena začátkem září 2008. Hala by pak měla být dokončena v polovině roku 2009.

Nová odbavovací hala bude velká 1 096 m2, z toho obchody, restaurace a další zařízení určená pro pohodlí cestujících budou zabírat 434 m2, tedy 40% z celkové plochy projektu. „V rámci nové odbavovací haly budou cestujícím k dispozici nejen prodejní místa jízdenek a informace o dopravních spojeních, ale také rychlé občerstvení typu fast food s možností posezení, restaurace, obchody se základními potravinami a tiskem typu Relay a odpovídající sociální zařízení,“ říká Pavel Vráblík, generální ředitel ČSAD Praha holding,a. s.

Autorem návrhu nové odbavovací haly je brněnský architektonický ateliér Hrůša a spol., s. r. o. Nová odbavovací hala bude klimatizovaná. Bude vybavena bezpečnostním kamerovým systémem.“Abychom podpořili bezpečnost cestujících, jednáme s Policií ČR a městskou policií Hlavního města Prahy o zřízení stálé služebny v prostorách autobusového nádraží,“ dodává Pavel Vráblík, generální ředitel ČSAD Praha holding,a.s. V rámci haly budou k dispozici také bankomaty, úschovna zavazadel pro cestující, zachována zůstane i možnost příjezdu vozů taxi služby k odbavovací hale. V důsledku modernizace haly zmizí i poslední stánky tržnice u vstupu na autobusové nádraží ze stanice metra Florenc. Kapacita nádraží zůstane zachována. Hala je koncipována tak, aby splňovala veškeré požadavky na dopravní terminál pro 21. století.

Zdroj: TZ Protocol Public Affairs, 17.6.2008

Související články:
Ústřední autobusové nádraží Florenc


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*