Nová ostravská čtvrť nabídne téměř 240 bytů

Nová ostravská čtvrť v lokalitě Zábřehu nad Odrou nabídne téměř 240 bytů, kvalitní veřejná prostranství i nová parkovací místa. Zastupitelé města rozhodli o prodeji pozemků v katastrálním území Zábřehu nad Odrou, tzv. lokalitě Středoškolské, společnosti Linkcity Czech Republic a. s.  Investor předložil záměr vybudování nové rezidenční čtvrti, která nabídne téměř 240 bytů, parkovací místa, prostory pro trávení volného času, park, místa pro sportovní vyžití i společné venkovní aktivity. Výstavba je plánována v etapách a zahájena by mohla být v roce 2027. Investor uhradí za pozemky kupní cenu minimálně ve výši 29 milionů korun bez DPH (bude upřesněno znaleckým posudkem, který stanoví cenu v místě a čase obvyklou). 

„Lokalita náleží k tzv. rozvojovým, je dobře dopravně dostupná, skýtá potřebnou občanskou vybavenost a spolu s navrženým konceptem nové výstavby nabídne obyvatelům města vskutku kvalitní možnost bydlení. Pamatujeme i na dostupné nájemní bydlení, kdy investor vyčlení 10 procent nových bytů, které budou pronajímány za 75 procent obvyklého nájmu po dobu deseti let. Oceňuji smysluplný, promyšlený a atraktivní záměr výstavby společnosti Linkcity Czech Republic, který rozšíří nabídku bydlení i v této části města. Jsem velmi rád, že investoři mají o Ostravu zájem a že zde byty staví, učiníme i řadu dalších kroků, aby vznikala i další bytová výstavba,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města. 

Koncept společnosti Linkcity nese název „Sejdeme se ve Středoškolské“ a klade důraz na otevřenost a prostupnost této nové čtvrti. Architektonickou studii zpracovala společnost di5 architekti inženýři s. r. o. Záměrem investora je vybudovat ve třech etapách přibližně 240 bytů s dispozicí převážně od 1 + KK do 3 + KK. Navrženy jsou i nebytové prostory určené třeba pro kavárnu, drobný komerční prodej či poskytování služeb. Venkovní plochy jsou navrženy ve spektru od veřejných přes poloveřejné až po soukromé. Koncept obsahuje například park pro aktivní pohyb všech generací, workoutové i dětské hřiště. Budoucí obyvatelé se mohou těšit i na vodní prvek a komunitní zahradu pro společné venkovní aktivity. 

Součástí projektu je také vybudování dopravní infrastruktury. Pamatováno je na pěší, cyklisty i automobilovou dopravu. Bude dotvořena uliční síť včetně cyklostezek, dojde ke zkvalitnění parkování pro veřejnost díky rekonstrukci stávajících a výstavbě nových parkovacích míst,“ přiblížil projekt Clément Duclos ze společnosti Linkcity Czech Republic.  „Velkou pozornost věnujeme vytvoření tzv. modrozelené infrastruktury, tedy výsadbě nových stromů a zvětšení zelených ploch, které doplní záhony trvalek a mlatové cesty. Šetrnému nakládání s dešťovými vodami napomohou vsakovací průlehy. Nadměrné oteplování místa sníží i zelené střechy jednotlivých bytových domů a zatravňovací pásy (tzv. ecorastry) parkovacích stání,“ uzavřel Duclos.  

Aktuálně město uzavře se společností Linkcity smlouvu o smlouvě budoucí s předkupním právem a zákazem zcizení, jež obsahuje jednotlivé podmínky projektu, ale i sankční ujednání. Prvním krokem je prověrka realizace projektu, která má být ukončena nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s předkupním právem a zákazem zcizení, následovat bude projektová příprava, samotná realizace by měla začít v roce 2027, resp. 2028 (dle zjištění v průběhu prověrky). Výstavba pak proběhne v etapách, přičemž první by měla být ukončena nejpozději do 25 měsíců od započetí realizace.
Tisková zpráva
Vizualizace: di5 architekti inženýři


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Omlouvám se za překlepy a chyby v textu. Nějak mne klávesnice neposlouchá……

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Jistě pěkný záměr, ale kromě obrázků jen slovní klišé, jako kdekoliv jinde. Ale vložit také situaci části města, kam se má sídliště umístit, to nikoho nenapdalo? To aby občaní nemohli přijít s námitkami? jistě že by se jhc našlo dost, připomínek, občanů již méně. Ale lokalita Středoškolská mi nic neříká. Kde se území nchází, co tam je dnes? Pustina to jistě není. bourat se něco bude muset. To se jistě odbře utajuje.

  3. Čtenář Stavbawebu says:

    Zase jen KRABICE A KRABIČKY

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*