Nová Walk – Through – Zone na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla nabídne novou obchodní zónu
Architektonická a projekční společnost OBERMEYER HELIKA a.s. na pozici generálního projektanta úspěšně dokončuje realizaci nové obchodní zóny na Letišti Václava Havla Praha. Nová Walk – Through – Zone, která zahrnuje 18 obchodních jednotek umístěných na Terminálu 1 a 2, bude cestujícím k dispozici již v průběhu letošního srpna.

Návštěvníci letiště Václava Havla Praha budou moci již brzy využívat novou obchodní zónu, tzv. Walk Through Zone. Všechny obchodní jednotky jsou již zrealizovány a dokončují se kolaudace. Projekt, jehož objednatelem je společnost Legardere Duty Free, s. r. o., bude dokončen v srpnu 2020. Pro Lagardere vytvořilo koncepční návrh více architektonických studií včetně zahraničních.

Provozně patří letiště mezi objekty se specifickým provozem a bezpečnostními omezeními. Tím je situace při realizaci projektu nové obchodní zóny složitá jak z hlediska schvalovacích procesů na straně letiště, tak vzhledem k postupu výstavby. „Provozní opatření v souvislosti s COVID-19 a utlumený provoz letiště na jednu stranu napomohl hladšímu průběhu stavby. Na druhou stranu bylo náročné řešit logistiku z pohledu pracovních lidských zdrojů, kdy řada zaměstnanců zůstala v zahraničí a dodavatelé museli hledat nová řešení,“ řekl Josef Kříž, hlavní inženýr projektu a architekt ze společnosti OBERMEYER HELIKA a.s. Stavby na terminálu T2 jsou prováděny v tzv. Security Restricted Area, tedy i jakékoliv nářadí na stavbě, předměty nebezpečné z pohledu letecké přepravy, musí být neustále pod dohledem tak, aby nemohly přijít do styku s cestujícími osobami. „Například při přepravě stavebního materiálu a nářadí vše prochází přes velkokapacitní rentgen a další následné kontroly. Probíhá zde také logisticky náročný pohyb osob provádějících stavbu a jejich dohled,“ dodává Petr Kostomlatský, projektový manažer OBERMEYER HELIKA.

 „V rámci naší činnosti jsme zajišťovali jednotlivé projekty fit-outů obchodních jednotek, projektové řízení, inženýrskou činnost a v neposlední řadě také autorský dozor. Při plnění role generální projektanta jsme se potýkali s dostupností podkladů a častými změnami ze strany zadavatele i v průběhu realizace. Nicméně jsme komplikovanou situaci zvládli, což jistě ocení budoucí návštěvníci nové obchodní zóny,“ dodává Josef Kříž, architekt společnosti OBERMEYER HELIKA a.s.,
generálního projektanta Walk – Through – Zone na Letišti Václava Havla.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*