Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Fotogalerie ke článku (7)

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně - Půdorys původního a nového stavu

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně - Půdorys původního a nového stavu

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně
Celá fotogalerie (7)

Rekonstrukce památkově chráněného domu.

Nové sídlo Památkového ústavu v Brně

— rekonstrukce památkově chráněného domu

Adresa: nám. Svobody č.8, Brno

Investor: Státní památkový ústav v Brně /

Ministerstvo kultury ČR

Projektant: Architektonická kancelář Radko Květ

Architekt: Radko Květ (autor návrhu), Pavel Pekár (spoluautor)

Stavební část: Jiří Novotný

Statika: K2 Projekt/ Aleš Jelínek a Igor Beránek

Zakládání: STAVOCONSULT/ Jaroslav Vácha

TZB komplet: Domia Art/ Kamil Kocmánek

Vlhkost zdiva: Míla Pospíšilová

PO: Oldřich Prnka

CO: Bořivoj Hložek

Dodavatel: PSJ Jihlava, a. s.

Stavbyvedoucí: Jiří Dovrtěl

Soutěž: 1996 (výběrové řízení)

Projekt: 1996 (ÚR), 1997 (SP)

Realizace: podzim 1997 — jaro 2002

Plocha stavebního pozemku: 749 m2

Zastavěná plocha: 749 m2

Zpevněná plocha: 104 m2 (nad suterénem)

Celkový obestavěný prostor: 15 500 m3

Hlavní užitná plocha: 1600 m2

Vedlejší užitná plocha: 380 m2

Provozní plocha: 1000 m2

Celková podlažní plocha: 2980 m2

 

STAVEBNÍ NÁKLADY

Úprava a napojení sítí: 1 mil. Kč

Stavba objektu HSV: 41 mil. Kč

PSV: 39,5 mil. Kč

Technická zařízení: 4,5 mil. Kč

Venkovní úpravy: 0,5 mil. Kč

Vedlejší stavební náklady: 8,5 mil. Kč

Celkové náklady bez DPH: 95 mil. Kč

(vč. DPH): 103 mil. Kč

Náklady/m2 užitné plochy: 35 200 kč

Náklady/m3 obest. prostoru: 6800 Kč

 

DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

Energetická náročnost objektu:

169,8 kWh/ m2/rok

 
ZADÁNÍ

Celá parcela se nachází v samotném středu Městské památkové rezervace města Brna. Samotná budova — památkově chráněný dům — zaujímá na parcele uzavřenou strukturu tvaru písmene U, která na jižní straně vytváří obdélný prostor vnitřního dvora. Na pozemku se nenachází vzrostlá ani mobilní zeleň.


Požadavky klienta — maximální využití ploch stávajícího domu, respektování co největšího množství cenných historických architektonických prvků a splnění funkčních nároků na provoz moderní administrativní budovy s přihlédnutím ke specifikům daných renovací památkově chráněného objektu ve správě památkového ústavu.

 

POPIS STAVBY

Vstupní podlaží domu je zčásti věnováno komerčním účelům se vstupy z nám. Svobody. Původní průjezd přehradila nová prosklená vstupní hala. Část sklepních prostor při náměstí byla vymezena pro účely výstavních aktivit památkového ústavu. Princip dispozičního řešení je ve všech podlažích determinován vertikálními komunikacemi, tzn. stávajícími schodišti a nově navrženým výtahem, který byl umístěn do původního světlíku. Nová spojovací chodba do dvorní části v patrech je umístěna ke štítové zdi domu. Situování jednotlivých kanceláří a archivů vychází z organizačního schématu památkového ústavu. Prostor oválného hlavního schodiště byl rekonstruován, včetně proskleného vrchlíku. Vedle množství repasovaných detailů byly všechny nové detaily v interiérech řešeny novodobě s cílem optimální syntézy starého a nového. Štuková výzdoba interiérů byla zachována a restaurována. Část dvorního traktu při spojovací chodbě je nově přirozeně prosvětlena systémem transparentních dřevěných příček. Zásadně nové pojetí v interiéru podkroví přinesla přestavba střechy. Nový, pohledově přiznaný, ocelový krov tvoří společně s dřev. trámy a palubkami podhledů výrazný interiérový prvek prostoru pod střešním pláštěm. V části podkroví je vedle kancelářských ploch vytvořena také bytová jednotka. Prosklená část střední části střechy přivádí do interiérů hal v centrech dispozice patřičné množství denního světla. To proniká stále hlouběji do nitra budovy otevřenou výtahovou šachtou až na úroveň piana nobile domu. Podkrovní prostor při dvorní části je nasvětlen střešními okny, osazenými v rovině střešního spádu v osách okenních otvorů fasády. Stejný prostor při nám. Svobody je nasvětlen ve středu své dispozice prosklenou střechou mezi hřebenem předního pultu a plochou částí střechy. Fasáda do nám. Svobody se špaletovými okny vč. dřevěných výplní v okenních rámech rizalitu byla památkově restaurována, stejně jako vrata v portálu parteru, který byl oproti minulému období zcela rehabilitován. Výkladce obchodů byly nově upraveny a osazeny vertikálně dle stávajících okenních otvorů fasády. Ve dvorní části došlo k otevření malé arkády a znovuobnovení pavlačí. Novodobá okna dvorního traktu byla vyměněna za nová okna dvoukřídlá. Pavlače jsou pak provedeny zcela v novodobém designu.

 

KONSTRUKCE

Velkou část stavby představovalo statické zajištění základových a nosných konstrukcí domu. Sanace podzemních i přízemních konstrukcí byla provedena injektáží s mikropilotami. Klenby v přízemí i suterénu a všechny svislé konstrukce z plných cihel byly očištěny, sanovány a příp. pohledově upraveny po dohodě s památkovým dozorem rekonstrukce. Nová výtahová šachta je vynesena jedinou železobetonovou stěnou se štukovou úpravou. Stropy jsou původní dřevěné (povalové a trámové) a nové železobetonové. Krov je proveden v kombinaci ocelových vazníků s dřevěnými prvky. Střechy jsou pokryty pálenou keramickou krytinou, plochá část úžlabí fóliovou izolací s kačírkem.


Podlahy v průjezdu, halách i na dvoře byly provedeny z kamenné dlažby. Zvláštní pozornost byla věnována obnovení kamenného povrchu a profilace schodišťových stupňů hlavního oválného schodiště. V hygienickém zázemí a archivech je dlažba keramická, v kancelářích jsou podlahy dřevěné resp. s kobercem. Nové příčky — zděné z keramických tvarovek resp. sádrokartonové. Velká část místností je opatřena sádrokartonovými podhledy. Stávající stylové výplně vstupních otvorů ve schodišťových halách byly repasovány. Nová dveřní křídla dřevěná v dřevěných, v suterénu ocelových, zárubních. Okna do nám. Svobody byla včetně špalet repasována, okna dvorního traktu byla vyměněna za nová okna dvoukřídlá, dřevěná zdvojená. Litinové výplně vrat a patníky byly repasovány. Pavlačové balkóny jsou provedeny v kombinaci nerez/pozink. ocel a pochozí sklo.


Dům je vybaven výměníkovou stanicí (parovodní přípojka) s ústředním vytápěním, nuceným odvětráním všech uzavřených prostor, novými svítidly, počítačovou sítí s telefonní ústřednou, EPS a EZS. Typizovaný kancelářský nábytek je v archivech doplněn mobilními regálovými skříněmi s hydraulickým ovládáním. V tzv. reprezentačních prostorách piana nobile (vedení ústavu a jednací místnosti) je instalován atypický dýhovaný nábytek vyrobený na míru doplněný replikami slavného funkcionalistického nábytku.


Publikováno v Architektuře 2003

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*