Novou podobu Kampusu Dejvice zpracuje MCA ateliér

Kampus Dejvice už dlouho čeká na celkovou proměnu. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) proto společně s městem vypsal veřejnou zakázku na tým, který zpracuje novou koncepci vysokoškolského areálu. Vítězem se stal tým ateliéru MCA společně s dalšími spolupracovníky. Hlavním cílem připravované koncepce je vytvořit prostor pro odpočinek, vzdělávání a reprezentaci škol a ústavů. Koncepce by měla být hotová do dubna příštího roku.

„Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto důvodů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a příjemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce, která navrhne, jak se má veřejný prostor kampusu dál vyvíjet,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního plánování.

Cílem koncepce není pouze stanovit finální stav, nýbrž vytvořit plán navazujících kroků postupné proměny Kampusu v udržitelnou a živou část města, a to nejen pomoci architektonických zásahů, ale i nastavením správy a aktivit v území. Koncepce by měla vycházet ze znalosti území a jeho uživatelů. Měla by rovněž reagovat na změnu klimatu.

Odborná komise vybrala z deseti kvalitních nabídek MCA ateliér, jehož členové mají bohaté zkušenosti s návrhy veřejných prostranství a širokou znalost území. Komise byla složená  z interních i externích členů. V komisi zasedli, kromě interních členů také zástupci Kampusu Dejvice (architekt VŠCHT), městské části, ale také například nezávislá porotkyně architektka Eva Macková.

MCA ateliér bude při zpracování koncepce spolupracovat s odborníkem na participaci Martinem Nawrathem, s odborníky na krajinářskou architekturu, dopravu, hospodaření s dešťovou vodou a také odborníkem na technickou infrastrukturu. 

„Význam dnešních vysokoškolských kampusů se mění. Už nejsou jen uzavřenými kláštery, ale zapojují se do života města. Jsou místem interakce, angažovanosti, dynamické kultury, studia, nápadů, vývoje, inovace, kultivace, socializace i každodenního života – studentů, zaměstnanců, obyvatel okolí i návštěvníků,“ říká tým ateliéru MCA o významu kampusu.

Důležitou roli v proměně vysokoškolského areálu hraje i zapojení místních a všech, kteří se v území pohybují. Proto jako jeden z prvních kroků bude participace, která je předběžně naplánována ještě letos na podzim, a to ideálně za aktivního zapojení studentů. 

„Jsme zase o krok blíže proměně dejvického vysokoškolského areálu. Věřím, že vítězný tým zpracuje kvalitní koncepci, která z Kampusu vytvoří důstojnější a příjemnější veřejný prostor,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*