Nový Sedlec

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) dostal od Rady hl. m. Prahy za úkol vypracovat urbanistickou studii na Nový Sedlec. Jedná se o nesourodou oblast nedaleko Suchdola, kde se dlouhodobě nedaří nalézt dohodu nad tím, jak by se měla dále rozvíjet. Pomoci by měla právě zmiňovaná studie, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci záměrů. Studie by měla být hotová na začátku příštího roku.

Území Sedlce se rozkládá na severu Prahy a levém břehu Vltavy. Vzhledem k tomu, že Sedlec zasahuje do tří různých městských částí (Praha 6, Praha Suchdol a Praha Lysolaje), je o to složitější projednat jakékoliv změny tak, aby s nimi souhlasili všichni.

Zejména v oblasti Nový Sedlec (nachází se na území Sedlce) je navrženo hned několik změn územního plánu, které se navzájem překrývají a nejsou zkoordinované. Střetávají se zde zájmy vlastníků pozemků – státu, města, městských částí, soukromých právnických a fyzických osob, s potřebou tramvajového spojení Dejvic se Suchdolem.

Tato situace vyústila v to, že se změny aktivně neřeší a takzvaně „spí“. Z tohoto důvodu Praha převzala inciativu nad dalším postupem:
1/ IPR podává nový podnět na změnu územního plánu zkráceným postupem, který zkoordinuje změny, o které již bylo zažádáno. Změna bude pořizována prioritně a samostatně.
 2/ IPR zpracuje urbanistickou studii Nový Sedlec, jež navrhne koncepci zástavby a veřejných prostranství a stabilizuje trasu tramvajové trati. Tato studie bude po projednání a schválení hlavními vlastníky v území podkladem pro změnu územního plánu a další rozvoj dotčené oblasti.

„Díky naší inventuře změn územního plánu umíme požadavek vyřídit mnohem rychleji než dříve. Konkrétně v případě Nového Sedlce ušetříme minimálně 1,5 roku. To je velká úspora nejen peněz z veřejných prostředků, ale i úspora času, kterou využijeme na přípravu podrobné studie,“ vysvětluje první náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP09).

„Nedílnou součástí tohoto území bude v budoucnu významná tramvajová trať z Podbaby do Suchdola, která mimo této čtvrti a především Zemědělské univerzity obslouží právě území Nového Sedlce,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ).

Urbanistická studie bude obsahovat dvě části. „Její první část se bude zabývat koordinací záměrů a rozvoje širšího území Sedlce, včetně oblasti mrazíren a cihelny. Druhá část, kterou jsme IPR zadali, se bude podrobně věnovat plánované lokalitě Nového Sedlce a jejímu urbanismu a regulaci,“ upřesňuje architekt Filip Foglar z Hlaváčkova týmu.

„Jsem rád, že se nám daří inovovat městské plánování. Rychlejší projednání změn územního plánu znamená větší flexibilitu a možnost reagovat na potřeby města efektivněji,“ říká k tomu ředitel IPR Ondřej Boháč a dodává: „Oblast Nový Sedlec si změnu již dlouho dobu zaslouží. Věřím, že už nedojde k žádnému velkému zdržení a změna proběhne hladce,“ říká.

Studie by měla být hotová na začátku příštího roku.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:

(ČTK) – Nový Sedlec se nachází na území někdejší obce a současného katastrálního území hlavního města Sedlec, které leží mezi městskými částmi Suchdol, Lysolaje a Praha 6. „Věc se bude projednávat se všemi starosty,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09). Dodal, že koordinace se týká zejména soukromých pozemků a město v oblasti byty stavět neplánuje. V budoucnu by oblastí také měla vést tramvajová trať z Podbaby do Suchdola, její přesnou trasu má studie rovněž určit.

Studie má mít podle schváleného dokumentu dvě části – jedna bude řešit širší oblast celého Sedlce, zatímco druhá se bude podrobněji zabývat oblastí Nového Sedlce na jih od Kamýcké ulice a má sloužit jako podklad pro novou změnu územního plánu, která nahradí tři dosavadní.

Ředitel IPR Ondřej Boháč ČTK řekl, že v červnu by měl jít na zastupitelstvo podnět ke změně a následně IPR k jejímu zpracování využije část studie, kterou by už měl mít do té doby zpracovanou. Poté bude muset změnu územního plánu ještě jednou schvalovat zastupitelstvo. Příprava celé studie pak podle Hlaváčka zabere zhruba rok.

Podle schváleného dokumentu by v nové obytné čtvrti na jih od Kamýcké ulice mohlo žít maximálně 3500 obyvatel, zatímco na sever od ní by mohla zástavba pojmout 1900 lidí. „Celková zástavba oblasti Nového Sedlce a Sedlce tak bude navržena pro cca 5400 obyvatel,“ píše se v dokumentu.

Na místě mrazíren a jejich okolí se stavba nové čtvrti plánuje delší dobu, v minulosti proti ní protestovali obyvatelé okolních rodinných domů. Jednu změnu územního plánu v minulosti zrušil soud.

Související články:
Tramvajová trať Podbaba – Suchdol  6.4.2018Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*