Nový termín kurzu |Velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)|

Společnost Betonconsult pro velký zájem vypsala nový termín kurzu Velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účinná od 1. 1. 2013, a to na 10. 12. 2012 od 9 hod. v Konferenčním centru VŠCHT, Chemická (Ekonomická) 952, Praha 4.

Kurz je určen pro pracovníky investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě, autorizované architekty, pracovníky stavebních firem a pracovníky stavebních úřadů všech stupňů. Je akreditován ČKAIT (1 bod) a ČKA (3 body). Účastníci kurzu obdrží osvědčení.
 

 
Obsah:
â?? nová právní úprava problematiky stavebního zákona v oblasti umisťování staveb (územní souhlas – § 96 a územní řízení – § 84–94);
â?? povolování provádění staveb (zejména ohlášení stavebnímu úřadu – §105–107, stavební řízení – § 108–115 a povolování staveb na základě certifikátu autorizovaného inspektora – § 117);
â?? užívání a odstraňování staveb – § 119–124 a § 129 (zejména podstatné rozšíření důvodů pro nařízení odstranění stavby oproti platné právní úpravě);
â?? příslušná „povolovací ustanovení“ stavebního zákona; jedná se zejména o klíčová ustanovení – § 79, 80, 81, 96, 103 a 104, kde zvláště v § 79 a 103 a 104 dochází ke zcela zásadním změnám oproti platné právní úpravě;
â?? výběr dalších důležitých změn novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
Přihlášky:
Vyplněnou závaznou přihlášku můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mailem.
Betonconsult, s. r. o.
V Rovinách 123
140 00 Praha 4
fax: 244 401 879
Přihlásit se můžete také on-line zde.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*