Obnova interiérů horského hotelu a televizního vysílače Ještěd

„Ověřeným klíčem v k všestranné spokojenosti v užívání kulturní památky je propojení historických památkových hodnot s reálným a ekonomickým provozem. V případě horského hotelu a vysílače Ještěd je nasnadě, že stavby tohoto typu má největší šance na konkurenceschopnost zejména tehdy, když bude těžit z výlučných podmínek, za kterých vznikla – tedy ze své unikátní polohy, z původní funkce hotelu a vysílače a pochopitelně i ze svých mimořádných architektonických kvalit. Pokud však bude v blízké nebo vzdálenější budoucnosti zásadně pozměněna jedna ze tří základních, nedělitelných, a především autentických vrstev krajina – stavba – interiér, ztratí Ještědská věž své kouzlo a jedinečnost.

Jako nejschůdnější, nejvhodnější, ale také nejefektivnější se proto jeví citlivá oprava, která zachová v objektu stávající funkce – vysílač a hotel. Přičemž u hotelu a stravovacích prostor se v tomto kontextu zdá být nezbytné uchovat autentickou atmosféru šedesátých a sedmdesátých let, která tvoří spolu s okolní krajinou jedinečnou atmosféru a hlavní „magnet“ návštěvy místa.“ Výňatek ze závěrečné kapitoly rozšířeného stavebně historického průzkumu, který zpracoval prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; PhDr. Miroslav Pavel (garanti průzkumu), Mgr Veronika Vicherková.; Bc. Jitka Tomiczková; Bc. Barbora Schmidová; Bc. Helena Cuřínová. VCPD FA ČVUT Praha, 2016.


Z autorské zprávy studie obnovy: 
Vnímáme výrazový rozdíl mezi technicistním exteriérem a organickým interiérem, ve kterém Otakar Binar vytvořil pro hotel a společenské prostory kolekci originálního nábytkového vybavení. I když mobiliář není předmětem památkové ochrany, se stavbou tvoří jeden celek a měl by být obnoven. Obnovení původní atmosféry jako doklad autenticity považujeme v rámci obnovy za zásadní. Tato idea prostupuje v našem návrhu celou stavbu v místech, kde se potkáváme s veřejností a návštěvnickým provozem. Převážná část interiéru bude k dosažení originální atmosféry renovována v původním stylu. Původní povrchy budou v maximální možné míře zachovány. Poškozená místa a povrchy nahrazeny replikami případně provedena oprava pod dohledem restaurátora. V restauraci se v původní koncepci uvažovalo o povrchové úpravě podlahy jako o teracu. To se nepodařilo zrealizovat a teraco bylo nahrazeno kobercem, později PVC. Chtěli bychom prověřit realizaci podlahy z broušeného teraca. Teracový povrch byl uvažován i na některých svislých plochách interiérového vybavení, které plynule přecházely do roviny podlahy, jako například u barového pultu nebo stolu v salonku.
 
Hotelové patro (3. NP) řešíme v souladu s původní ideou. Obnovu haly zaměříme především na očištění povrchů, repasování osvětlení a výměnu technických rozvodů. Ubytovací kapacita je rozdělena do dvoulůžkových pokojů a do jednoho apartmánu. Pokoje budou vybaveny původním nábytkem. Předpokládáme, že se použijí dochované prvky mobiliáře i jejich repliky. Dispozice pokojů bude zrcadlit původní záměr. Jiná situace bude u apartmánu. Ten byl od počátku záměrně řešen „kontrastně“ k celku. Jeho interiér s lehkostí a hravostí sleduje odlišnou vizi a nábytek, kterým byl tento apartmán vybaven, přenášel návštěvníky do stylu Ludvíka XIV. Architekt Otakar Binar pro spolek Ještěd 73 vytvořil v roce 2014 zcela nový návrh vybavení apartmánu historickým nábytkem. Na ideu kontrastního pokoje navazujeme i my. Po konzultacích s architektem Binarem jsme zvolili cestu současného technologického zpracování. Digitální technologii 3D skenu přenášíme konkrétní nábytek z Versailles a pomocí CNC fréz ho zhmotňujeme z transparentního tvrzeného polykarbonátu. Idea zůstává zachována.
 
Čtvrté nadzemní podlaží bylo původně vyhrazeno pro ubytování personálu. Veškeré hygienické vybavení bylo umístěno mimo pokoje a přístupné z chodby. Podmínky, které v průběhu desetiletí změnily provozování hotelové části, jsou patrné i zde. V současné době požadavek na ubytování personálu není aktuální. Z tohoto důvodu je i toto podlaží využíváno především pro hotelový provoz. Kromě dvou apartmánů, které vznikly úpravou bytů, zde vznikne dalších pět apartmánů spojením dvou ubytovacích buněk. Apartmány budou vybaveny vlastním hygienickým zázemím a interiérovým vybavením navazujícím na původní koncepci. Ve vazbě na novou úpravu ubytovací části budou v tomto podlaží také vytvořeny podmínky pro ubytování osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Architekt Otakar Binar: „Zajímalo mě řešení interiéru, který má být zachován a původní mobiliář obnoven. Diskuze vyvolaly řešení interiéru apartmánu vybaveného stylovým zařízením. Byl to můj dobou neovlivněný záměr vytvořit prostředí, které v návštěvníkovi vyvolá neopakovatelný zážitek svou výjimečností. Dle získaných informací se tak daří. V mém věku a vědomí, že dvě netypické stavby realizované s velkými obtížemi, pavilon LVT a teplický hotel byly zbourány, jsem po seznámení s vypracovanou studií rekonstrukce Ještědu nadmíru spokojen. Spokojen by byl i náš šéf Karel Hubáček.“

-red-

Autoři původního návrhu: Architektem věže je Karel Hubáček, který spolupracoval se statiky Zdeňkem Patrmanem a Zdeňkem Zachařem a stavebními inženýry Václavem Bůžkem a Vlastimilem Křupkou. Interiéry včetně mobiliáře navrhnul architekt Otakar Binar, restauraci vybavil autorským nádobím výtvarník Karel Wünsch, který je také autorem zrcadlových příček. Skleněná plastika osazená na dříku stavby ve foyer, je dílem Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, kovanou mříž v hotelové chodbě vytvořil Jaroslav Klápště. Stěny v hotelové části tvoří keramický obklad, který je autorským výtvarným dílem Marie Rychlíkové, Lydie Hladíkové a Děvany Mírové.
Autoři návrhu obnovy: ARN STUDIO – Jiří Krejčík, Michal Krejčík; spolupráce Tereza Novosadová, Katuše Krejčíkova a Pavel Chudý
Odborné konzultace: Otakar Binar, Miroslav Masák, Jiří Suchomel, Pavla Rovnaníková, Petr Vorlík
Odborná spolupráce: SIAL architekti a inženýři – Karel Novotný, Josef Franc

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*