Obnova pivovaru

Kamenický pivovar je spolu se zámkem dominantou městského centra již od poloviny 19. století. Od svého uzavření po druhé světové válce stavba sloužila jako sklad zeleniny, původní velkorysé prostory byly rozděleny a přepatrovány. Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny: očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití.
Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí.
Klíčové provozy pivovaru jsme umístili tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnily celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vznikl atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku. Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích.
V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálové a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, jsme se naopak chovali zcela současně – tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu.

Autorská zpráva
Rekonstrukce pivovaru získala ocenění Stavba roku kraje Vysočina 2018

 

Autor: OTA ateliér – Ondřej Fiala, Tomáš Henel, Eva Hrubanová
Investor: Pivovar Kamenice s.r.o.
Užitná plocha: 2290 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*