Obnova zámku Červená Řečice

Zámku Červená Řečice na Pelhřimovsku se vrátí někdejší podoba. Majitelé zahájili památkovou obnovu stavby, která kdysi bývala gotickým hradem a dodnes je jediným dochovaným renesančním zámkem pevnostního typu v České republice. Vypracování projektu dostal do rukou architektonický ateliér Masák & Partner, opravy potrvají do konce roku 2022.  

Není přesně známo, kdy byly nejstarší části zámku postaveny. Původně byla Červená Řečice gotickou tvrzí. Později ve 14. století rozšířenou na hrad, který roku 1560 Šebestián Leskovec z Leskova přestavěl na renesanční zámek inspirovaný Andělským hradem v Římě. Původní hrad dnes připomíná už jen válcová hláska na prvním nádvoří. Zámek patřil kromě celé řady šlechticů i pražskému arcibiskupství, po znárodnění s nástupem komunismu však začal chátrat. Vybavení bylo rozprodáno a objekt začal sloužit různým účelům, například jako lesní závod, archiv, byty, školní družina, dílna nebo telefonní ústředna. Počátkem 90. let byl zámek zprivatizován. Od té doby majitelé zámek postupně opravují podle svých finančních možností.

Historická hodnota stavby
Obnova zchátralého zámku Červená Řečice v kraji Vysočina začala drobnými opravami v roce 2011, nyní majitelé (družstvo Zámek Šebestián) zahájili rozsáhlou obnovu většiny areálu. Dokončení oprav a zpřístupnění prostor veřejnosti je plánováno na konec roku 2022. Celková cena je odhadována na 97 mil. korun, asi 85 procent nákladů pokryjí dotace z Evropské unie. 

Za projektem památkové obnovy renesančního zámku stojí architektonická kancelář Masák & Partner patřící k předním českým společnostem věnujícím se opravám historických budov. „Červená Řečice je neuvěřitelně vrstevnatá a cenná památka, která byla historicky ekonomickým centrem pražského arcibiskupství. Co se týče obnovy zámku, rád bych vyzdvihl roli jeho vlastníků. Jsou to sice finančníci, kteří získali zámek v rámci likvidace firem, ale velmi dobře rozumí historické hodnotě stavby jako takové a chápou, že zodpovědným přístupem k opravě lze tuto hodnotu zvýšit. Svou otevřeností a důvěrou k našemu přístupu umožnili i dosažení vysoké kvality projektu,” říká Jakub Masák, majitel a zakladatel ateliéru Masák & Partner.

Památka jako doklad doby
Červená Řečice je dobře dochovaný renesanční zámek pevnostního typu, který nemá na území Česka obdoby. Jedná se o nejstarší příklad opevnění polygonálními nárožními baštami u nás. Dnešní areál je tvořen celkem šesti na sebe navazujícími budovami, které dohromady vytvářejí dvě nádvoří. Zámek obklopuje vodní příkop a před severním průčelím dříve doplňoval obranu mohutný vnější val. Na jižní straně na zámek v minulosti navazovala zahrada, která je dnes zaniklá.

Stavba je významným dokladem proměny starého středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Právě v období renesance se celý areál dočkal největšího stavebního rozpuku. Z pozdního 16. století, kdy se přistavovaly další objekty, se pod krovem na půdě jednoho z křídel dochovala původní renesanční sgrafita s figurálními motivy asi z roku 1585 v nedotčené podobě. Původně zcela pokrývala vnější i dvorní fasády nových renesančních budov. Dalšími unikáty jsou vysoké renesanční štíty, lunetové římsy nebo hřebínkové klenby. Ačkoli zámek prošel přestavbami, jeho renesanční koncepce nebyla výrazně porušena. Od roku 2014 je zámek v Červené Řečici národní kulturní památkou.

Rozsáhlá oprava
Při obnovách historických památek jsou důležité detaily. V ateliéru Masák & Partner využívají metodu zvanou Building Information Management (BIM), která umožňuje nejen koordinovat veškerá potřebná projektová data, ale také vytvořit detailní virtuální 3D model opravovaného zámku. „Jednou z důležitých částí opravy zámku jsou vnější omítky, které mají velmi rozdílnou historickou hodnotu a různé stupně poškození. Tedy i velmi rozdílnou cenu obnovy. Něco musí dělat restaurátor, jinde může opravu provést zedník. Díky metodě BIM jsme mohli ve 3D modelu omítkám přiřadit informace o hodnotě, náročnosti a poškození každého centimetru čtverečního fasády. To nám v pozdějších fázích, když nastávaly změny v projektu, velmi zrychlilo a usnadnilo práci. Složité změny na stovkách metrů čtverečních fasády jsme mohli udělat na několik kliknutí,” říká architekt Václav Pavlík z ateliéru Masák & Partner. .

Stěžejní částí je kompletní obnova exteriérů i interiérů vstupního křídla, obnova prvního nádvoří a většiny fasád. S výjimkou jednoho křídla čeká oprava všechny dosud neopravené střechy a krovy. Kompletní rekonstrukce se dočká vstupní most přes vodní příkop. 

Zámek opět ožije
Od roku 1999 až dosud mohla veřejnost navštívit venkovní části zámku pouze během událostí pořádaných na nádvoří. Po současné rekonstrukci půjde o první trvalé otevření objektu návštěvníkům. Díky nově nainstalovanému ústřednímu vytápění bude možné vstupní křídlo objektu nově užívat celoročně. V něm budou umístěny výstavní místnosti, slavnostní obřadní sál, galerie, a také nezbytné prostory pro návštěvníky s pokladnou a hygienickým zázemím.

Zámek Červená Řečice byl za Kraj Vysočina vybrán jako nejlepší příklad záchrany a obnovy kulturních památek za rok 2013. Díky tomu byl nominován do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro, kde získal zvláštní ocenění za záměr obnovy zámku. „Po letech nervozity a očekávání a také s vědomím, že jsme teprve na začátku, se pomalu všichni můžeme těšit na rok 2022, kdy bude památka znovu otevřena. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem k tomuto přispěli, děkujeme,“ říká majitel zámku Daniel David.

Autorská zpráva
Foto: Architektonický ateliér Masák & Partner


Související články:
Rekonstrukce Státního zámku Slatiňany

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*