Obytný areál v Jizerských horách

Jedná se o kouzelnou lokalitu s výhledem na panorama Ještědu a s mírným sklonem k jihovýchodu. Investor na základě experimentálního podzemního domu, který si sám pro sebe postavil, došel k závěru, že se pokusí realizovat areál obdobných domů ve větším rozsahu. Vzniklo dvacet staveb začleněných do kontextu místa, jen minimálním způsobem změnily krajinný ráz. Docílili jsme toho vytvořením „podzemních domů“, z velké míry zakrytých zeminou. Další výhodou tohoto řešení byly energetické úspory. Projekt byl založen na pasivních solárních ziscích, konstrukce jsou neprůvzdušné a dobře zateplené, vytápění domů doplňuje rekuperace. Pro vytápění a ohřev vody slouží tepelná čerpadla, použili jsme také úsporné elektrické spotřebiče i žárovky. Kromě toho jsme implementovali aktivní prvky – solární fotovoltaické panely, solární kolektory, malé větrné generátory s vertikální osou rotace, vlastní čističku odpadních vod, dešťové vody slouží pro závlahu a splachování.
 
Projekt se vyvíjel ve dvou etapách. První byla zahájena v roce 2009. Zpracovali jsme ji na úrovni studie, která řešila především dopravní napojení, parcelaci a schematické dispoziční řešení. Podstatnou částí bylo nalezení architektonické formy. Vzhledem k nejasným majetkovým poměrům a problematickému způsobu zainvestování akce byl projekt v polovině roku 2010 ukončen. Druhá fáze nastala o pět let později. Projekt jsme rozšířili o území na protilehlém svahu, takže zástavba již není tak hustá jako v předchozí verzi. Vzhledem k rozšíření záběru se zvětšil počet domů na pět typů. Všechny se snaží obytnými prostory orientovat směrem na Ještěd.

Stavebně konstrukční řešení
V areálu jsou dva typy staveb: dvoupodlažní polozapuštěný rodinný dům a jednopodlažní podzemní dům.

Polozapuštěný dům – spodní podlaží je podzemní, viditelná je pouze jižní fasáda. Vždy je jedno podlaží obytné, druhé ložnicové. Orientace je závislá na poloze příjezdové komunikace. Podlaží jsou pak navzájem pootočená z důvodů orientace světových stran, svahu a výhledu na Ještěd. Domy mají ploché střechy, jejich odvodnění je pomocí drenážního systému do vsakovacích jímek. Každý domek má na svém pozemku zahradní domek, přístřešek pro parkovací stání, zpevněné příjezdové cesty a terasy.

Dům je řešen jako nízkoenergetický, tomu odpovídají tepelné izolace a okna, která jsou z izolačního trojskla. Viditelné fasády podzemního podlaží jsou obloženy umělým kamenem, fasády nadzemního podlaží mají buď odvětraný dřevěný obklad nebo probarvené omítky v kombinaci s obkladem z umělého kamene.
 
Podzemní rodinný dům – celého domu je viditelná pouze jižní fasáda. Zbývající tři stěny a střecha jsou skryté pod terénem. Zadní prostory domu prosvětlují světlíky nebo světlovody. Všechny domy mají intenzivní zelené střechy. I tyto stavby byly řešeny jako nízkoenergetické.
 
Po stránce konstrukční a materiálové jsou domy víceméně totožné. Založeny byly na monolitických betonových základových pasech. V místech, kde bylo nutné dosáhnout nezámrzné hloubky 1200 mm je na tyto pasy vyzděna stěna ze ztraceného bednění. Základové pasy a ztracené bednění propojuje tenká základová deska vyztužená KARI sítí. Podzemní obvodové nosné stěny jsou železobetonové monolitické, některé části byly vyzděny z velkoplošných bloků VAPIS. Obvodové nosné stěny nadzemích podlaží se vyzdívaly také z velkoplošných bloků VAPIS v tloušťce 200 mm.

Stropní konstrukce nad 1. PP tvoří monolitická železobetonová deska, stropy nad 1. NP jsou vyskládány z panelů SPIROLL. Schodiště je buď přímé nebo ve tvaru písmene U. V obou případech je schodiště železobetonové, prefabrikované. Staticky je opřeno o základovou desku a o železobetonový strop nad 1. PP. Příčky se vyzdívaly z příčkovek VAPIS s dutinami pro elektroinstalaci.

V obytných místnostech je plovoucí laminátová podlaha. Na chodbách, technických místnostech, koupelnách a WC keramické dlažby. Povrch schodiště je pohledový beton prefa výrobku opatřený nátěrem. Garáže a zahradní domky mají podlahy z betonové skládané dlažby. Terasy jsou z betonových dlaždic.
Střecha nad vyčnívajícím 1. PP polozapuštěných dvoupodlažních domů je rovněž zelená. Střechy nad 1. NP polozapuštěných domů jsou fóliové, fólie je přitížená kačírkem.

TZB: Systémy vytápění byly řešeny jako teplovodní uzavřené, s expanzní tlakovou nádobou a oběhovým čerpadlem. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu vody je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Vytápění domů je podlahové. Pro zvýšení komfortu bylo řešeno také podlahové chlazení. Systém větrání byl řešen jako rovnotlaký s nuceným přívodem i odvodem vzduchu pomocí ventilátorů VZT jednotky.

Autorská zpráva

Autor, projekt, stavební část: Hlaváček – architekti, s.r.o. – Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Lenka Tanzerová, Silvie Juříková, Barbora Ordáňová, Barbora Janíková, Petra Nováková, Ditta Johanovská, Tomáš Skřivan, Jaroslava Stojanová
Dodavatel: Konhefr, Stavby a interiéry, s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*